Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MONITORITZACIÓ DEL PACIENT RESPIRATORI A URGÈNCIES

No description
by

ISRAEL MONTOYA

on 24 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MONITORITZACIÓ DEL PACIENT RESPIRATORI A URGÈNCIES

CICLE DEL CO2
MONITORITZACIÓ DEL PACIENT RESPIRATORI
MITJANÇANT MÈTODES NO INVASIUS

MONITORIZACIÓ
FREQÜÈNCIA RESPIRATÒRIA
Proporcionar un avís precoç de successos que si no es detecten, poden conduir a una alteració d'un òrgan
- Evita estimacions errònees
- Permet un control continuat
Mesura el CO2 vaporitzat amb un electròde a través de la pell escalfant-la a uns 39-42 ºC, mitjançant un emissor/receptor de llum infraroja de determinada llum d'ona
Què hem de monitoritzar en un pacient respiratori?
VENTILACIÓ: entrada i sortida d'aire amb eliminació del CO2

OXIGENACIÓ: aprofitament de l'oxigen necessari per les cèl·lules
OBSERVAR
Estat psicoemocional del pacient
Valorar el treball respiratori
Determinada pel càlcul del canvi en la impedància elèctrica durant la respiració obtinguda amb les derivacions electrocardiogràfiques
LIMITACIONS
- Falsos positius d'apnees i bradipnees, tot i que en taquipnees és efectiu
- Falla en detecció d'apnees obstructives
Mesura quanta llum vermella (absorbida per l’Hg reduïda) i llum infraroja (absorbida per l’Hg oxigenada) s'absorbeix.
Depenent de la proporció que tinguem d’aquestes dues mol•lècules, absorbirà més o menys llum i calcularà la saturació.
PULSIOXIMETRIA
L'absorció de la llum es realitza per part de

- Elements fixes: pell. múscul, ossos, interstici, sang venosa, sang arterial remanent
- Element variable: sang pulsàtil

Els canvis del fotoreceptor vindran donats per l'únic element variable, per això és imprescindible la presència del pols
ONA PLETISMOGRÀFICA
Mostra la variació de l'absorció de la llum durant el cicle del pols. Més absorció durant la sístole, menys durant la diàstole.
No és el pols, però ens informa de la presència d'aquest
SENZILLA

BARATA
RÀPIDA
INTERFERÈNCIES
MALA DETECCIÓ DE LA SENYAL:

* Posició incorrecta de la sonda
* Moviments del pacient
* Pols dèbil
* Hipotèrmia
* Hipotensió
* Hipoperfussió perifèrica
* Vasoconstricció
ELEVACIÓ FALSA DE LA SPO2:

* CO-Hb elevada
* Meta-Hb elevada
* Hipotèrmia
DISMINUCIÓ FALSA DE LA SPO2:

* Pintura d'ungles
* Pell fosca
* Hiperlipidèmia
* Pigments
DESAVANTATGES/AVANTATAGES
PORTÀTIL
FIABLE I REPRODUÏBLE EN MARGE 70-100%
INÒCUA
EFECTIVITAT DE LES CONTRACCIONS CARDÍAQUES EN RCP I ARRITMIES
INFORMACIÓ ADICIONAL
- Si la amplitud disminueix: vasoconstricció, fred, hipocapnia, dolor

- Si la amplitud augmenta: vasodilatació per calor, augment temperatura, hipercapnia
DETECCIÓ PAS: inflant esfingo proximal, la PAS és, +-2 mmHg, on es perd la senyal
MESURADOR TRANSCUTANI DE CO2
MANEIG DE L'APARELL
Netejar amb alcohol el lòbul auricular
La calibració és automàtica cada cop que es tanca la porta de l’estació d’acoplament
Posar una gota del gel conductor a la superfície de la membrana del lector
Col·locar el sensor en forma de pinça en el lòbul, enrotllant el cable en el pabelló auricular
Esperar uns 10 min a l'estabilització dels valors
Aparell connectat permanentment a la red elèctrica. Apretar botó d'encès.
AVANTATGES I INCONVENIENTS
- Permet control adequat hipo/hipercapnia
- Sobretot útil en pacients amb VMNI

- Aparell desconegut pel personal i amb certa complicació d'ús
- Desconexió de la pinça amb moviment del pacient
- Detecció errònea per mal posicionament de la sonda


CAPNOGRAFIA
Medició del CO2 de l'aire espirat, mitjançant un analitzador d'infrarojos
Analitzador de mostratge lateral
Analitzador en línea
Sistema de succió amb allargadera fins al sensor col·locat en monitor del pacient
Adaptador en el mateix circuit respiratori entre el TOT i la peça en Y, amb una finestra on el sensor realitza la lectura
AVANTATGES
- No precisa tub de mostra
- No obstrucció
- No pressió
- No vapor aigua
- No contaminació
- No demora
- No dispersió
DESAVANTATGES
- Tracció TOT
- Cremades
- Pesat i Voluminós
- Esterilització
- Augment espai mort
- Cable
- Cost
AVANTATGES
- Fàcil connexió
- Pacients desperts
- Poscions inusuals
- Esterilització
DESAVANTATGES
- Retard en la lectura
- Vapor d'aigua
- Pressió en l'allargadera
- Deformitat als capnogrames
Informació quantitativa: EtCO2
End-tidal CO2 o pressió parcial de CO2 al final de la espiració.
Si funció pulmonar normal (V/Q normal) el gradient PaCO2-PEtCO2 = 1-5 mmHg i els canvis son paral·lels o similars
Informació qualitativa: Capnograma
Representació gràfica de la PCO2 que discorre per la via aèrea en cada moment del cicle respiratori.
FASES CAPNOGRAMA
- I: espiració espai mort anatòmic
- II: espiració compartiment instrumental i alveols amb V/Q molt elevada
- III: espiració alveols amb V/Q normal
- 0: inspiració
EtCO2
- PER AUGMENT DE PRODUCCIÓ: Hipertermia, sepsis, embolisme venós, convulsions

- PER AUGMENT DE LA PERFUSIÓ: per augment del Cabal Cardíac o TA

- CANVIS VENTILACIÓ: Hipoventilació, intubació selectiva, Rebreathing
AUGMENT EtCO2
- PER DISMINUCIÓ DE PRODUCCIÓ: Hipotermia

- PER DISMINUCIÓ DE LA PERFUSIÓ: per disminució del Cabal Cardíac, hipotensió, TEP, hipovolemia, aturada cardíaca

- CANVIS VENTILACIÓ: Hiperventilació, apnees, extubació accidental, obstrucció via aèrea

- ERRORS TÈCNICS: desconnexió circuit, fugues
DISMINUCIÓ EtCO2
UTILITAT DE LA CAPNOGRAFIA EN LA RCP
Ajuda a mesurar l'efectivitat de les maniobres. Té correlació amb cabal cardíac i no és susceptible d'artefactes.
Un augment súbit de PEtCO2 indica recuperació respiració espontànea
Mètode fiable i no invasiu com alternativa a GSA repetides perquè ajuda a identificar problemes ventilatoris de >1min que poden portar a hipercapnia,
permetent realitzar els ajustos ventilatoris necessaris, donat que la pTcCO2 s’altera de forma més precoç que la SatO2, en pacients amb O2

Janssens JP et al. Transcutaneous pCO2 to monitor noninvasive ventilation in adults – assesment of a new transcutaneous pCO2. Chest 1998:113: 768-773

Pacients amb difícil accés arterial o quan hi ha necessitat de monitorització continua de CO2 amb les mínimes extraccions sanguínies

INDICACIONS
BON METODE D'AVALUACIÓ DE CO2 PLASMÀTIC, PERO S’HAN DE FER COMPARACIONS AMB GSA

PtcCO2 HAURIA DE SER UTILITZAT EN SITUACIONS CLÍNIQUES ON LA MONITORITZACIÓ DE LA VENTILACIÓ ESTÀ INDICADA

Producció adequada
METABOLISME CEL·LULAR
Transport efectiu
PERFUSIÓ
VENTILACIÓ
Eliminació correcta
Una alteració en qualsevol es veurà reflectida en el valor de la PEtCO2
EL CAPNOGRAMA ÉS L'ECG DE LA RESPIRACIÓ
Smalhout B. Kalenda Z. An Atlas of Capnography 1981
- Inici d’un broncospasme: hiperventilació compensadora = EtCO2 baixa i forma d’aleta de tauró
- Si pacient cansat i no respon al tractament: hipoventilació = EtCO2 en augment, passant per valors falsament normals
BRONCOESPASME
L’anàlisis del capnograma és realment útil en tant que no depèn de l’esforç del pacient i proveeix d’una monitorització continua de la espiració”

“Correlations between capnographic waveforms and peak flow meter measurement in emergency department management of asthma”.
Nik Hisamuddin NA, Rashidi A, Chew KS, Kamaruddin J, Idzwan Z, Teo AH. Int j Emerg Med 2009;24(2):83-9.

A L'ARRIBADA
INICI DEL TRACTAMENT
DESPRÉS DE 2 NEBULITZACIONS
LIMITACIÓ EN VMNI
PRESÈNCIA D’ALTERACIONS SEVERES DE V/Q (MPOC)

DIFICULTATS TÈCNIQUES DE MESURAR CO2 PEL FLUXE CONTINUU A TRAVÉS DE LA MÀSCARA NASAL AMB APARELLS BIPRESSIÓ

PRESÈNCIA DE FUGUES NO INTENCIONADES
Nocturnal monitoring of home non-invasive ventilation. Janssens et al. Thorax 2011; 66:438-445
Full transcript