Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

70-TALETS OFFENTLIGHET OCH DEN NYA KVINNORÖRELSEN

No description
by

Jonas Bjärnmark

on 19 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 70-TALETS OFFENTLIGHET OCH DEN NYA KVINNORÖRELSEN

70-TALETS OFFENTLIGHET OCH DEN NYA KVINNORÖRELSEN
70-talet
Från klasskamp till könskamp
Ett sökande efter en osynliggjord kvinnlig tradition och en uppvärdering av den kultur som formats av kvinnors traditionella arbete och erfarenheter.
Kvinnorörelsens stora decennium
Feministiska perspektiv: skärskådning av snedvridna kvinnoideal
Ny kvinnolitteratur - Frispråkiga, ofta självbiografiska utvecklingsromaner
Feministiska författare
Började på 60-talet
Eva Moberg gör upp med stelnade könsroller i >>Kvinnans villkorliga frigivning<< (1961)
Betty Friedans synliggjorde "hemmafrusjukan" i >>The Feminine Mystique<< (1963)
Feministiskt perspektiv och >>gynokritik<< i högskolan
Olika grupper skapades för att arbeta för rätt till arbete, lika lön, utbyggd barnomsorg samt mot prostitution och pornografi
1975, som av FN utnämdes till ett särskilt kvinnoår av FN, infördes en ny lag om fri abort
Kvinnor på bred front intog den kulturella svenska offentligheten och satte könsfrågan högst upp på den politiska och kulturella dagordningen
>>Det personliga är politiskt<<
Verklighetsorienterad litteratur
Bekännelser och självbiografier som ofta sågs ned på och kritiserades
"Blottarlitteratur": av kvinnliga författare som skrev om kvinnors vardag och livsvillkor på ett till synes rakt och okonstlat vis (direkt, dokumentärt och personligt)
Många av de utskällda kvinnliga författarna från 70-talet arbetar vidare än idag under självbiografiska former.
Maja Ekelöf
Rapportboken >>Rapport från en skurhink<< (1970) - återger en "äkta" ensamstående, kvinnlig arbetares liv (som själv har fattat pennan och skriver)
Vann Rabén och Sjögrens pris för bästa politiska roman med detta verk.
Väckte både beundran och oro då "Manuskriptet ger i dagbogsform inblickar av stor äkthet i ett livsöde av en typ som sällan skildras i litteraturen..." - Kritiker var chockade över att städerskan som också såg ut som en städerska var så engagerad i sin samtid, så beläst och så driftig med pennan.
Sven Delblanc
Skildrade kollektivet i en sörmländsk ort som han döpte till Hedeby i en serie böcker: Åminne (1970), Stenfågel (1973), Vinteride (1974), Stadsporten (1976)
Självbiografisk bakgrund med utgångspunkt i Vagnhärad, där familjen Delblanc bodde efter att ha återvänt från Kanada
Spänner över tiden mellan 1937 fram till slutet av andra världskriget, en samtidshistoriskt viktig tidsperiod
Blandar skröna, 1800-talets allvetenhet och kärleksberättelsens storvulna dramatik och visar vägen från landsbygdskultur till stadslandskap.
Kommenterar historiens mångtydighet och det plågsamma förhållandet mellan far och son (en relation som Sven skriver mycket om)
Kerstin Thorvall
(1925 - 2010)
Väckte moralpanik med sina böcker om sexualitet, främst >>Det mest förbjudna<< (1976) och blev en av Sveriges mest utskällda författare, men också den mest lästa
>>Det mest förbjudna<< är i stort sett en självbiografisk berättelse där hon gör upp offentligt med sin moder
Var den som namngav bekännelselitteraturen
Vann trots allt ingen framgång hos den feministiska vänstern då hon ansågs sakna politiskt perspektiv
Blev mer uppmärksammad under 90-talet, och nu finns det de som anser att >>Det mest förbjudna<< är en av fem böcker som borde ingå i en svensk litterär kanon (Enligt tv-programmet Babel)
Landet Lagom
Barnavårdsmannen säger åt mig att göra en
lista på de kläder mina barn behöver. Jag sätter
mig vid hennes skrivbord när hon gått hem.
(Jag städar några av stadens kontor på kvällarna.)
När jag gick hemifrån visste jag så väl att
alla fem barnen behövde vinterkläder. Nu sitter jag med pennan i hand, men får inget på papperet... Mina tankar är i Korea. Hur
många jackor ska behövas där om en tid?
Till sist skriver jag hastigt >>Ett par byxor
och en jacka.<<
Mina tankar är i Korea.
-Maja Ekelöf 1970
"Augusti - och Sörmland har inträtt i sin korta
vila mellan slåtter och skörd, höstvetet vitnar under solhettan, gärdesglindret flimrar över rösen och hagar; medan krigsrykten mullrar som en åska vid horisonten söderut. Aldrig i mannaminne har det artat sig till skörd som i år, men vad har en för glädje av det, om nu Hitler söker sig hit och börjar rumstera i skafferit? Allt är så ovisst i år, så det rent söker en ..."
Stenfågel (1973)
Full transcript