Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

tez

No description
by

mengü oral

on 10 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of tez

Organik ve İnorganik Boyaların Selüloz Bozunmasına Etkisinin İncelenmesi
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KİMYA – METALÜRJİ FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ORGANİK VE İNORGANİK BOYALARIN SELÜLOZ BOZUNMASINA ETKİSİNİN
İNCELENMESİ

Hazırlayan: Selin SARIYER
Numara: 12051602
Bitirme Tezi Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Emel AKYOL
Selüloz
Selüloz, birbirlerine ß(1–4) glikozidik bağı ile bağlanmış glikoz ünitelerinden oluşur ve doğal bir polimerdir.
Selüloz formülü ile gösterilir, bitkilerde hücre yapısının büyük bölümünü oluşturur.
Selülozun temel molekülü anhidroglikozdur. Anhidroglikoz molekülleri, çizgisel makromolekül halinde polimerleşerek bir polisakkarit ürün olan selülozu meydana getirir.
Odunun %40
Pamuk liflerinin %85-90
Ketenin %65-80
Selüloz Bozunması
Selüloz nedir?
Selüloz bozunması
ENDOJEN FAKTÖRLER
pH
Metal İyonları
Lignin
Bozunma Ürünleri
EKSOJEN FAKTÖRLER
Sıcaklık
Nem
Oksijen
Işık
Kirlilik
Sıcaklık
Nem
Işık
Fiziksel Tahribat
Hava Kirliliği
Toz
Asitlik
Kimyasal Tahribat
Bakteri ve Mantarlar
Böcekler
Biyolojik Tahribat
Selüloz hidrolizi
Hidroliz, selüloz zincirinde rastgele kopmaları gerçekleştirerek selüloz polimer zincir uzunluğunun kısalmasına sebep olan reaksiyondur.
Nötr ve alkali ortamda selüloz zincirindeki glikozidik bağlar daha stabil iken asidik ortamlarda bu bağlar çok kolay biçimde hidrolize uğramaktadır.
Asit ortamda gerçekleşen selüloz hidrolizi
Selüloz oksidasyonu
UV ışınları, yüksek sıcaklık ve yükseltgen kimyasallar selülozun hidroksil gruplarının yükseltgenmesine neden olur.
Oksitlenme reaksiyonlarında 6. karbona bağlı olan primer alkol birinci aşamada aldehite dönüşebilirken yeterli miktarda yükseltgen varlığında karboksil grubuna yükseltgenir.
Diğer iki hidroksil grubu ketona dönüşebilir.
Oksitlenme reaksiyonları sonucu aldehit ve keton oluşması selülozu ışık absorbe eder hale getirir ve bunun sonucu olarak renkte sararma gözlenir.
Selülozun oksidasyon mekanizması
Demir-mazı mürekkebi
Demir-mazı mürekkebini oluşturan temel maddeler
Meşe mazısı
Arap zamkı
Demir (II) sülfat
Bakır (II) sülfat
Gallik asit oluşumu
Ferri-gallat kompleksi oluşumu
Demir-mazı mürekkebi oluşumu esnasında oluşan sülfürik asit selüloz hidrolizine neden olur.
Demir iyonları selülozun oksidasyonunda katalizör görevi görür.
Sülfürik asit selülozu doğrudan parçalarken Fe(II) iyonları ''Fenton Reaksiyonları'' olarak adlandırılan bir mekanizma ile selülozun tamamen yok oluncaya kadar tahrip olmasına neden olur.
Fenton reaksiyonları
Demir (II) iyonlarının zararlı etkisi atmosferik oksijen ile etkileşerek oksijen radikali oluşturması ile başlar.
Oksijen radikali demir (III) iyonları ile birlikte selülozdan hidrojen kopararak selüloz radikali ve perhidroksi radikali oluşturur.
Selüloz radikali oluşması ile selüloz oksidasyonu başlar.
Demir-mazı mürekkebinin neden olduğu selüloz hidrolizi
Safranın içerdiği boyarmaddeler krosin ve krosetindir.
Safran boya, kozmetik, ilaç ve gıda sanayinde kullanılmaktadır.
Yarım kilogram safran 80,000 çiçekten çıkarılabilir ve kendi ağırlığının 100,000 katı suyu sarı renge boyar.
Safran
Kullanılan Cihazlar
DENEYSEL ÇALIŞMA
FTIR Spektrometre
Renk Ölçüm Cihazı
Klimatik Yaşlandırma Testi
Demir-mazı mürekkebinin hazırlanması
Meşe mazısı
Şap ve jengar karışımı
Suda bekletilen Arap zamkı
Sirkede bekletilen bakır (II) sülfat
+
+
Demir-mazı mürekkebi
+
Safrandan boya elde edilmesi
Safran ve şap karışımının su ile kaynatılması
Karışım süzüldükten sonra elde edilen çözelti
Yaşlandırma işleminden Önce Fourier Dönüşümlü Raman Spektroskopsi Sonuçları
SONUÇLAR
Yaşlandırma işleminden Sonra Fourier Dönüşümlü Raman Spektroskopisi Sonuçları
Boyasız olan kağıdın FTIR spektrumunda 1541 cm-1 dalga boyundaki bant yaşlandırma sonrası 1549 cm-1 dalga boyundaki banda kaymıştır. Yaşlandırma öncesi 3660- 3836 cm-1 aralığındaki bant yaşlandırma işleminden sonra kaybolmuştur. Bu durum selülozun oksidasyonunda kaynaklanmıştır. Yaşlandırma işlemi sonrası 1644 cm-1 bant konjuge diketon oluştuğunun göstergesi olabilir.
Demir-mazı mürekkebi ile yazılı kağıdın FTIR spektrumunda 1699 cm-1, 1607 cm-1, 1539 cm-1 ve 1444 cm-1 dalga boyundaki bantlar yaşlandırma sonrası sırası ile 1643 cm-1, 1549 cm-1, 1427 cm-1 ve 1321 cm-1 dalga boyundaki banda kaymıştır. Demir-mazı mürekkebinde bulunan bakır katalizör görevi görerek selülozun oksidasyonuna neden olmuştur. Yaşlandırma işleminden sonra 1643 cm-1 bant aldehit oluştuğunun göstergesi olabilir.
Safrandan elde edilen boya ile boyanmış kağıdın FTIR spektrumunda 1641 cm-1 ve 1546 cm-1 dalga boyundaki bantlar yaşlandırma sonrası 1644 cm-1 ve 1539 cm-1 dalga boyundaki bantlara kaymıştır. Yaşlandırma işlemi öncesi ve sonrası FTIR spektrumundaki bantlarda çok keskin bir değişim olmadığı söylenebilir. Safranın selüloz bozunması üzerine demir-mazı mürekkebine göre daha az etkisi olduğu düşünülebilinir.
Renk Ölçümleri Sonuçları
Boyasız kağıdın yaşlandırma öncesi ve sonrası renk ölçümü sonuçları
Önce
Sonra
Demir-mazı mürekkepli kağıdın yaşlandırma öncesi ve sonrası renk ölçümü sonuçları
Safrandan elde edilen boya ile boyalı kağıdın yaşlandırma öncesi ve sonrası renk ölçümü sonuçları
Önce
Sonra
Önce
Sonra
DiNLEDiĞiNiZ iÇiN TEŞEKKÜRLER...
Full transcript