Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нугасны физиологи

No description
by

Ochirsaran Sk

on 21 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нугасны физиологи

Нугасны физиологи
 Нугас үйл ажиллагааны үечилсэнбүтэцтэй бөгөөд мэдрэхүйн ширхэгнугасны арын ёзоороор орж,хөдөлгөөний ширхэг урд ёзоороор гарах нь үечилсэн бүтцийн үндэс бөгөөд үүнийг
Белл Мажандын хууль
гэнэ.

Нугас
Нугасны дамжуулах замууд
Нугасны дамжуулах замыг үйл ажиллагаагаар нь:

Нугас-тархины зам (өгсөх) 
Нугасны сегментүүдийг тархины бүтцүүдтэй холбоно

Тархи-нугасны зам (уруудах)
Тархины нейро-нуудаас эх авч нугасны сегментүүдийн нейронд төгсөнө
Эдгээр замууд ухамсартай хөдөлгөөнийг тохируулахад оролцоно.

Нугасны рефлекс
Булчингийн суналтын (Миостатик)

Арьсны:
Дотор эрхтэн-хөдөлгөөний (Висцеромотор):
Дотор эрхтэний афферент мэдрэл цочирход хэвлийн хана, цээж,нурууны тэнийлгэх булчингийн агшилтаар илрэнэ.
Вегататив:
Арьс, булчин, дотор эртэнүүдийг цочрооход судас болон дотор эрхтэнүүд хариу урвал үзүүлэх байдлаар илрэнэ.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript