Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Del 1, IKT i undervisningen YRK2/KPU2

En prezi om vikten av att integrera IKT i undervisningen samt exempel på hur det kan genomföras.
by

Linda Söderlind

on 23 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Del 1, IKT i undervisningen YRK2/KPU2

IKT I UNDERVISNINGEN
Linda Söderlind

KAU 2017
Planering av
undervisning...

Varför? Syftet
Hur? Metod
Ämnesdidaktiska grundfrågor
Vad? Innehåll
För vem? Målgrupp
Vad vet ni om IKT?
www.menti.com
Sammanfattning Mentimeter
+ Feedback till dig som lärare - innan/under/efter arbetsmoment (se
även Lundahl, 2011)
+ Snabbt & tydligt resultat (jfr exit notes)
+ Alla är anonyma (jfr handuppräckning)
+ Enkelt att skapa frågor och enkelt att svara (skapa konto:
mentimeter.com)
+ Flera användningsområden - rösta enskilt/diskutera/rösta igen
- Kräver att alla har mobil/padda/dator

Andra responsverktyg:
Socrative.com, Kahoot.it, Answergarden.ch (se exempel)


Vem är jag?
Linda Söderlind
Gymnasielärare 2001-2016
Forshagaakademin
Friskola - Yrkesförberedande
Sportfiskeakademin
Ty/Eng/Gy-arbete
Programansvarig
Glad IKT-användare
Universitetsadjunkt KAU
Inst. för pedagogiskt arbete
Lärarutbildningen
Disposition
1. Varför IKT?
2. Grundstruktur för IKT på FA
3. Konkreta exempel på hur IKT kan
integreras i undervisningen
3. Svårigheter vs Möjligheter med IKT
4. Tips på appar
5. Referenser
1. Varför IKT?Läroplanen säger:
Det är skolans ansvar att eleven
"kan använda... modern teknik som
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande."

Rätt använt =

MERVÄRDE & MÖJLIGHETER
kopplat till lärande
Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan och Grundskolan, 2011
Varför IKT?
Selander (2008):
Designs for Learning- A Theoretical Perspective
New

contextual demands
= Internet, globalization, travel, ICT, information flow, new web tools (iMovie, youtube, Flickr...)
Result
=
Consumers of information are turned into
producers of content
Consequence =
The role of education and the concept of learning has to change as well

Designs for learning
A teacher designs the process of learning, a student designs his or her learning path...
"Learning is thus seen as an activity where signs in different media (information) are elaborated and where new signs in new media are formed (re-configuration and re-contextualization) takes place". (2008:12)
Result = New knowledge and new competence
Knowledge = "capacity to use and established order of signs and engage in the world in a meaningful way" (2008:12)

Varför IKT?
Att skapa ett
mervärde
och
möjligheter
med IKT

Ruben Puentedura - SAMR-modell
Substitution, Augmentation, Modification, Re-Defenition (Jfr Selander &
Kress Re-design)

Hur ska du komma upp till "
omdefiniering
"?
- Skapa uppgifter som
inte
skulle ha kunnat genomföras utan IKT

- Svårt att nå långt när det blir tvärtom, dvs. tekniken tvingas in i det som
redan existerar - ersättning (jfr misslyckade 1-1 satsningar)

- Om lärandet
förändras
så måste sättet att skapa förutsättningar för det nya
lärandet också
förändras
!
3. Konkreta exempel
på hur IKT kan integreras i undervisningen

Oändliga
möjligheter
& jag tar upp följande idag:
Inspelning
Blogg
Skärminspelning för feedback
Flipped Classroom
Titanpad
Länktips

Sammanfattning inspelad feedback
Inspelad feedback:
Kan lyssna igen
Feedback sker i texten - inte efter (jfr forskning)
Kan förklara mer än i skrift
Går snabbare (!) än skriven fb
Bättre elevresultat

"Du har inte gett mig feedback än!" VS
"Vad fick jag för betyg?"
Sammanfattning Flipped Classroom
Flipped Classroom:

+ Möjlighet för elever att komma med frågor TILL lektionen
+ Diskussion & lärande sker i klassrummet,
inte hemma
+ Osäkra kan kika flera gånger
+ Mer effektiv undervisning
+ Massor av filmer på nätet tillgängliga (se Sweden Academy)
+ Bra anpassning av materialet via EdPuzzle

- Kräver att alla har tillgång till nät
- Kräver att läraren spelar in = tar tid
Referenser

Hattie, John. (2012). Synligt lärande för lärare. Natur och kultur.

Lundahl, Christian. (2011). Bedömning för lärande. Norstedts.

Puentedura, Ruben. R. The SAMR model. http://www.hippasus.com/rrpweblog/

Rosén, Emma. Anpassning av SAMR-modellen: https://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/datorer-och-webben/

Selander, Staffan. (2008). Designs for Learning - A Theoretical Perspective: http://www.designsforlearning.nu/08/no1/no1_08_selander.pdf

Sjöberg, Svein. (1998). Naturvetenskap som allmänbildning. Lund: Studentlitteratur

Skolverket. (2012). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Wiliam, Dylan. (2011). Embedded formative assessment. Solution Tree Press


digitalaskollyftet.se
pedagogvarmland.se
pedagogstockholm.se
patriciadiaz.se
barkersthlm.blogspot.se
webstjarnan.se

Twitter, följ...
@johananderss, @itmamman,
@Anna_Kaya, @stehagen, @Klycken, @kalexandersson, @SvenJargen,
@digiskol, @Skollyftet, @itiskolan
@grishund, @saramrtsell,
@dunkels,
@EdwardJensinger


IKT SKAPAR
MÖJLIGHETER
ATT MÖTA
OCH
UTVECKLA
LÄRANDET
PÅ NYA SÄTT


DAX ATT
KORSA
BRON?!
Fler tips...

www.skolappar.nu - sida med recenserade appar

http://bit.ly/1aGsmFH
Min presentation om hur du kan jobba med
skärminspelning

http://bit.ly/1egb5DK
Presentation av appar som kan användas som
stöd
för tex. läsning

http://www.forshagaakademin.se/
Kolla in våra
bloggar
för att se vad vi gör!

Sjöberg, Svein (1998)
Vill du ha fler exempel? Kika gärna igenom Martin Fernströms och Josef Sahlins
Prezi
, där de visar hur skolarbetet blir "Viktigt och på riktigt":
http://prezi.com/5dky-qm6mk1m/vpr2013/
2. Grundstruktur för IKT på FA

Bloggar
Webbstjärnan.se
Wordpress - Bloggverktyg
Gratis för skolelever
Snabb support & du kan tävla med din blogg
Blogg 1 : Hooked on English, åk 1, kurs en5.
Blogg 2: Sportfiskebloggen
Blogg 3: Sportfiskesvenska

Lektionsrapporter, veckans experiment, eleverna förklarar...
Skärminspelning som verktyg för feedback
Skärminspelning

Det du pekar på och markerar med muspekaren och det du säger spelas in och syns som en film för den som får länken till filmen (exempel strax)

Program
:
Screen-Cast-O-Matic
Jing
Länk till min presentation om hur du laddar ner och använder dessa program hittar du här: http://bit.ly/1aGsmFH
Flipped Classroom
Inspelning av lektionsmoment innan de sker - flippar lärandet
Enkel inspelning, oftast med mobil (elever kan skapa egna filmer)
Daniel Barker - Har testat länge, har en hel bank filmer, ses av många. Har också ett pedagogiskt tänk med upplägget!
Se även Sweden Academy, portal med flippade filmer
Malin Larsson - lärare som jobbar aktivt med flippar http://flippatklassrum.blogspot.se/

Clip 1: Barker sammanfattar hur han jobbar (3min)
Clip 2: Sven Järgenstedt visar annat sätt att flippa (App: Explain everything)


Dax för Mentimeter igen...

www.menti.com


Syfte (varför):
Introduktion IKT + förbereda för kommande lärandemål + upg.
Innehåll (vad):
Forskning
IKT (ramar, min skola)
Konkreta exempel
Metod (hur):
Prezi - lätt att dela & att bädda in clip

KPU/YRK 3
VFU 2 - med viss handledning använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten

Längre fram...
VFU 4 - genomföra och värdera pedagogisk verksamhet som integrerar digitala verktyg
Delkurs 2, KPU/YRK 2
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:
…redogöra för hur digitala och andra kommunikativa redskap kan användas som resurser för lärande i pedagogisk verksamhet
Varför IKT?
Intresserad av forskning inom IKT i undervisningen? Här hittar du länkar till studier och avhandlingar som behandlar området

Skolverket - Forskning om it i skolan
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan

http://bit.ly/1y5rPs3, http://bit.ly/10jkesU
Vad säger svensk forskning om 1-1-satsningar? Även youtube-inspelad föreläsning om resultaten av forskningen.

http://bit.ly/1ADpdnT
Åke Grönlund, Att förändra skolan med teknik, bortom “En dator per elev” (.pdf)

Kommande: Uppkopplade klassrum och förändrade literacypraktiker
Olin-Scheller och Tanner, Karlstads Universitet
Hur ska vi förstå de utmaningar som skolans undervisning står inför i relation till mobila digitala redskap i klassrummet?
Förutsättningar på FA
Mål:
Alla elever ska ha iPad + IKT-strategin ska följas

IKT-gruppen:
Driver IKT-utv på skolan (samarb. med pedagogiska
gruppen)

Utbildning kontinuerligt:
IKT + pedagogik
IKT på FA

Publicera:
Klasskonto på youtube
Wordpress - Blogg
Twitter
Facebook


IKT på FA
Hantera:
Google Apps (dela dok, inlämningar, samarbeta)
Drive, E-mail, Kalender
Bilder: Klasskonto på Flickr
Sites: Alla lärare har en Site (lektionsplanering, länkar...)
IKT på FA
Utgångspunkt:

Vad är viktigast för mig när
det gäller min undervisning?
Mål:
ALLA ELEVER SKA
UTVECKLAS!
En helt vanlig klass!
KONSEKVENS:

Alltså behöver jag använda
pedagogiska verktyg och metoder som
passar ALLA och
som passar för SYFTET!
IKT är ETT verktyg
bland många andra!
+ Synliggör lärandet & processen ytterligare
+ Ser varandras texter/filmer och kan kommentera
+ Andra kan se vad som görs i skolan
+ Möjlighet att nå till "omdefiniering" enligt
Puentedura
+ Skapar motivation - skolarbetet blir viktigt och på
riktigt
+ Bra stöd via Webbstjärnan support

- Kan vara svårt med tekniken
- Hitta lämpliga mottagare
- Tar tid att skapa bloggen
- Vissa vill ej publicera - dock inget tvång
Sammanfattning blogg
Vad tycker eleverna om
IKT i undervisningen?
Pedagog Värmland på besök - vt14

Artikel "Tänk om de bara skulle lämna in till mig, vad lönlöst"

http://bit.ly/1n2hAN9
+ Synliggör lärandet (elev/elever/lärare) jfr. Hattie (2012)
+ Synliggör processen (för elev, lärare) jfr. Wiliam (2011)
+ Enklare bedömning genom exempel, jfr. Wiliam (2011)
+ Lätt att ge feedback
+ Eleven har chans att göra om (jfr muntl. presentation)
+ Alla deltar - får synas/höras

- Kan vara svårt med tekniken
- Vissa vill ej vara med i bild - går att lösa med ljud
Sammanfattning inspelning
Hur kan man jobba med IKT?
Som enskild lärare
Lärare och elever
Lärare, kollegor, flera klasser
Samarbete mellan skolor
Helhetsgrepp på hela skolan...!

Lyckade IKT-satsningar kommer ur ett helhets-
perspektiv (från rektor och alla blir med på tåget)

Men, DU kan börja någonstans!

På ForshagaAkademin gör vi så här...
Titanpad (arbeta samtidigt i samma dok)
Eleverna skriver tillsammans i samma dokument
Titanpad - går in, skapar konto, delar ut "pads" till eleverna i grupper
Läraren skapar det som ska diskuteras - utgångspunkt
Titanpad.com
Liknande upplägg: Google Drive
Även: Lärarprofil på Facebook, elever får uppgifterna där och indelade i slutna grupper ska de diskutera uppgiften på FB
+ ALLA syns
+ Chans att samarbeta skrivbaserat
+ Lätt att se processen (inspelat)
+ Synliggör lärandet
+ Ger tid till att tänka innan åsikt delas (jrf.
diskuterar muntligt)

- Kräver att alla har tillgång till nät
- Läraren måste skapa "rummen" och dela ut länkar
- Var noggran med instruktionerna kring det som ska
diskuteras
Sammanfattning Titanpad
IKT - MÖJLIGHETER!
+ Alla får synas - går att anpassa (integritet på nätet)
+ Möjlighet att se progression - kunna göra om igen
+ Upptäcka språket - få syn på kvalitet
+ Ge/få feedback i lugn och ro (jfr muntl.pres)
+ Lära sig program (iMovie, You Tube...)
+ Samarbete - dela teknik och innehåll
+ Eleverna anstränger sig - det SYNS vad de gör, vill delta
+ Skapar medvetenhet om bedömning
+ Quote Patricia Diaz: "De lär sig FLER"
+ Hantera bilder och film - rättighetsmässigt
+ Vett & Etikett på nätet - Vad vill du synas med
och hur?
+ Eleverna blir producenter och inte bara
konsumenter i sitt lärande
IKT - Svårigheter???
- Krångel med med tekniken
- Alla har inte tekniken
- Tar längre tid, orkar inte
- Överskattat - de lär sig inte mer
- Eleverna använder det på fel sätt (förstör, spelar
eller slösurfar)
- Alla kanske inte vill (integritet, föräldrar, andra skäl)
- Skolan i verkligheten (Apple, Google, Youtube...)
ATT KOMMA VIDARE MED IKT

Du måste...
...våga släppa kontrollen!

...integrera IKT redan i PLANERINGEN av undervisningen

...fundera över SYFTET! Varför vill du göra så? Vad vill du att eleverna ska uppnå?

...hitta en balans i arbetsbelastningen, om du lägger till något nytt så får du ta bort något gammalt!
Ställ dig följande frågor:
Är det vettigt att använda just det IKT-
verktyg som du har valt? Varför då?

Skapas ett MERVÄRDE eller ERSÄTTER det
ngt annat?

Skulle det gå att genomföras utan verktyget?
HUR ska du genomföra det?
Vilka resurser har du?
Hur förbereder du eleverna?


To be on top of things...
Om du vill använda mina bilder och min presentation så gör det under creative commons-licensen: BY, NC, SA
Skapa förförståelse för ett ämne...
Wordle (www.wordle.net)
Kopierar in textmassan (krävs att den är digital)
Ordmoln bildas
Eleverna kikar på ordmolnet
Svarar i A
nswer garden
- Vad tror eleverna att texterna kommer att handla om?
Fungerar i alla ämnen (tex. begrepps-moln)
Synliggör allas åsikt & förbereder lärandet
Varför IKT?
Designed information and teaching sequences
40-50 years ago - The teacher brought knowledge to the student to be remembered by heart
To classify for instance flowers = more important than understanding biological development
To prove a geometric law = more important than finding different solutions to a problem
Today = "...the ability to search, select and critically evaluate information, as well as the ability to present information" is important (2008:14)
"Remembering by heart is no longer the only aspect of being educated (2008:14)

Hur påverkar dessa utsagor din undervisning? Hur kan du tänka?
Se även Selanders modeller för "l
earning design sequences"
Dessa modeller analyserar hur lärandet omformuleras och processas under undervisningens gång

Frågor under presentationen? - Skriv ner och ställ dem efter pausen

Hand out + länk till den här Prezin = tillgängliga på Itslearning

Rast = Ja!
Daniel Barkers upplägg (lärare fysik, matematik)


1. Eleverna ser en inspelad film hemma - i detta fall om termisk expansion

2. I skolan - eleverna får chans att ställa frågor och mer genomgång ges om det behövs

3. Fråga ställs och eleverna röstar och eller diskuterar

Think, pair, share (90-talet, Eric Mazur, prof. fysik)Mentimeter
Daniel Barkers upplägg (lärare fysik, matematik)


4. När eleverna är säkra ska den kunskapen sättas i ett nytt sammanhang.
5. Eleverna får chans att övertala andra i små grupper att deras val var rätt
6. Röstning nummer två sker
7. Resultaten visas
Även de första resultaten
Diskussion om svaret.
Elever förklarar för varandra
Oftast med mobiltelefon, Laddas oftast upp till YouTube alternativt Bambuser (live)

INSTRUKTIONSFILMER (HOW TO...)
:
Clip 1: Christan gör en
instruktionsfilm
på engelska, visas sedan för andra elever i andra klasser

Clip 2: Labb om försurning

Clip 3: Fiskejulkalendern - Eleverna väljer ngt att instruera
Inspelning
INTERVJUER
Clip 4: Branschdag på Forshagaakademin. Christoffer intervjuar representant för Abu Garcia

Clip 5: Sportfiskemässan 2015. Många intervjuer genomfördes, här kommer Zelma som intervjuar Markoolio.

Inspelning
BESKRIVNINGAR & DIALOGER

Clip 6: Ty 1 - Dialog mellan 2 elever, Uppdrag: På en sportfiskecamp
Clip 7: Ty 1 - Rebecka beskriver en känd person
Clip 8: Ty 1 - Dialog med hjälp av Puppet Pals
Inspelning
Inspelning
SAMTAL & TAL
Podcast:
En5 - Elin, Liam och Olle samtalar om ett område inom Project USA

Talkshow:
Sv1 - Eleverna i åk 1 arbetar med boken
Britt-Marie var här

TAL - TALA SOM TED (TED TALKS)
www.ted.com (massor av intressanta tal att anv i undervisningen)

Årstaskolan - åk 5 (talasomted.se) Lärarmaterial finns

Exempel GY i Sh (ej clip) - https://talaomroller.wordpress.com/om/


http://sportfiskeskolan.se/om/

Varför IKT?
Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner

Torsdag 9 mars 2017, har regeringen beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan.

Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.

Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.


Händer inom IKT - Pressmeddelande Skolverket 2017-03-07
http://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf
Varför IKT?
Sammanfattningsvis avser ändringarna:

- att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt
i teknik och matematik
- att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
- att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med
användning av digital teknik
- att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
- att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
- att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018. Huvudmännen kommer att kunna välja när de ska börja tillämpa ändringarna inom ett ettårigt tidsspann från och med den 1 juli 2017. Läsa mer? Klicka på länken nedan:
http://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf
Svar: ÖKA
Avståndet mellan alla atomer ökar.

Jfr syltburk som fastnat, värmer locket.
Mutter som fastnat, värmer muttern.
Full transcript