Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Angol nyelvjárás

Angol nyelvjárás
by

nagy istvan

on 21 March 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Angol nyelvjárás

Angol Nyelvjárások Jamaikai angol nyelv A jamaicai patois nyelvi besorolás szempontjából egy kreol nyelv, amely majdnem teljes mértékben az angol nyelven alapszik. Az angoltól elválasztó főbb tulajdonságai a nyelv alaktanában, kisebb mértékben a szókincs használatában gyökereznek. Az anyanyelvi beszélők száma 4,3 millióra tehető, ennek túlnyomó többsége Jamaicában él. A jamaicai popkultúra hatására emberek százezrei tanulják meg a nyelvet világszerte, ebben szerepet játszik a nyelv könnyen tanulhatósága, az angollal való nagyfokú hasonlósága is.

Szókészlete nagy vonalakban megegyezik az angollal, de sok főként afrikai eredetű szót tartalmaz kisebb részben vannak benne hindi, spanyol, portugál illetve francia szavak is. Hindi szó például a "ganja" ami marihuánát jelent. Afrikai eredetű szó a "nyam" aminek jelentése enni. Portugál szó a pikney, jelentése gyerek. Sok szót használnak teljesen más értelemben mint a standard angolban. Mivel a jamaicai patois nem hivatalos nyelv, nincs rögzített helyesírása, ezért a fent szereplő szavakat esetleg másképp is írhatják. Igeidő rendszer Az igeidő rendszer is különbözik az angoltól, de nagyjából hasonló az igeidők képzése és használata.
személyes névmás alanyi alakja + ige

Mi nyam. (I eat, Eszek)
Mi ron. (I run, Futok)
Mi go a school (I go to school, Iskolába járok)


Jelen idő
Jelentésileg megegyezik az angollal. Tehát egy általánosságban tett kijelentés: szoktam enni, szoktam futni és járok iskolába.Folyamatos jelen idő
személyes névmás alanyi alakja + be segédige megfelelően ragozott formája + ige

Mi a nyam (I am eating, Most éppen eszek)
Mi a ron (I am running, Most éppen futok)
Mi a go a school (I am going to school, Most éppen iskolába megyek)
Tehát egy éppen zajló cselekvést ír le. A "mi" jelentése megegyezik az "I"-éval az "a" pedig az "am"-et jelenti. Múlt idő A standard angolban az "I never run" mondat azt jelenti hogy még életemben sohasem futottam, ezzel ellentétben a jamaicaiban azt jelenti hogy lehet hogy szoktam futni de múltkor vagy akkor vagy mostanában nem futottam.
De ez a verzió is előfordulhat: Mi nah ron (I didn't run , Nem futottam ) Formailag nem kötött, hisz az iskolázatlan rabszolgák szájról szájra tanulták az angolt és a múltidő rendszerek bonyolultsága miatt a jamaicai patoisban még ma sincs kiforrott forma ezen igeidő kifejezésére. Az egyik forma a jelenidőt használja múltidőként pl.: Mi ron (I ran, Futottam) A másik forma a did segédigével képzi a múltidőt pl.: Mi did ron (I ran, Futottam)
Az angol befejezett jelen megfelelője is használatos pl.: Mi done ron (I have run) A befejezett jelen olyan esemény kifejezésére szolgál ami a múltban kezdődött de nemrég végződött, vagy megtörtént de még máskor is megtörténhet, vagy a múltban történt de a cselekvés kihat a jelenre.
A múltidejű tagadásra a "never" (neva) szóval használatos.
Mi neva ron yestudey (I did not run yesterday, Tegnap nem futottam) Egyéb sajátosságok A többesszámot a "dem" (ők) szóval képzik. pl.:
fish dem (fishes, halak)
gun dem (guns, fegyverek)
rose dem (roses, rózsák) A "many", "much", és az "a lot of" helyett a "nuff" szót használják. pl.:
Wi haf nuff time. (We have a lot of time, Sok időnk van)
Deh a nuff star dem pon di sky. (There are so many stars on the sky, Olysok csillag van az égen)
A "let" szó helyett a "make"(mek)-et használják. pl.:
Mek mi see, vagy Mek I see (let me see, Had lássam)
Mek wi guh (Let us go, Menjünk)
A "that" szót ha tagmondat összekötő szerep van akkor "say"(ejtsd: sze) szóval helyettesítik. (seh-nek is szokták írni valószínűleg francia ce (jelentése: ez, ejtsd: sze) szóból származik és semmi köze nincs az angol "say" mondani szóhoz)
Him tell mi say mi a him best friend = He told me that I am his best friend (Azt mondta hogy én vagyok a legjobb barátja)
Mi knouw seh weh a fi mi = I know that which is mine (Tudom hogy melyik az enyém) Az "a" kulcsszó A "be" létige összes jelenidejű alakja: is, are, am. pl.:
Mi a danca = I am dancer (Táncos vagyok)
There a house dem = There are houses (Ott házak vannak)
Dis a mi friend = This is my friend (Itt van a barátom)
It a nah good = It is not good (Ez nem jó)
az "of" szó helyett
One a dem = One of them (Az egyikük)
Mi waan a bokkle a beer. = I want a bottle of bear (Egy üveg sört kérek) Az It's és a that's helyett is használják
A fi mi cyar (It's for me car) = It's my car (Ez az én kocsim)
Mi tell yuh (seh) a mi name = I Told you (that) that's my name. (Mondtam már hogy ez a nevem)
Az ing-es alakot is vele képzik
a ron = running (futás)
a sleep = sleeping (alvás)
Him did a sleep (He did sleeping) = He was sleeping
De természetesen az eredeti angol jelentés szerint határozatlan névelőként is használják. Amerikai angol nyelv Jelenleg az amerikai angolnak körülbelül kétszázötvenmillió anyanyelvi beszélője van, így messze ez a legszélesebb körben beszélt angol nyelvváltozat. A brit angoltól való eltérések átfogóan minimálisak, de van annyi különbség, ami még az anyanyelvi beszélők körében is félreértést okozhat.
Különböző nyelvek behatása az amerikai angolban Indián nyelvek Földrajzi nevek is jöttek át. Az Egyesült Államokban ma 26 állam nevének van indián eredete (Tennessee, Massachusetts, Dakota). Folyók, tavak, vízesések nevei is gyakran indián eredetűek; ilyen a Mississippi, a Michigan és a Niagara is.
Nagyrészt növény és állatnevek, azok a fajok, fajták, amik a gyarmatosítók számára ismeretlenek voltak, nem kaptak új angol elnevezést, hanem az eredeti indián elnevezést használták, időnként némi egyszerűsítéssel. Ilyen szavak jöttek létre mint chipmunk, moose, opposum. Indián szavak eszközöket is jelölhetnek: kayak, vagy említésre méltó meg az, hogy az igloo is innen származik. Az indián kultúra politikai kifejezéseket is hozott létre, ilyen például a bury the hatchet kifejezés (elásni a csatabárdot). Spanyol nyelv Még említésre méltó az akkori mindennapi életben gyakran használt kifejezések közül a lasso, corral, ranch.
A spanyol nyelvnek a hatása nagyrészt növényneveknél és halfajtáknál látható: marijuana, tomato, és yucca, barracuda.
Francia nyelv Számos indián eredetű név francia közvetítéssel, a francia helyesírást követve került az amerikai angolba (Illinois, Iroquois, Chicago, Sioux). A francia nyelvből is jelentős számú szó jött be az amerikai angolba például olyan földrajzi nevek, mint Des Moines és Baton Rouge. Helyesírás A helyesírás leegyszerűsítésében Noah Websternek volt nagy szerepe, aki javaslatokat terjesztett elő, hogy hogyan lehetne az amerikai angol egyszerűbb és ésszerűbb. A javaslatok egy részét elfogadták, de voltak javaslatok, amelyeket elutasítottak. -our és -or Webster egyik első javaslata az volt, hogy az -our végződésű szavakból vegyék ki az u-t. Az amerikai helyesírás szerint a color, honor vagy labor szavakban a brit írásmóddal szemben nincsen u.

Az olyan szavak mint például a centre vagy metre félrevezetőek és gyakran elhibázták, mert a kiejtés szerint nem -re-t mondanak hanem -er-t. Ezeknek a szavaknak az amerikai megfelelője center és meter. A mesterségek neve viszont a brit angolban is mindig -er-re végződik: teacher, butcher, player stb. -re és -er A latinből jött -ae kettőshangzó nem maradt meg az amerikai angolban. Az encyclopaedia helyett az amerikai angol encyclopedia-t ír. Betegségek nevében is előfordulnak -ae vagy -oe kettőshangzók, amelyek -e illetve o-ra egyszerűsödnek. Erre jó példa a Diarrhoea, ami az amerikai angolban diarrhea. -ae és -e Az esetek nagy részénél a -ce végződésű szavak -se végződést kapnak az amerikai angolban. Defence és defense, vagy pretence és pretense -ce és -se Nyelvtan Present Perfect és Past Simple Have és take Múlt idejű alakok Egyes, többes számú alakok Egy igen jellemző vonás az amerikai angolban, hogy a Present Perfect alakot kerüli és a Past Simple-t használja helyette. Természetesen a Present Perfect brites változata is érthető egy amerikai számára, de az amerikai anyanyelvi beszélő egyszerűbbnek tartja, hogy azt hangsúlyozza ki, hogy valami megtörtént, minthogy az még mindig valamilyen formában jelen van. Bizonyos kifejezések, leginkább hétköznapi kifejezések, a have ige helyett a take-kel képződnek. Ilyen például a take a break vagy take a bath, ami a brit angolban have a break illetve have a bath. Általában a brit angolban -t-re végződő rendhagyó igék az amerikai angolban nem rendhagyó módon végződnek, így szabályosan képezzük a learned, spelled és a dreamed alakokat. Az amerikai angol nyelvben a get harmadik alakja gotten, míg britben a gottá rövidült. Az amerikai angolban ez nem így van, ők egyszerűen mindig egyes számot használnak. Ha külön ki akarják hangsúlyozni, hogy magukról a játékosokról van szó, akkor valószínüleg a mondat így fog kinézni: the team members are skillful. A Brit angolban, olyan főneveknél, amelyek bizonyos embercsoportokat jelölnek (team, staff, government vagy group) vonzhatnak maguk után többes számot, ha nem magáról a csoportosulásról beszélünk, hanem azokról a személyekről, akik oda tartoznak. The team are skillful. Ez a mondat azt mondja el, hogy a csapatban játszó emberek tehetségesek, viszont ha azt mondjuk, hogy the team has lost the match, azzal azt értjük, hogy nem maguk a játékosok vesztették el a meccset (egyenként), hanem csapatként. Köszönöm a figyelmet!
Full transcript