Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A munkaviszony

Munkaviszony létesítése, megszüntetése, jogok és kötelességek, szabadság, bérezés
by

Barna Tamás

on 16 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A munkaviszony

Munkaviszonnyal kapcsolatos rendelkezések
Alaptörvény
Munka Törvénykönyve:
az állam által meghatározott rendelkezések
Kollektív Szerződés: a
helyi adottságoknak megfelelő szabályozások (vendéglátásban ritka)
Munkaügyi Bíróság:
vitás / peres ügyek
A munkaviszony általános szabályozása
A munkaviszony a
munkaszerződéssel
jön létre a
munkáltató és munkavállaló között
!

A munkaszerződés:
mindkét fél
jogait
és
kötelezettségeit
tartalmazza,
írásba kell foglalni
minimális tartalma: munkakör, alapbér, munkavégzés helye
(lehet egyéb is)
i
dőtartama
: határozott és határozatlan (próbaidő kiköthető)
Munkaviszony létesítése, megszűnése és módosítása
Munkaviszony:
létesítésének és megszűnésének feltételeit,
munkaviszony módosításának mikéntjét,
munkaszerződés tartalmát,
a munkavállaló jogait és kötelezettségeit,
a munkáltató jogait és kötelezettségeit.
A Munka Törvénykönyve mit szabályoz?
a szerződés csak
közös megyegyezéssel
módosítható!!!
A munkaviszony módosítása, megszűnése, megszűntetése
a dolgozót csak munkaszerződés szerint foglalkoztathatja
a munkáltató köteles megfelelő munkakörülményeket biztosítani (egészség, testi épség biztosítása)
köteles a munkát megszervezni
köteles a munkavállalót tájékoztatni (az őt érintő ügyekben)
köteles bért fizetni!!!
A munkáltató kötelezettségei
előírt helyen és időben munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni!!!
a munkát elvárható gondossággal és szakértelemmel végezni
együtt kell működni a többi dolgozóval,
az üzleti titkot megőrizni,
továbbképzéseken részt venni,
nem köteles olyan utasítást teljesíteni, amely törvényellenes, vagy testi épségét, életét, egészségét veszélyezteti (az utasítást meg kell tagadni!!!)
A munkavállaló kötelességei
Munkaviszony létesítése
Megszűnik:
munkavállaló halálával
munkáltató jogutód nélküli megszűnésével
határozott idejű szerződés lejártával
Megszűntetése:
közös megegyezéssel
rendes felmondás
(munkáltató és munkavállaló is teheti. Indokolni kell és bizonyítani az indokot)
azonnali hatállyal
a próbaidő alatt
rendkívüli felmondással
(munkáltató és munkavállaló is)

Végkielégítés és felmondási idő járhat, de nem mindig!
Felmondási idő: 30 nap - 1 év
Jogok és kötelezettségek
Munkaidő és pihenőidő
Bérezési formák
Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)
szervezeti keretek, a vállalkozás felépítése,
elvégzendő feladatok,
munkakörök,
gazdasági és szakmai célkitűzések,
hierarchia.
Felmondási tilalom
Nem lehet felmondani:
keresőképtelenség idején (betegszaság),
szülési szabadság idején,
közeli hozzátartozó otthoni ápolásakor igénybe vett fizetés nélküli szabadság idején
Munkaidő:
A törvényesen előírt munkában töltött idő

Munkaidő beosztások
Pihenőidő
A Munka Törvénykönyve szabályozza:
munkaközi szünet: akkor adható ki, ha a napi munkaidő több, mint 6 óra,
20 perc a munkaközi szünet,
két munkavégzés között legalább 11 órának el kell telnie,
heti 2 pihenőnap jár

Munkaszüneti napok:
január 1,
március 15,
húsvét és pünkösd hétfő,
május 1,
augusztus 20,
október 23,
november 1,
december 25-26

Szabadság
alap és pótszabadsából áll,
az alapszabadság évi
20 nap
, ami az életkorral növekszik. Maximális mértéke 30 nap.
pótszabadság:
pl.: gyermeket nevelők részére,

Egyéb szabadság:
betegség idejére 15 nap (betegszabadság),
fizetés nélküli szabadság (a munkavállaló kérésére)
szülési szabadság: 24 hét
iskolarendszerben tanulóknak: tanulmányi szabadság
napi azonos időben
: napi 8, heti 40 óra,

egyenlőtlen
: hosszabb távon egyenlítődik a napi 8, heti 40 óra,

osztott
: napi két részletben teljesíti a munkaidőt,

osztott egyenlőtlen
: a kettő kombinációja

(megállapodás szerint ettől el lehet térni, de max. napi 12 órás lehet)
A munkáltató az elvégzett munkáért
munkabér
t fizet.
A munkabér
megállapításánál figyelmbe
veszik:
végzettség,
gyakorlati idő,
elvégzett munka minősége,
munkakör
Vendéglátásban alkalmazott bérezési formák:
alapbérrel kombinált jutalékos rendszer
: apbér + jutalék (forgalom arányában)

csökkentett alapbérrel kombinált jutalékos rendszer

tiszta jutalékos rendszer:
az elért forgalom arányában
A jutalék lehet pótlék is:
ügyeleti,
hétvégi,
délutáni,
éjszakai,
idegen nyelvi
Full transcript