Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Madonas Valsts ģimnāzija

Madonas Valsts ģimnāzija
by

Kristiana Stala

on 10 November 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Madonas Valsts ģimnāzija

Madonas Valsts ģimnāzija Skolēnu padome Mācību darbs interešu izglītība uzņemšana kultūras sektors tiesību un pienākumu sektors sporta sektors sabiedrisko attiecību sektors Organizē skolas kultūras dzīvi
skolotāju diena
Ziemassvētku balle
lielā mūzikas balva
mūsu talanti
u.c. skolēnu padomes vadītāja vēlēšanas
skolēnu tiesību un pienākumu aizsargāšana
skolēnu ieteikumu un sūdzību izskatīšana
anketēšana sporta sacensību organizēšana
basketbola un futbola turnīri
ziemas sporta spēles
sporta diena
informē par rajona mēroga sacensībām un citām ar sportu saistītām aktivitātēm skolas reklāma
pasākumu afišas
radio "Virpulis" ģimnāzijas pārvaldes sastāvdaļa;
tajā ietilpst klašu vecākie, sektoru vadītāji un brīvprātīgie;
padomes vadītāju ievēl uz vienu gadu, arī padome darbojas vienu gadu galvenie uzdevumi:
sekmēt MVĢ attīstību
aktīvi un radoši iesaistīties lēmumu pieņemšanā
veidot draudzīgu skolas vidi MVĢ SMF ir piedalījušies vairākos tirdziņos kā arī starptautiskos konkursos

Šveice, Norvēģija, .......... skolēnu mācību firmas Izglītības programmas:
sociālā un humanitārā virziena izglītības programma;
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma;
vispārizglītojošā virziena izglītības programma;
Daļējas pamatizglītības programma 7.-9.klasei 2003./2004.m.g.
Aleksandra Goluba piedalījās starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Austrālijā.
2005./2006.m.g.
Artūrs Gruduls ieguva Zelta medaļu ES valstu dabaszinību olimpiādē Briselē; Bronzas medaļa starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Argentīnā.
Evita stanga ieguva Balvu par sociāli atbildīgu biznesu Eiropas skolēnu mācību firmu finālā Šveicē.
2006./2007.m.g.
Artūrs Gruduls Piedalījās starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Kanādā.
2007./2008.m.g.
Elvijs Lasis Piedalījās starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Tunisijā Dibināta 2003.gadā pēc Madonas pilsētas ģimnāzijas reorganizācijas Mērķi :
Sagatavot intelektuālā, praktiskā un ētiskā ziņā darba un izglītības tirgū konkurētspējīgus, Latvijas valstij uzticīgus jauniešus;
Veidot izglītības vidi, kas nodrošina valsts vispārējās vidējā izglītības un valsts pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
Realizēt reģionālā metodiskā centra funkcijas. Tradīcijas:
Zinību diena
Skolotāju diena
Fukšu balle
orientēšanās skrējiens
Valsts svētku koncerts
Ziemassvētku balle
Gada mūzikas balva
Žetonu vakars, Gada Ģimnāzists
Mūsu talanti
Gada sasniegumu vakars
Pēdējais zvans
Sporta diena
9.klašu izlaidums
Skolas beigšanas balle ārpusstundu programmas:
tautu dejas
jauktais koris
skolēnu avīze "Maģiskā"
radošā drāma
skatuves runa
floristika zinātniski pētnieciskā darbība Skolēnu pētnieciskais darbs
ir skolēna patstāvīgs, radošs darbs
par sev interesējošu tēmu Madonas Valsts ģimnāzijā var iegūt pamatizglītību un sagatavoties turpmākajām mācībām ģimnāzijā, īstenojot daļējas pamatizglītības programmu proģimnāzijas klasēs (7. – 9).
Madonas Valsts ģimnāzijas proģimnāzijas 7. klasēs uzņem audzēkņus, kuri beiguši 6. klasi.

Vērtējums liecībā visos priekšmetos ne mazāks par 5 ballēm.

7. klasēs uzņem konkursa kārtībā pēc maksimāli iegūto punktu skaita, ko veido
- 6. klases vidējais vērtējums gadā,
- valsts pārbaudes darbu vērtējums:
matemātikā
latviešu valodā un literatūrā 10. klasēs uzņem pamatskolu beigušos audzēkņus, kuru apliecībā par pamatskolas izglītību visos priekšmetos ir pietiekams vērtējums.

- Vērtējums apliecībā 5 profilējošos priekšmetos summējot sastāda ne mazāk par 27 ballēm.

- uzņem konkursa kārtībā pēc maksimāli iegūto punktu skaita. Ārpus konkursa uzņem:
- Rajona un valsts (vai novada) mācību priekšmetu 1. – 3. vietu ieguvējus attiecīgās vidējās izglītības programmas profilējošos mācību priekšmetos;
- Skolēnus, kuru apliecībā par pamatizglītību visos priekšmetos un valsts pārbaudījumos ir 7 balles un vairāk. a) sociālā un humanitārā virziena izglītības programmā -

intelektuālais tests (max punktu skaits 50)

+ vērtējumi 5 valsts pārbaudījumos, 9.klasi beidzot (eksāmens matemātikā, latviešu valodā, vēsturē, ieskaite dabaszinībās un svešvalodā)

+ vērtējums apliecībā 5 profilējošos priekšmetos:
latviešu literatūra,
latviešu valoda,
1. svešvaloda,
2. svešvaloda,
vēsture b) dabaszinību virziena izglītības programma -

intelektuālais tests (max punktu skaits 50)

+ vērtējumi 5 valsts pārbaudījumos, 9.klasi beidzot (eksāmens matemātikā, latviešu valodā, vēsturē, ieskaite dabaszinībās un svešvalodā)

+ vērtējums apliecībā 5 profilējošos priekšmetos:
matemātika
fizika,
ķīmija,
bioloģija,
ģeogrāfija c) vispārizglītojošā virziena izglītības programma -

intelektuālais tests (max punktu skaits 50)

+ vērtējumi 5 valsts pārbaudījumos, 9.klasi beidzot (eksāmens matemātikā, latviešu valodā, vēsturē, ieskaite dabaszinībās un svešvalodā)

+ vērtējums apliecībā 5 profilējošos priekšmetos:
matemātika,
latviešu valoda un literatūra (vid. vērtējums),
1. svešvaloda,
vēsture,
fizika, ķīmija, bioloģija (vid. vērtējums) Sporta nodarbības notiek Madonas Sporta Centrā Skatuves runa un radošā drāma notiek Madonas kinoteātrī "Vidzeme" Skolas pasākumi tiek rīkoti gan Madonas pilsētas kulūras namā, gan kinoteātrī "Vidzeme", gan Madonas Sporta Centrā Skolēnu formas
Full transcript