Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JAPONIA!

No description
by

Paula Czarnowska

on 29 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JAPONIA!

Japonia jest dziedziczną monarchią konstytucyjną.
Zgodnie z konstytucją z 3 listopada 1946 głową państwa jest cesarz
(nie sprawujący realnych rządów)
Najwyższym organem władzy jest dwuizbowy parlament - Kokkai
Wybory do parlamentu są powszechne i tajne WŁADZA USTAWODAWCZA
Kokkai - Zgromadzenie narodowe:
Niższa Izba Reprezentantów (Shūgiin)
Wyższa Izba Radców (Sangiin)

WŁADZA WYKONAWCZA
Rząd (Naikaku):
Premier - stojący na czele
11 Ministrów

WŁADZA SĄDOWNICZA
Niezawisłe Sądy:
Sąd Najwyższy: 15 sędziów
8 Sądów Wyższych
50 Sądów Okręgowych
50 Sądów Rodzinnych
438 Sądów Doraźnych
201 Komitetów Śledczych ds sądów
GŁÓWNE PARTIE:
1. Rządząca: Partia Liberalno Demokratyczna - od 1955 r.
2. Koalicyjna: Centrowa Socjalliberalna Partia Demokratyczna - 1998 r.

Konstytucja Japoni:
podpisana 3 listopada 1946 roku przez cesarza Hirohito.
pierwszy rozdział konstytucji traktuje o Cesarzu, ma to znaczenie symboliczne i stanowi ukłon w strone tradycji.
głowa państwa
jego działania wymagają poparcia ze strony rządu
pozbawiony praw kierowania państwem
symbol państwa i ciągłości narodu
Zgodnie z tradycja cesarz wstepujac na tron przyjmuje nowe imie, od którego nazywane są lata jego panowania: od roku 1989 - Era Heisei FUNKCJE:
· Mianowanie premiera (uprzednio powołanego przez parlament)
· Mianowanie prezesa Sadu Najwyszego (uprzednio powołanego przez rzad)
· Promulguje poprawki do konstytucji, ustawy i rozporzadzenia rzadu
· Zarzadza wybory do obu izb
· Zwołuje parlament
· Rozwiazuje Izbe Reprezentantów
· Podpisuje akty mianowania i odwołania ministrów stanu
· Podpisuje amnestie, akty złagodzenia kary
· Przyznaje odznaczenia
· Przyjmuje ambasadorów Funkcje Premiera:
· Kierowanie sprawami zagranicznymi
· Zawieranie traktatów
· Kierowanie i zwierzchnictwo nad administracją panstwową
· Wydawanie rozporzadzeń
· Zwoływanie nadzwyczajnych sesji parlamentu
· Wyłaczna inicjatywa ustawodawcza w zakresie budżetu
· Wykonywanie ściśle ustaw Cesarz Akihito
125 cesarz Japonii
formalnie rządzi od 12 listopada 1990
"Prawo Domu Cesarskiego"

Artykuł 1:
japoński tron cesarski będzie dziedziczony przez mężczyzn i przekazywany w linii męskiej

Artykuł 2:
kolejność do tronu:
najstarszy syn cesarza
najstarszy syn najstarszego syna cesarza
pozostali synowie i wnukowie najstarszego syna cesarza
drugi syn cesarza i jego potomstwo płci męskiej
pozostali potomkowie cesarza
cesarscy bracia i ich potomstwo
cesarscy stryjowie i ich potomstwo.

Dotychczas historia japońska odnotowała osiem władczyń. Jednak każda z nich miała "opiekuna" w osobie regentaJaponia jest członkiem:
ONZ (od 1956 r.)
G8 (od 1975 r.)
państw G4 (wraz z Brazylią, Indiami i Niemcami). USTRÓJ POLITYKA ZAGRANICZNA TRÓJPODZIAŁ WŁADZY CESARZ JAPONIA KONIEC
Full transcript