Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Roman Jakobson ve Bildirişim Şeması

No description
by

Battal gümüş

on 11 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Roman Jakobson ve Bildirişim Şeması

Roman Jakobson ve Bildirişim Şeması
Jakopson’a göre her tür dilsel bildirişim süreci ortak bir dile sahip alıcı ve gönderici arasında gerçekleşen, bir bağlam ve fiziksel bir destek aracılığıyla gerçekleşen mesaj iletimidir.
GÖNDERİCİ:
Mesajın yani iletinin oluşturucusudur. Ben, biz, bizler ya da birinci tekil ve ya çoğul kişiyi belirten iyelik ekidir. Kodlamayı yapan konumundadır. insan ya da makine olabilir. Gönderici duruma göre; verici, kodlayıcı, yazıcı, işaret edici, yazar gibi isimler alır.
1896 yılında doğan Roman Jakobson Moskova Üniversitesi’nde karşılaştırmalı dil bilimi ve Slav dilleri eğitimi almıştır.
Öncü şiir akımı ve Fütürizm akımlarıyla ilgilenmiştir. 1941’de Amerika’ya gitmiş Amerikan Yapısalcılığı ve Chomsky’nin Üretken Dönüşümlü Dil bilgisi Kuramıyla karşılaşmıştır.
Edebiyat, ses bilimi, budun bilimi, çeviri bilimi, ruh bilimi gibi alanlarda faaliyet göstermiştir.
Trubetskoy ile ses biliminin kuruluşunda etkin olmuştur. Dil bilimine en önemli katkıları bildirişim kuramı ve dilsel ögeler olmuştur.

ALICI:
Gönderici tarafından gönderilen mesajı alan kişidir. Etkili bir iletişim ya da bildirişim sağlanabilmesi için alıcı kodun yani iletişimdeki ortak dilin kurallarını çok iyi bilmelidir. Göndericinin ürettiği dilde alıcının bilmediği sözcükler bulunması durumunda kodlama çözülemeyebilir ve bildirişim etkili olmaz. Alıcı sen, siz, sizler ya da ikinci tekil şahıs veya ikinci çoğul kişi ile iyelik ekidir.
GÖNDERGE:
Aktarılan bilgi, düşünce, duygu, deneyim, haber, tanım olabileceği gibi kendisinden bahsedilen nesne, kavram ya da kişi olabilir. Gönderge “o” ya da “onlar”dır.
Bir başka ifade ile dil dışı dünya gerçekliği olup dille ifade edilip sözcük olarak dil içi olan unsurlardır. Soyut ya da somut; gerçek ya da kurgusal; dil içi ya da dil dışı olan unsurlardır.
II.Murat, Fatih Sultan Mehmet Han, Alperen Mertaş, Battal Gümüş, Ankara, 23 Nisan gibi göndergeler belli yer, kişi ve tarihe gönderme yaptığı için gerçek; Kaf dağı, Süperman, Pamuk Prenses, 2050 yılı kurgusal göndergelerdir. Tüm bu sayılan göndergeler dilin dışında bir varlık oldukları için dıl dışı göndergelerdir ancak bağlaçlar, ünlemler, edatlar, yapım ekleri, çekim ekleri ait oldukları dil içinde anlamlı oldukları için dil içi ögelerdir.

İLETİ:
Göndericinin gönderge (bağlam) doğrultusunda ilettiği bildiridir. Fatih Sultan Mehmet Han bir bağlam iken “Fatih Sultan Mehmet 6 Nisan 1453’te İstanbul’u fethetti” bir iletidir. İleti bir ünlem olabileceği gibi bir roman dizisi de olabilir.
KOD:
Göndericinin iletiyi ürettiği dil olarak tanımlanır. Alıcı ve gönderici arasında iki tarafında hakim olduğu ortak dildir. Mesajın tam olarak iletilmesi için iki tarafın arasında ortak bir kod olmalıdır. Kod her zaman dile ait sözcüklerden oluşmayabilir. Renkler, müzikler, jest-mimik hareketleri de birer kod olabilir.
KANAL:
(Oluk) Mesaj iletiminde kullanılan maddi vasıta, fiziksel dayanak olarak da tanımlanabilir. İletinin ve kodun niteliğine göre hava, ışık, kağıt, taş, radyo frekansı, tel vb olabilir. Örneğin : bir konuşma sürecinde kanal hava, yazıda kağıt, Göktürk yazıtlarında taş, bilgisayar ve televizyonda ekran, e mail ortamında network ağı, telgraf görüşmesinde telgraf telleri kanalı oluşturmaktadır.
BATTAL GÜMÜŞ
1090310635
TEŞEKKÜRLER!
JAKOBSON:
JAKOBSON
Full transcript