Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Identitet

No description
by

Josefina Naters

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Identitet

En fast identitet?
Är ens identitet bestående eller förändras den?
Människosyn
Uppfattningar om hur vi människor är och vilken vår plats i universum är kallas olika människosyn.

De tre sätten att se på människan kan delas in i tre huvudtyper:
biologisk människosyn
humanistisk människosyn
religiös människosyn

Varför är jag just jag?
Vad är det som gör att vi är olika och att vi är den vi är?

Det biologiska arvet från våra föräldrar?

Omgivningen?

Livsåskådning
Religiös eller icke-religiös livsåskådning

Hur man ser på livet och hur man anser att man bör leva sitt liv.

Din livsåskådning består kortfattat av några olika delar
Din människosyn
Din etik - vad anser du är rätt och fel?
Hur du ser på livet som helhet: är du t.ex. opimist eller pessimist?
Identitet och livsåskådning
På vilket sätt påverkas vår identitet av vår religiösa eller icke-religiösa livsåskådning?
Identitet
Är svaret på livsfrågan "Vem är jag?"Identitet definierar en människa utifrån t.ex. kön, kultur, etnicitet, sexualitet, religion, intressen, åsikter, beteende, relationer etc.
Identitet
Biologisk människosyn
Människan är ett djur bland andra djur. Visserligen kan människan anpassa sig och har en högt utvecklad intelligens och kommunikationsförmåga.

Det finns inget som skiljer människan från övrigt biologiskt liv. Precis som djur och växter styrs människan av inbyggda, ärvda egenskaper (den genetiska koden) och påverkan av den yttre miljön.

Skillnaden mellan människor och andra former av liv är endast en skillnad i utvecklingsnivå. En biologisk människosyn är materialistisk. Det innebär att allt som existerar består av materia. Det finns ingen evig eller gudomlig själ.
Humanistisk människosyn
Fokus på människans förmåga att ta egna beslut.

Erkänner att människan är en biologisk varelse, men betonar det som skiljer människan från andra former av liv.

Människan har frihet att välja hur hon ska leva och forma sitt liv, till skillnad från djuren.

Människan är unik och har en tankeförmåga och ett självmedvetande som inte har någon motsvarighet bland djur eller växter.

Det typiska för människan är inte biologin, utan att hon har ett inre själsliv (ett jag), förstånd, omdöme och vilja.

Människan och människovärdet är i centrum, människan har en högre ställning än allt levande; hon är värd mer än annat levande.

Människovärdet får inte kränkas och varje människa har rätt att tänka fritt i sitt sökande efter sanningen. Människan ska kunna förverkliga sin mänsklighet, d v s bli en bättre människa genom att utveckla sitt tänkande och sin moral.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har sin utgångspunkt i en humanistisk människosyn.


Religiös människosyn
Förnekar inte att människan är en biologisk varelse eller att hon har en unik förmåga att tänka, skapa, ta ställning och uttrycka sig.

MEN
människans viktigaste egenskap är något annat: hon är ytterst en andlig varelse.

Människan har del i eller kan stå i kontakt med en evig och oändlig makt, som visserligen är osynlig men ändå är avgörande för människans liv.

Målet för livet är gemenskapen med en gudomlig makt.

Alla religioner menar dock inte att människan är ensam om att ha en ande. Enligt t.ex. hinduismen har alla varelser en gudomlig själ.
Full transcript