Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL

No description
by

Chan Menez

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL

PAGBASA NG MGA TEKSTONG AKADEMIK AT PROPESYONAL
Tekstong Pang-Akademiko
Ang Tekstong pang akademik ay ginagamit ng mga mag-aaral sa paaralan at lumilinang sa ating kaisipan upang mapahusay ang ating kaalaman
MGA TEKSTO SA AGHAM PANLIPUNAN
Ang mga Agham Panlipunan ay isang pangkat ng ma disiplinang akademiko sa pinagpaaralan ang mga aspeto ng tao sa mundo nag bibigay din sa paggamit ng kaparaang agham at mahigpit na mga pamantayan ng ebidensiya sa pag-aaral ng sangkatauhan.

Pabasa ng Tekstong Propesyonal
TEKSTO SA TEKNOLOHIYA
MGA TEKSTONG PANG - AGHAM ,TEKNOLOHIYA AT MATEMATIKA
TEKSTO SA AGHAM
Pagbasa at PagsulatTEKSTO?
Ang T
eksto
ay isang babasahin na puno ng mga ideya ng ibat-ibang
tao
at
impormasyon
HALIMBAWA NG MGA TEKSTO TUNGKOL SA
Agham Panlipunan
Kasaysayan

Ekonomiks

Sosyolohiya

At iba pa
.

Ay tumutukoy sa mga tekstong may kinalaman sa propesyon o kursong kinuha ng isang mag-aaral sa kolehiyo o pamantasan.

Kaugnay dito ang tekstong pang
Medisina
Abogasya
Inhinyera
Edukasyon
Narsing
Computer courses

TEKSTONG PROPESYONAL
Ito ay ang pag-aaral sa mga bagay o ebidensya
,proseso kung saan ito nag mula.

DON'T MAKE ME MAD!!!!
Ang tekstong ito ay patungkol sa mga teknolohiyang -nakakatulong sa pang-araw-araw na gawain ng mga tao upang mapadali.
MATEMATIKA
1 + 4+ 3
TEKSTONG HUMANIDADES
Ilan sa mga halimbawa ng mga disiplina na may kaugnayan sa humanidades ang mga pag-aaral ng mga sinauna at makabagong mga wika, panitikan, kasaysayan, pilosopiya, pananampalataya, biswal na sining (napagmamasdang sining), at mga sining na isinasagawa (performing arts, kung saan kasama ang musika.) Karagdagan dito ang mga paksang paminsan-minsan nauugnay sa mga araling pantao: tulad ng antropolohiya, at mga pag-aaral pampook (area studies), bagaman itinuturing ang mga ito bilang mga agham panlipunan. Tinatawag na mga humanista o "maka-pantao" (iba mula sa salitang makatao) ang mga dalubhasang nag-aaral ng mga araling pantao. Sa sining, kasama rito ang pagpipinta at paglililok, maging ang mga pagtatanghal sa teatro, mga sayaw, panitikan, at sining pangwika
- Ang mga tekstong pang humanidades ay naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa mga sining na biswal tulad ng musika, arkitektura, pintura, sayaw, dula at panitikan. Sa pamamagitan ng mga tekstong ito, naipapahayag ng sumulat ang kanyang nadarama, adhikain, pangarap, pag-asa, o pangamba.
GROUP 1
TEKSTONG AKADEMIKO AT
TEKSTONG
PROPESYONAL
REHISTRO NG WIKA
REHISTRO
AY SANGAY NG ISANG WIKA NA GINAGAMIT PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT PARTIKULAR NA OKASYON.

TINUTUKOY ANG REHISTRO NG WIKA AYON SA LARANGAN PINANGGAMITAN (DISIPLINA).
ito ay kauna unahang ginamit ng linguwistang si Thomas Bertram Reid noong 1956, at lumawak ang gamit noong 1960 nang ang ilang mga lingguwista ay sinimulang tukuyin ang mga baryasyon ngb wika ayon sa gumagamit nito at ayon sa gamit nito
1)
field
- tumutukoy ito sa disiplina o erya ng paksang pinaguusapan.

2)
tenor
- tumutukoy ito sa mga partisipant (mga naguusap) at ang kanilang kaugnayan.

3)
mode
- tumutukoy ito sa paraan ng pakikipagkomunikasyon, maging ito man ay pasulat o pasalita
Ang dapat isaalang - alang sa rehistro ng wika:

KAANGKUPAN

KONTEKSTO

MGA PARTISIPANT AT KANILANG ISTATUS

KALAGAYAN O SITWASYON
Full transcript