Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VIỆT NAM THỜI ĐINH-TIỀN LÊ

No description
by

vu mi beu

on 19 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VIỆT NAM THỜI ĐINH-TIỀN LÊ

LỊCH SỬ NGOẠI GIAO VIỆT NAM THỜI ĐINH-TIỀN LÊ
BỐI CẢNH LỊCH SỬ
NHẬN XÉT
NGOẠI GIAO VỚI NHÀ TỐNG TRƯỚC CHIẾN TRANH
NGOẠI GIAO VỚI NHÀ TỐNG SAU CHIẾN TRANH
Các hoạt động ngoại giao với nhà Tống
BỐI CẢNH LỊCH SỬ
Ngoại giao với các nước Đông Nam Á
HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á
NHẬN XÉT
Ngũ đại thập quốc là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc (907-979). Trong thời kì này, có 5 nước lớn và 10 tiểu quốc nhỏ phân tranh nhau, kéo dài đến khi triều Tống thống nhất Trung Quốc bản thổ.

Năm 968: Ông lên ngôi hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), lấy quốc hiệu là
Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa Lư


Năm 967:Đinh Bộ Lĩnh lần lượt dẹp tan các xứ quân khác nổi dậy từ thời Ngô
-Nhà Đinh thực hiện chính sách hòa hiếu với các nước lân bang, cho thuyền nước ngoài vào buôn bán với ta.
-Đối với phương bắc, khi lên ngôi vua,Đinh Tiên Hoàng chưa đặt quan hệ ngoại giao ngay với Trung Quốc chưa chấm dứt nạn "Ngũ đại thập quốc".
*NĂM 972: Đinh Tiên Hoàng phái con trưởng là Nam Việt vương Đinh Liễn đi sứ nhà Tống lần 2, biếu sản vật địa phương và xin phong tước hiệu cho hoàng đế Đại Cồ Việt.

Tại phương Bắc, nhà Tống từng bước hoàn thành việc tiêu diệt các nước phương Nam và tiến đánh Nam Hán, cương thổ áp sát nước Đại Cồ Việt mới thành lập.


TÌNH HÌNH NHÀ TỐNG
TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á
Quan hệ giữa Champa, Chân Lạp với Đại Cồ Việt không mấy suôn sẻ, giữa các vùng biên giới thường xuyên xảy ra xung đột
*Năm 970:quân Tống tiến xuống đánh Nam Hán. Nhận thấy sau khi bình Nam Hán,Bắc Tống có thể uy hiếp nước ta

-> Đinh Tiên Hoàng đã chủ động sai sứ giao hảo với Tống.
-> Nhà Tổng nhận kết hiếu với Đại Cồ Việt,phong Đinh Tiên Hoàng làm 'Giao Chỉ quận vương',Đinh liễn làm 'Nam Việt vương'

Đây là sự kiện quan trọng sau khi nước ta chấm dứt được chế độ đô hộ cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc đối với nước ta, đã công nhận nền độc lập và chủ quyển của người Việt
*NĂM 973: Tống Thái Tổ sai sứ sang phong cho Đinh Tiên Hoàng làm Giao Chỉ quận vương, Đinh Liễn làm Kiểm hiệu thái sư Tĩnh Hải quân tiết độ sứ An Nam đô hộ.
*Năm 975: Đinh Tiên Hoàng cử Trịnh Tú sứ nhà Tống lần 3, đem vàng lụa, sừng tê giác, ngà voi sang.
Đến mùa thu năm đó, Tống Thái Tổ sai Hồng lô tự khanh Cao Bảo Tự dẫn đầu đoàn sứ cùng Vương Ngạn Phù sang gia phong cho Nam Việt Vương Liễn làm Khai phủ nghi đồng tam tỵ, Kiểm hiệu thái sư, Giao chỉ quận vương. Từ đó, Đinh Liễn được giao làm chủ việc ngoại giao với nhà Tống.


*Năm 976: Vua Đinh cử em là Trần Lãm là phò mã Trần Nguyễn Thái sang nhà Tống đáp lễ.

*Năm 977: Ông lại sai sứ sang mừng vua Tống mới là Tống Thái lên ngôi.
VỚI CHĂM PA
Các cuộc gặp gỡ chủ yếu diễn ra bằng bạo lực và gây chiến ở khu vực biên giới giữa 2 nước.
Nhà nước Đại Cồ Việt giao thiệp với Chiêm Thành không nhiều. Tuy nhiên đó cũng là những dữ kiện đầu tiên về mối quan hệ giữa 2 quốc gia độc lập tự chủ
VỚI CHÂN LẠP
Quan hệ giữa nước ta và Chân Lạp thời kỳ này là mối quan hệ có tính truyền thống và diễn ra đa dạng, phức tạp dưới nhiều hình thức, đó là các hoạt động bang giao, triều cống, các hoạt động giao thương, xung đột quân sự... thì quan hệ 2 nước trong các thế kỷ VII-X được coi là giai đoạn bản lề và đẫy đà cho giai đoạn tiếp theo.
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Ưu thế
NHẬN XÉT
Nhà Tống mới lên chưa hoàn thành việc thống nhất Trung Hoa
Nhà Tống lo củng cố nhà nước tung ương tập quyền, chưa có nhu cầu xâm lược nước ngoài
ƯU ĐIỂM
NGĂN CHẶN, HẠN CHẾ ĐƯỢC SỰ CAN THIỆP CỦA NHÀ TỐNG VỚI NƯỚC TA
Trong buổi đầu,tuy phải hết sức mềm dẻo trong quan hệ ngoại giao,nhà Đinh vẫn luôn tìm cách xóa bỏ ràng buộc với các tập đoàn phong kiến phương Bắc.
SÁCH LƯỢC LINH HOẠT
KHÔN KHÉO
Nhà Đinh một mặt vẫn sai sứ sang nhà Tống nhậm chức, chịu cống nộp nhưng mặt khác vẫn tích cực xây dựng đấy nước thành một quốc gia độc lập thống nhất.
HẠN CHẾ
Đinh Tiên Hoàng tuy làm vua,cầm quyền trị nước nhưng trong các văn bản ngoại giao ông cho con trai là Đinh Liễn đứng têm, tức ông cho con ra mặt với hoàng đế nhà Tống.Thái độ đó khiến triều Tống không bằng lòng tuy nhiên cũng không thể làm gì.
KẾT QUẢ
Suốt thời Đinh Tiên Hoàng, quan hệ của nước ta với nhà Tống không xảy ra một cuộc đụng độ nào
Vua Tống phải 'công nhận về thực tế' độc lập dân tộc và chủ quyển của nước ta
Nhà Đinh đã bắt đầu xây dựng những cơ sở cho những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta về ngoại giao
Việc duy trì quan hệ ngoại giao với các triều đại phong kiến phương Bắc, rất cần sự khôn khéo, mềm dẻo. Trong khi ra sức củng cố lực lượng, xây dựng đất nước thành một quốc gia thống nhất, nhưng với nhà Tống, Đinh Tiên Hoàng vẫn nhận là "Giao Chỉ quận vương", vẫn xin thuần phục, chịu cống nộp để mong giữ được hòa khí, yên nước yên dân.
ĐÔNG NAM Á
Quan hệ giữa Champa, Chân Lạp với Đại Cồ Việt là chịu thần phục tuy nhiên cũng diễn ra không mấy suôn sẻ
NHÀ TỐNG
Đến năm 979, Tống diệt nốt Nam Hán, hoàn thành thống nhất Trung Quốc, nên bắt đầu phát động cuộc chiến tranh xuống các nước phía Nam, thi hành chính sách "Trước Nam sau Bắc"
Đại Cồ Việt
Ở nước ta lúc này, Đinh Tiên Hoàng và con trưởng là Đinh Liễn bị hành thích, con út nối ngôi là Vệ Vương Toàn mới 5 tuổi. Trước tình hình đất nước bị đe doạ xâm lăng, văn võ bá quan trong triều đều đồng thuận đưa thập đạo tướng quân Lê Hoàn lên ngôi vua, lãnh đạo cuộc kháng chiến
- 9/980: Vua Tống cho Lư Đa Tốn mang tối hậu thư sang hăm dọa nước ta, dùng thủ đoạn 'phạt giao'
-> Nếu ta sợ mà nghe theo tức là chúng không đánh cũng thắng.

- Trước nguy cơ bị xâm lăng, Lê Đại Hành phải làm một tờ biểu nói trá là của Đinh Toàn, lời lẽ hết sức nhịn nhục
-> Mong tránh được tai họa cho dân, cho nước.

- Nhà Tống quyết tâm lấy Giao Châu nên không ưng thuận, sai Trương Tông Quyền đưa thư trả lời từ chối

-> Biết rằng không còn khả năng cứu vãn được hòa bình, Lê Đại Hành không thèm trả lời thư, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
- Cuối năm 980, sau khi ổn định được tình hình của đất nước, nhà Tống nhân sự suy yếu của nhà Đinh phát động cuộc chiến xâm lược nước ta
Tháng 3/981 Tống sang xâm lược, nhà vua tự làm tướng cầm quân kháng chiến, đánh đuổi toàn bộ quân Tống ra khỏi bờ cõi nước nhà.
- Sau khi chiến thắng, Lê Đại Hành chủ động lập quan hệ giao bang với nhà Tống. Nhà Lê áp dụng một chính sách đối ngoại kiên quyết nhưng cũng mềm dẻo, khôn khéo trong cách hành xử.
- Năm 983: Lê Đại Hành sai sứ sang thông hiếu với nhà Tống lần đầu.

- Năm 985: Tống Thái Tông sai sứ sang thăm Đại Cồ Việt. Lê Đại Hành sai sứ sang thăm nhà Tống lần thứ 2.
- 10/986: Nhà Tống công nhận nhà Tiền Lê, không hỏi tới dòng dõi nhà Đinh nữa.- Lê Hoàn thường cử những nhà sư giỏi, giả làm người canh sông chèo đò đi đón các sứ Trung Quốc, vừa là để giám sát những hành động của sứ, vừa để dọa nhà Tống là nước Nam có nhiều người tài.
-988: Tống Thái Tông lại sai sứ sang gia phong Lê Hoàn là Kiểm hiệu thái úy.
- 990: Lê Hoàn phái tướng Đinh Thừa Chính đem hàng trăng chiến thuyền sang tận bờ biển Liên Châu (Quảng Đông) đón sứ Trung Quốc.
-> Uy hiếp tinh thần sứ Tống ngay từ khi hắn chưa kịp đặt chân lên nước ta.
Lê Hoàn cho thao diễn thủy quân, tập trung sức vật ra 2 bên bờ sông để phô trương thanh thế khi sứ Trung về đến gần Hoa Lư.

-995: Nhà Tống lại sai Vương Thế Tắc và Lý Cư Giản sang phong Lê Hoàn làm Giao Chỉ quận vương


- 997: Nhà Tống lại gia phong vua Lê làm Nam Bình vương
QUAN HỆ VIỆT-CHÂN LẠP
Quan hệ giữa Việt và Chân Lạp được thiết lập từ khá sớm và ngày càng được củng cố tuy nhiên ở thời điểm hiện tại mối quan hệ này vẫn chưa được chính thức thiết lập và kéo dài cho đến tận nhà Lý
QUAN HỆ VIỆT-LÀO
Quan hệ giữa Việt và Lào được hình thành khá sớm và có quan hệ tốt đẹp thân thiết
KẾT QUẢ
- Các tập đoàn phong kiến phương Bắc phải công nhận về độc lập dân tộc, chủ quyền đất nước của chúng ta

- Khiến nhà Tống phải kiêng nể chúng ta.

- Các vua Trung Quốc buộc phải có thái độ hoà hoãn với
ta

- Chính sách góp phần tăng uy thế của nước ta với các
nước phương Bắc và tăng cường quan hệ giữa
nhân dân 2 nước Tống-Việt.
NHẬN XÉT
- Ưu thế của nước ta hiện giờ là nhà Tống đang phải đối phó với Liêu, Hạ ở phía Bắc
- Lê Đại Hành thi hành một đường lối ngoại giao cứng rắn thông minh, cương có giới hạn mà nhu có nguyên tắc khiến cho nhà Tống suy sụp ý chí xâm lược và thậm chí phải nhượng bộ và nể phục trước tiến công ngoại giao liên tiếp của Lê Đại Hành

- Chính sách góp phần làm tăng uy thế của nước ta đối với phương Bắc và tăng cường quan hệ giữa nhân
dân 2 nước

Nói tóm lại ở giai đoạn lịch sử này, trong quan hệ với phương Bắc, tổ tiên chúng ta đã thi hành một chính sách ngoại giao rất khôn khéo: linh hoạt về sách
lược nhưng cũng cứng rắn về
nguyên tắc.
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Nguyên tắc ngoại giao của ông cha ta đối với đế quốc Trung Hoa là: đối với bên trong thì xưng đế, bên ngoài thì xưng vương. Trên danh nghĩa nước nhỏ phải tôn thờ nước lớn, thần phục Trung Hoa, ranh thủ sự công nhận chính thức của họ để có tư cách chính thống về pháp lý. Phục mà vẫn độc lập, không phụ thuộc, một điều tưởng chừng như là nghịch lý .


Tổ tiên chúng ta đã biết dựa vào lực lượng của mình, tìm cách đề cao sức mạnh của dân tộc để phát động nhân dân, uy hiếp và làm nhụt chí kẻ thù, buộc địch phải có quan hệ đúng mức, dù chưa thực sự bình đẳng.
NHÀ ĐINH NHÀ TIỀN-LÊ
Full transcript