Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ett etiskt dilemma

No description
by

Mari-Louise Svensson

on 13 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ett etiskt dilemma

Ett etiskt dilemma
Kontext
En fler parallellig F-6 skola
En klasslärare
Två elever i huvudrollerna
En individuell uppgift
I filmen finns flera olika tänkbara dilemman. Det huvudsakliga dilemmat som vi vill lyfta är hur läraren ska agera när denne upptäckt fusket. Lisa klarade odlingsuppgiften tack vare att Kalle gav bort sin frodiga planta till henne, med konsekvensen att Kalle själv misslyckades med uppgiften. Som andra del i dilemmat lyfter vi den sociala vinsten, vänskap, som Kalle fått genom att ge bort sin tomatplanta.
Varken skollagen eller Lgr 11 tar upp fusk direkt.

I definitionen av diskrinimering/kränkande behandling nämns aldrig elevarbetet som möjlig orsak.

Att undervisa om demokrati eller att undervisa demokratiskt?
Tomaten
Referenser
Linde, Göran (2012, 3:e uppl). Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Skollagen 2010:800 kapitel 6
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K6
http://unicef.se/barnkonventionen
Vårt huvudsakliga dilemma!
Diskussionsunderlag
Opponering
Full transcript