Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KULTURALNYM

NA PRZYKŁADZIE WIECZORU PIOSENKI JACKA KACZMARSKIEGO
by

Krzysztof Piechota

on 5 June 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZARZĄDZANIE PROJEKTEM KULTURALNYM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ ZESPÓŁ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Możliwości wystąpienia ryzyka:

1. konflikty w grupie
2. choroby, zdarzenia losowe członków zespołu
3. opóźnienie etapów prac
4. problemy techniczne
5. przekroczenie budżetu popularyzacja twórczości Jacka Kaczmarskiego
przypomnienie studentom, że wolna Polska jest okupiona cierpieniem i walką działaczy opozycji
rozwój i promocja "wyższej" kultury studenckiej na przykładzie
Wieczoru Piosenki Jacka Kaczmarskiego Zarządzanie Projektem Kulturalnym PLAN DZIAŁAŃ Wykres Gantta Wykres Gantta Wykres Gantta Podczas przygotowywania projektu odbywają się cotygodniowe spotkania organizacyjne na których obowiązują sprawozdania ustne z postępów pracy koordynatorów działów z koordynatorem głównym.
Koordynatorzy działów organizują spotkania z grupą podprojektową w miarę potrzeb.
Obowiązuje sprawozdanie mailowe. Organizatorzy używają również narzędzi Google do wymiany informacji online.
Członkowie projektu sprawozdają postępy swojej pracy koordynatorom poszczególnych obszarów, a oni koordynatorowi głównemu postępy "kamieni milowych"
Na koniec projektu zostaje stworzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne, przeprowadza się ewaluację. ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ 1. Spotkania w celu rozwiązania konfliktu. Koordynator przyjmuje rolę mediatora.
2. Obowiązki osób losowo niedyspozycyjnych koordynator rozdziela w grupie projektowej.
- W razie niedyspozycji koordynatorów obowiązki przejmuje asystent.
- Muzyków i aktorów zastępują osoby rezerwowe lub program występu zostaje zmodyfikowany.
3. W razie wystąpienia opóźnień zespół skupia się na problemie, dostosowuje harmonogram do sytuacji.
4. Próba generalna, tworzenie kopii zapasowych dokumentów i plików, zabezpieczenie techniczne sprzętu w miarę możliwości - mają zminimalizowac wystąpienie i efekty problemów technicznych.
5. Wszystkie planowane wydatki zgłaszane są z wyprzedzeniem do koordynatora

Cały projekt jest stale monitorowany przez koordynatorów, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. Zarządzanie w sytuacji
występowania ryzyka W projekcie non-profit członkowie nie są motywowani wynagrodzeniem materialnym.
Większość osób zarządzających projektem to członkowie Komisji Kultury SSUJ, którzy realizują swoje cele tworząc projekty kulturalne.

Formy motywacji:
-pochwały, podziękowania na forum grupy
-przyznawanie ciekawych, rozwijających zadań
-przekazywanie coraz to większej odpowiedzialności w miarę wywiązywania się z zadań
-tworzenie samodzielnych stanowisk MOTYWOWANIE -możliwość rozwoju osobistego i zdobywania doświadczenia
-możliwość zarządzenia projektem w praktyce
-rozwijanie umiejętności miękkich
-rozwój interpersonalny
-szkolenia
-możliwość wystąpienia przed publicznością Motywacja do działania Zespół projektowy składa się z 50 osób. Do członków zespołu zaliczani są koordynatorzy, asystenci koordynatorów, członkowie podprojektów do spraw organizacji projektu oraz artyści (muzycy i aktorzy). Struktura zespołu jest złożona (pozioma i pionowa).
Na górze struktury znajduje się koordynator główny, który ma pod sobą sześciu koordynatorów podprojektów. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM Koordynator główny projektu - monitoruje bezpośrednio pracę koordynatorów poszczególnych działów
- monitoruje pośrednio pracę reszty członków projektu
- motywuje członków grupy projektowej
- sporządza kosztorys i nadzoruje wydatki
- rekrutuje koordynatorów działów
- dba o przepływ informacji między członkami Koordynator działu -monitoruje pracę członków podprojektów
-motywuje członków podprojektu
-sprawozdaje koordynatorowi głównemu
-sporządza plan działań
Koordynatorzy oraz członkowie podprojektów do spraw organizacji wydarzenia zostali spośród członków Komisji Kultury SSUJ.

Selekcja jest prowadzona na podstawie umiejętności miękkich, interpersonalnych i doświadczenia.
Artyści - aktorzy i wokaliści zostali wyłonieni w zewnętrznym castingu do projektu. Zespół ma charakter wewnętrzny i zewnętrzny Należy ustalić poziom jakości na etapie podejmowania decyzji o realizacji projektu; wyznaczyć cele oraz okreslić jakość artystyczną i organizacyjną projektu. Przez ten pryzmat dobierani są koordynator główny i koordynatorzy podprojektów oraz artyści występujący podczas wydarzenia.
Zadaniem koordynatorów jest stałe monitorowanie jakości przygotowania (np. wykonania artystycznego podczas prób). Zarządzanie projektami, KZwT WZIKS UJ
Justyna Jaromska, Krzysztof Piechota, Kuba Uniszewski ZARZĄDZANIE ZAKRESEM ZARZĄDZANIE INTEGRACJĄ DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! KOSZTORYS PROJEKTU Projekt - jest to każde działanie podjęte do realizacji zamierzonych i określonych celów, w określonych ramach czasowych i wykorzystaniem dostępnych zasobów.
Zarządzanie projektami obejmuje takie czynniki jak: zakres, harmonogram, integracja, budżet, jakość, zespół, komunikacja i ryzyko. Zarządzanie Projektem Kulturalnym Zarządzanie projektami, KZwT WZIKS UJ
Justyna Jaromska, Krzysztof Piechota, Kuba Uniszewski na przykładzie Wieczoru Piosenki Jacka Kaczmarskiego PRZEBIEG ZARZĄDZANIA ZAKRESEM 1. Zakres projektu obejmuje wszystkie prace konieczne do wykonania na różnych etapach projektu, aby osiągnąć zamierzony cel. 2. Główny koordynator odpowiada za realizację zadań podjętych w projekcie oraz pilnuje porządku i stopnia wykonania prac. 3. Projekt zostaje podzielony na mniejsze części - zakresy - których stopień wykonania w zamierzonym czasie będzie równoznaczny z terminowym ukończeniem całego przedsięwzięcia. Procesy w projekcie, które zapewniają o tym, że projekt jest właściwie koordynowany i realizowany: 1. Tworzenie planu projektu, czyli tworzenie jednego dokumentu na podstawie rezultatów procesów planowania. 2. Wykonywanie planu projektu - terminowa realizacja zadań. 3. Nadzór i kontrola wszystkich zmian zachodzących w projekcie. 4. Wykonanie planu projektu jest możliwe dzięki właściwej polityce organizacyjnej oraz skutecznym działaniom koorygującym wszelkie problemy występujące w fazie realizacji projektu. Po projekcie zostałe przeprowadzona ewaluacja mająca wykazać czy założony poziom jakości projektu został osiągnięty. Będzie on odniesieniem do kolejnych projektów organizacji. CEL
PROJEKTU
Full transcript