Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social kontroll

No description
by

Adam Chauca

on 11 December 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social kontroll

Social kontroll
Formell och informell kontroll
Sociala kontrollanter
Social kontroll
Varför följer vi vårt samhälles formella och informella normer?
För att samhället och grupper ska fungera behövs "spelregler"
Normer är spelreglerna
Social kontroll är den process som gör att vi följer de rådande normerna(vi följer spelreglerna)
Utan normer kan inte en grupp eller ett samhälle fungera
Intern social kontroll
Extern social kontroll
-den kontroll som sker inom oss t.ex. skuldkänslor etc.
-den kontroll andra människor har på oss
Formella normer
Formell kontroll
-skrivna lagar, uttalade regler
-ser till att de formella normerna följs
T.ex. att stjäla är en formell norm
Sanktion: Fängelsestraff
Informella normer-
oskrivna regler
Informell kontroll-får oss att följa de informella normerna
Den informella kontrollen utövas av människor runtomkring oss och av oss själva
Sanktioner:
Obehagliga känslor, blickar, kommentarer
Familjen-
Socialisation
lär oss normer och värderingar som sedan kontrollerar oss
Skolan-
lär oss också normer och värderingar
Får oss att tycka och tänka på ett sätt
Polis, vänner osv.
Människor runtom kring
(Religion)
-påverkar normer och värderingar
Syftet med social kontroll
Social kontroll ska hålla ihop samhället/gruppen genom normer
Integration-att vara en del av samhället
Hög social kontroll
=högre integration
Låg social kontroll
=låg integration
Avvikare och kriminella
Avvikare=
personer som bryter mot informella normer(normbrytare)
Kriminella=
personer som bryter mot formella normer som staten bestämt dvs. lagar
Brott och straff
Brott mot lagen leder till straff( formella sanktioner)
Varför ska man straffa kriminella? Vad är syftet?
Kriminalvård i Sverige
Avskräcka andra men även genom rehabilitering återanpassa(integrera) personen i samhället
Fungerar det?
I andra länder: En kriminell person ska lida för sitt straff, avskräcka andra
Vad händer med en person som får sitta i fängelse?
Reparativ rättskipning
En kultur skapas i fängelset
Vad avgör om ett beteende är avvikande/kriminellt?
Den kulturella kontexten är mycket avgörande
Det är det kulturella sammanhanget som avgör om något är avvikande
Olika lagar i olika länder
Konformitet
hög konformitet
Låg konformitet
Formell sanktion
(sanktion=konsekvenser)
Varför blir någon kriminell?
Biologiska orsaker?
Psykologiska orsaker?
Den sociala kontexten
Robert K Merton
Orsaken till kriminalitet går att hitta i samhället
Målet för en människa är att bli framgångsrik
Samhället är orättvist
Detta leder till att personer bryter mot lagen
Stämmer det?
Varför blir vissa personer kriminella?
Marginalisering och segregation
Full transcript