Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kvinnligt och manligt ledarskap 1

nytt försööök
by

Ellen Winroth

on 28 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kvinnligt och manligt ledarskap 1

Kvinnligt och manligt ledarskap Tydliga skillnader på vad manligt och kvinnligt ledarskap gick ut på. Lätt att vi generaliserar Vår historia, kultur och fördomar påverkar oss mer än vi tror när vi möter en ledare! Vi kan förända oss när vi blir medvetna könsrollsförväntningar är oftast helt omedvetna Egenskaper som tillskrivs mannen respektive kvinnan taget från (Thylefors, 1991):

Mannen: kraftfull, behärskad, aggressiv, oberoende, självhävdande, tävlingsinriktad, individualistisk, dominerande, rationell, beslutsam.

Kvinnan: mjuk, varm, beroende, förstående, samarbetsinriktad, känslig för andras behov, relationsorienterad, ängslig. Olika synsett, det beror på vår historia, kultur och vår uppväxt. Vi har en viss "bild" Anpassa sig till roller man inte alls vill ha eller verka i tar med sig sin kultur in i sin relation Våga bryta mönster kan få konsekvenser. Uppfattas som modig men också avvikande från normen. Våra bilder om hur en kvinna eller man ska leda börjar så sakta men säkert förändras. olika individer med olika kunskaper Enligt vår kultur så är det majoriteten av män som har de höga positionerna inom många företag. kvinnor kvoteras in Majoriteten av chefer inom företagen är män män identifierar sig med andra män och väljer män framför kvinnor Diskrimineringslagen De sju diskrimineringsgrunderna:
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- funktionshinder
- sexuell läggning
- ålder Kvinnorna har en annan roll i samhället idag, studerar och arbetar högre utbildning och högre kompetens. Likvärdiga jobb Vi behöver alla mer kunskap om detta och utbildning för att kunna förändra vår kultur och våra arv ännu mer. Vi behöver minska våra fördomar och inte tänka stereotyper. Källor:
Internet:
http://www.so.sekotomteboda.se/arbetsorg_ledarskap3.htm den 31 mars 2011
http://www.dn.se/debatt/fler-kvinnliga-chefer-viktigare-an-kvotering den 12 april 2011
http://www.sweden.gov.se/sb/d/11043/a/111986 den 16 april 2011
http://epubl.ltu.se/1402-1773/2008/282/LTU-CUPP-08282-SE.pdf den 20 april 2011
http://www.ts.mah.se/utbild/ck2142/artiklarv02/Ledarskap1/Kvinnligt_ledarskap.doc kvinnligt och manligt ledarskap den 22april 2011
Muntlig:
Kicki Winroth
Full transcript