Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SVA 2 - Kursinnehåll

No description
by

Caroline Ahlmén

on 20 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SVA 2 - Kursinnehåll

Kursens arbetssätt
SVA 1 i jämförelse med SVA 2: Muntliga mål
SVA 1
Muntliga
presentationer
och muntligt
berättande
för olika mottagare. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner.

Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till ämne, syfte,
situation
och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.

SVA 2
Muntliga
utredande
och
argumenterande presentationer
i och inför en grupp. Strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal, diskussioner och
presentationer
.

Deltagande i samtal och diskussioner, där språk, innehåll och disposition anpassats till syfte och mottagare, och där argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument.
SVA 1
Skriftlig framställning av
texter för kommunikation och reflektion
.

Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte,
situation
och mottagare.

Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt
berättande, beskrivande och argumenterande texter
.

Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.

SVA 2
Skriftlig framställning av
utredande och argumenterande texter
.

Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, mottagare.

Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt
utredande och argumenterande texter
.

Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor.
Mål: Läsning
SVA 1
Läsning av och samtal om
modern skönlitteratur
författad av såväl kvinnor som män som ger
inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

SVA 2
Läsning av och samtal om
skönlitteratur
författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger
underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
Muntlig presentation
TALA

SAMTALA

LYSSNA

SKRIVA

LÄSA
Reklamanalys - konsumtion
Essä (personlig och fakabaserad uppsats)
- Vardagens val
Argumenterande text
Språkförändringar
SVA 2 - Kursinnehåll
Litteratursamtal
Doktor Glas, noveller och dikter
I kursen uppmanas du använda dig av:

- Egna iakttagelser
- Egna åsikter

Dina egna erfarenheter är alltså
viktiga i kursen!
Skriftliga mål
SVA 1 - Språksociologi
Språklig variation i Sverige och i det svenska språket
, med tonvikt på
hur språkvariationen hänger samman med till exempel ursprung och bostadsort, ålder, kön och social bakgrund. Attityder till språklig variation. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.


Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål.

Reflektion över språkinlärning, med tonvikt på hur muntliga situationer och texter kan användas för att bygga upp ordförrådet och utveckla språket.

SVA 2 - Språkhistoria
Språklig variation i Sverige och i det svenska språket.

Språksläktskap och språkförändringar. Svenskans, invandrarspråkens, minoritetsspråkens, teckenspråkets och dialekternas ställning och status.

Jämförelse mellan svenska, elevens modersmål och
andra språk som eleven har kunskaper i.
Mål: Språklig variation
Full transcript