Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Opponering och Presentationsteknik

En genomgång av vad man ska tänka på vid opponering samt grundläggande presentationsteknik.
by

Marcus Nohlberg

on 18 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Opponering och Presentationsteknik

Opponering och presentationsteknik
Marcus Nohlberg, Ph.D.
marcus.nohlberg@his.se
www.nohlberg.com
Hela denna föreläsning med ljud finns här:
http://akademiskgrundkurs.nohlberg.com Om mig Om idag Opponering Varför gör vi det? Vad är det? Varför gör vi det inte? Vad ni ska titta på? Hur går en opponering till? Vad gör vi om? Generellt? Lära sig kritiskt förhållningssätt till eget och andras arbete
Hjälpa medstudent
Stärka arbetet
Hitta fel/brister
Röda tråden!
Hemmablind Ego kick
Sätta dit någon
Visa hur bra vi är
Bedöma om arbetet är godkänt Resp presenterar (och håller tiden!)
Frågor från publik, examinator, handledare
Sedan tar opponenten över Artighetsfraser
Går igenom stora saker först
"Vad hade hänt om..." etc.
Sedan allt mer detaljerat
INTE detaljer, enskild stavning etc.
Avslutar med att lämna opponeringsrapport Opponeringsrapport Lämnas till författarna, deras handledare samt examinator.
Inte till författarna innan opponeringen!
Löpande text
1 - 2 sidor, sammanfattning av muntliga opponeringen
Ska inte ta upp detaljer (men dessa kan gärna lämnas över separat)
Notera gärna brister/stavningsfel etc. i den givna rapporten ni får Sakligt, inte personligt, inriktad
Visa respekt för varandra.
Pedagogisk inställning, dvs. alla på seminariet ska lära sig något.
Ett engagerat och lugnt framförande av synpunkter Röd tråd
Besvaras frågan?
Är frågan svarbar?
Är arbetet rimligt?
Är metoden rimlig?
Beskrivs arbetsmetoden?
Har den beskrivna metoden använts?
Redovisas behövlig bakgrund? Centrala begrepp?
Är språket begripligt?
Är ämnet motiverat?
Är allt som gjorts beskrivet? Blackbox!?
Är referenser korrekta? Ofullständigt arbete: Opponerar på det ni har, rapporterar bristen
Uselt arbete: Är konstruktiva och noterar vad som är bra!
Obegripligt arbete: Ni försöker förstå, och opponerar på vad ni förstår Var inte rädda för att be om svar!
Inte "sätta dit någon" men man ska kunna svara på frågor, försvara och motivera sitt arbete
Inte vara elaka, men att vara för snälla hjälper inte någon
Målet är att ni ska hjälpa till att STÄRKA arbetet, inget annat I den muntliga delen "Vi förstod inte relationen mellan X och Y, kan ni utveckla det lite mer?
"Ni har använt metod Y, vad skulle kunnat hända om ni använt X istället?"
"Kan inte X ha påverkat resultatet? Hur säkerställde ni att det inte hände?" Vetenskapligt: Kan vi lita på resultatet och är det av värde Fyll i närvarolistan
Ställ frågor! Presentationsteknik Varför? Vanliga misstag En bra presentation är: En lysande presentation är: Nervositet (St)jälpmedel Enkla knep för förbättringar Något mer komplexa tips Vad ni kan öva på Fusk och knep Tabellen 1. Kursen kräver det
2. Ni kan inte göra karriär utan det! "Uthärdlig, lärande, tidseffektiv och ämnestäckande"
Får fram budskap. Minnesvärd
Sticker ut
Ger "gratis" lärande
Genomarbetad
"Slösar inte med åhörarnas tid"
Sker på den andres villkor "Var dig själv"
Inte hålla tiden
Svamlar
Ingen kontakt med lyssnarna
Läser utantill
Har manus
Ingen dynamik/rörelse PowerPoint (generellt)
Onödiga effekter i PP
För mycket text
Oläsliga bilder
Laserpekare
Manus, kort etc. ÖVA. Öva. öva. 10 gånger. Inför publik.
Lär er tala från enstaka ord i PP
Titta på publiken inte skärmen
Be om hjälp att ha koll på tiden
Fokusera på vad som är unikt och viktigt
Vänligt ansikte
Fake it 'till you make it Äga rummet
Kroppsspråk
Rörelser
Kläder
Se individen - ögonkontakt
Prata, inte läsa utantill
Börja göra presentation på papper inte PP Tala från stödord
Tala stående/i rörelse
Använda händerna
Hur ni står
Andning Vattenflaska
Pärm ist. papper
Tystnad
Öppet kroppsspråk
Rör er
Ställ frågor
Bilder
Växla tempo
Engagera publiken
Lyft fram personlighet
Screencasts! Fysisk reaktion Psykisk reaktion Hjärtklappning, puls, blodtryck
Skakande händer
Rodnande kinder
Magont
Svaghetskänsla
Andningsproblem
Torr i munnen
Kan inte somna
Spänd, stressad, orolig
IBS Blackout
Stereotyper i ord och rörelse
Oro/obehag
Skräckkänslor
Panikfobi Vad är man rädd ska hända? Tappa röd tråd, komma av sig
Göra bort sig
Inte kunna svara på frågor
Inte få respons
Verka okunnig
Blackout
Rösten spricker Sätt att strukturera presentationen Clap trap - tretal/fyrtal
Om manus: Första mening i klartext samt avslutningsmeningar
Få uppmärksamhet: Identifiering, spänning, aktivitet, humor, konkret och verkligt Logisk-historisk modell Löpsedelteknik Måste lagra info som saknar sammanhang
Känslig tidsplan Tar hänsyn till enkanalhypotesen
Detaljerna blir intressanta om man har helhetsperspektiv Exempel:
Projektkurs 15 hp
Volvo
Informations-bearbetning
Litteraturen visar att x
Genomförde studien genom observationer, intervjuer…
Observationerna visade att…
Intervjuerna visade att…
Slutsats Exempel:
Små grafiska displayer skapar KAMP (slutsats)
eftersom vid monteringsstation x (på Volvo) så y
och vid moment x så y
metoden som användes var x och visade sig
Slutsats Målgrupp
Budskap
Intressant för gruppen
Skriv frågor
Rangordna frågorna
Svara Vs. Det händer alla! Hur gör de bästa? (Online) Fem nyckelord (Elaine Bergqvist) Skalet (utseende/fördomar)
Kläderna (färgstrategiskt/matchande)
Rösten (Melodi/betoning)
Kroppsspråket
Budskapet ("Välvilja/nyfikenhet/trovärdighet") Hur gör de bästa? (offline) Online Nervositet Det händer alla! Offline
Full transcript