Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gudssyn, människosyn och frälsning

Religionskunskap 1 -Ambrahamitiska religoner
by

Andreas Krenz

on 11 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gudssyn, människosyn och frälsning

Gudssyn
Centrala Begrepp
Människosyn
Frälsning
Tidman, Nils-Åke, Relief: religionskunskap. A plus, 2., [bearb. och uppdaterade] uppl., Gleerup, Malmö, 2003
Källa:
Gudssyn/Gudsbild
Människosyn
Synen på människan är centralt i varje livsåskådning
Ex.
Människan är ensam i sitt slag
Människan är del av en större helhet
Människan är en biologisk varelse

Med uttrycket olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner avses
att studier i religionskunskap omfattar en variation av föreställningar och trostolkningar, inte
bara mellan olika religioner, utan också inom en och samma religion eller religiösa tradition,
dvs. intern mångfald. Bland annat kan det handla om hur människor, som har sin hemvist i
en och samma religion, har olika syn på etiska frågor. Hur tar exempelvis kristna, judar eller
muslimer ställning till frågor som rör homosexuella relationer, abort eller dödsstraff? Det finns
stora variationer inom respektive religiösa kontext, precis som det finns stora skillnader – och
likheter – mellan olika religioner och religiösa traditioner.
På liknande sätt kan man studera hur teologiska och existentiella frågor kan tolkas och
diskuteras på mycket olika sätt inom och mellan religioner. Frågor som rör tron på Guds
existens eller ett liv efter döden kan både formuleras och besvaras på många sätt. Vissa
enskilda och grupper, inom en bestämd religion eller religiös tradition, kan representera
likartade förhållningssätt medan andra skiljer sig åt.
Människosyn
Bland annat kan det handla om hur människor, som har sin hemvist i en och samma religion, har olika syn på etiska frågor. Hur tar exempelvis kristna, judar eller muslimer ställning till frågor som rör homosexuella relationer, abort eller dödsstraff?
Tid
Vad tror vi?
En Gud
Gudstro
Flera gudar
Polyteism
- Teism
Agnosticism
Vet vi om Gud finns?
Monoteism
Panteism
Gud i allt
Ateism
Ingen Gud
Konfessionell syn
Sekulär syn
Olika synsätt!
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Judedom
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Kristendom
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Islam
Religionskunskap 1-2
Centrala begrepp
Av. Andreas Krenz
Innehåll:
Gudssyn
Människosyn
Frälsning
Tidsuppfattning
"Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft"
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Judedom
- Betonar monoteismen
- Förbundet
- Allsmäktig och god
- Verkar i historien
- Straffar och förlåter
- Monoteism
- Muhammed är profet
- Gud är allsmäktig och god
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Kristendom
"Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare. ""Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma
levande och döda."

Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Kristendom
"Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. "
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Kristendom
- Treenigheten
- Gud gör sig synlig
- Fadern, sonen och den heliga anden
- Frälsningen
- Gud blir människa
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Islam
"Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är hans profet"
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Hinduism
- Panteism
- Monoteism
Gudssyn/Gudsbild
Ex.
Hinduism
- Polyteism
... Aum
Full transcript