Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх

Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх
by

mabu s

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх

Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх Эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэх тухай ойлголтын талаар... 4. зайлшгүй шаардлагатай гэрч, хохирогч байхгүй тохиолдолд Түдгэлзүүлэх хэлбэр Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх үндэслэл 1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх тухай ойлголт, мөн чанар

2. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх үндэслэл

3. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх журам 3. сэжигтэн, яллагдагч хаана байгаа нь тодорхой боловч түүний дипломат дархан эрхийг хязгаарлаагүй, эсхүл өөр улс хүлээлгэн өгөөгүй байгаа бол Өөрөөр хэлбэл Хуульд заасан үндэслэл, журам, нөхцлийн дагуу эрүүгийн хэрэгт хийгдэх хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын ажиллагааг түр хойшлуулах /зогсоох/ явдал мөн. Боловсруулах асуудал Зогс Оргон зайлсан этгээдийг олж илрүүлэх бүх арга хэмжээг авах 1. яллагдагчаар татагдвал зохих этгээд тогтоогдоогүй 2. сэжигтэн, яллагдагч оргон зайлсан, эсхүл байгаа газар нь мэдэгдэхгүй байвал сэжигтэн, яллагдагч сэтгэцийн болон бусад хүнд өвчний улмаас хүрэлцэн ирж чадахгүй болох нь шинжээчийн дүгнэлт, эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолтоор нотлогдсон бол 6. тухайн эрүүгийн хэрэгт хэрэглэх хуулийн заалт Үндсэн хуульд заасан хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчсөн талаархи гомдлыг Үндсэн хуулийн цэц маргаан үүсгэн хянан шийдвэрлэж байгаа бол 7. өөр хэргийг шийдвэрлэхгүйгээр хэргийг шийдвэрлэх боломжгүй бол Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх журам Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх тухай саналаа бичгээр гаргах Прокурор хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх тухай бичгээр гаргасан саналыг хянаж үзээд үндэслэлтэй гэж үзвэл хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг түдгэлзүүлэх тухай тогтоол гаргана. Та бүхэнд баярлалаа
Full transcript