Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAGBASA

Mga Salalayang Kaalaman sa Pagbabasa
by

Jastin Hernandez

on 16 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAGBASA

Pagbasa
Ayon kay AUSTERO:
MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGBASA
Kahulugan at kahalagahan
Ang pagbasa ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan na kahanay ng pakikinig, pagsasalita at pagsulat.
Ang pagbabasa ay isang gawaing pangkaisipan at ang gawaing ito ay mailalarawan bilang isang proseso.
Ayon kay Bernales:
Apat na hakbang sa pagbasa ayon kay william gray
Persepsyon -

Ito ang hakbang sa pagkilala sa mga nakalimbag na simbolo at maging ang pagbigkas nang wasto sa mga simbulong nababasa.

Komprehensyon -
Pagpoproseso ito ng mga impormasyon o kaisipang ipinapahayag ng simbolong nakalimbag na binasa. Ang pagpoprosesong ito ay nagaganap sa isipan. Ang pag-unawa sa tekstong binasa ay nagaganap sa hakbang na ito.
REaksyon -
Sa hakbang na ito, hinahatulan o pinagpapasyahan ang kawastuhan, kahusayan, at pagpapahalaga ng isang tekstong binasa.

Asimilasyon -
Sa hakbang namang ito, isinama at inuugnay ang kaalamang nabasa sa mga dati nang kaalaman o karanasan.
-para sa mga bulag, pandama ang pumapalit sa mata nang ang mga imaheng mula sa braille na kanilang binabasa ay makarating sa utak upang maiproseso.
Ang magaling na mambabasa ay sensitibo sa kayariang balangkas ng tekstong binabasa.
Mga salalayang kaalaman sa pagbasa
HUMANDA AT MAKINIG
Ito ay
RATED G :)
(PWEDE SA LAHAT) :P

mga pananaw o teorya
sa pagbasa
Ang paraan ng pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakasulat upang mabigkas ng pasalita.
Ang pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng pasulat na simbolo.
Paraan din ito ng pagkilala, pagpapakahulugan, at pagtataya sa mga simbolong nakasulat.
Teoryang
Bottom-Up
Teoryang
Top-Down
Teoryang Interaktibo
Teoryang Iskima
BRAille
AYON kay Goodman:
Ang pagbasa ay isang
psycholinguistic guessing game.
Ang mabilis na pag-unawa sa teksto ay nakakapagpabilis sa pagbabasa.
Maraming iba’t ibang hadlang sa pag-unawa, bukod sa mga hadlang sa pagbabasa.
MGA PAGLALARAWAN SA PAGBABASA AYON KAY BADAYOS:
Ang pagbabasa ay walang kahingiang imposible para hindi ito magawa ng isang mambabasa.

Ang pagbabasa ay isang proseso ng pag-iisip. Utak ang ginamit sa pagbabasa at hindi ang mata na naghahatid lamang ng mga imahen o mensahe sa utak.
Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng teoryang behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng komprehension sa pagbasa.

Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na mga simbolo upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Nananalig ang teoryang ito na ang pagkatuto sa pagbasa ay nagsisimula sa pagkilala sa mga titik, salita, parirala, at pangungusap bago malaman ang kahulugan ng teksto.
Teoryang Bottom - up
Teoryang
Top-Down
Nabuo ito bilang reaksyon sa naunang teorya. Ito ay dahil napatunayan ng maraming dalubhasa na ang pag-unawa ay hindi nagsisimula sa teksto kundi sa mambabasa tungo sa teksto. Ito ay impluwensya ng sikolohiyang Gestalt na naniniwalang ang pagbasa ay isang prosesong holistik.

Ayon dito, ang mambabasa ay napakaaktib na partisipant sa proseso ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalamang nakaimbak sa kanyang isipan ay may sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa may-akda sa pamamagitan ng teksto.
Teoryang Interaktib
Bunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasa sa ikalawang teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa mga bihasa nang bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang kombinasyong top-down at bottom-up na nagpapahiwatig ng dalawang direksyon ng komprehensyon, itaas-pababa at ibaba-pataas. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at kaisipan. Dito nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor.. kung gayon, ang interaksyon ay may dalawang direksyon o bi-directional. Masasabing ang teoryang ito ay isang pagbibigay-diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang isang proseso at hindi bilang produkto. Sa teoryang itong, mahalaga ang larangan ng metakognisyon na nahihinggil sa kamalayan at kabatiran sa taglay na kaalaman at sa angking kasanayan ng mambabasa.
Teoryang Iskima
Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating kaalaman ng mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima.

Bawat bagong impormasyong nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatuwid, bago pa man basahin ng isang mambabasa ang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa kanyang iskima sa paksa. Maaaring binabasa na niya lamang ang teksto upang mapatunayan kung ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito, maaaring sabihin na ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng mambabasa.
Salamat sa Pakikinig :)
Nawa'y natuwa kayo sa aming presentasyon !
ayos ba?
Handa na ba kayo?
Full transcript