Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Good To Know

No description
by

Konstanty Zofia

on 3 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Good To Know

Kontrola handlingu
Ludzie,
procesy, systemy
Spotkanie Zarządu
z pracownikami
3 czerwca 2015r.

Good To Know
Sebastian Mikosz
Prezes Zarządu

Przełączenie na
- system odpraw pasażerskich
Dla nas:
jeden system we wszystkich portach - wiemy, co się dzieje z pasażerem
większa kontrola nad informacj
ą
o pasażerach i ich rejsach
budowa bazy potrzeb pasażera
Wprowadzamy kary finansowe dla agentów za nieodpowiednią obsługę pasażerów
Podpisujemy nowe, rygorystyczne finansowo umowy na całej siatce połączeń
Zmniejszamy skutki nieregularności i obniżamy koszty z tym związane
Zwiększamy sieć hoteli dedykowanych naszym pasażerom
Wyciągamy wnioski z reklamacji i uruchamiamy konkretne działania na ich podstawie
Pieniądze
Wdrażamy nowy system dla rozliczeń przewozów pasażerskich
Hurtowania danych
Procesy księgowe i podatkowe
Efektywność
Samoloty
Nowoczesne zarządzanie
potencjałem ludzkim
ocena pracownicza
ścieżka kariery i rozwoju
polityka zasad
i awansów
polityka benefitów
rekrutacje i wdrożenia
Stanowiska
standaryzacja
opis stanowisk
wycena stanowisk
Ocena pracownicza
KTO?
JAK?
PO CO?
wszyscy pracownicy
niezależnie od miejsca w organizacji
zarządzanie talentami
szkolenia i rozwój
awanse
motywacja
coaching
efektywność
wyniki
raz w roku
samoocena
rozmowa z przełożonym
na podstawie kompetencji
SAP Success Factor
zgodnie z celami biznesowymi
spójne dla wszystkich
Kapitał strukturalny
spójność
sprawiedliwość
światowe
standardy
zaangazowanie
menadżerów
hierarchia stanowisk
podstawa
polityki antykorupcyjnej
polityki medialnej
kodeksu konkurencji
polityki podarunkowej
relacje
zewnętrzne
relacje wewnętrzne
pasażerowie
dostawcy
konkurencja
agenci
zapewnienie bezpieczeństwa pracy
przeciwdziałanie molestowaniu
przeciwdziałanie mobbingowi
Komisja Etyki
Określa:
sposób postępowania w przypadku naruszeń
konsekwencje łamania zasad
Składa się z:
Dyrektora HR
Prawnika
Compliance Officer
Przedstawiciela pracowników
Marcin Celejewski
Członek Zarządu
ds. Handlowych

Monika Kiełtyka-Michna
Członek Zarządu
ds. Korporacyjnych

Ewa Kołowiecka
Członek Zarządu
ds. Operacyjnych

Maciej Dziudzik
Członek Zarządu
ds. Ekonomiczno - Finansowych

Misja PLL LOT
CEB w Polsce
Chief Executive Board Meeting
Corporate Identity
Rozwój siatki
Travel
Experience
2003 r.
2015 r.
2016 r.
Poprawa "ratingu" LOT wśród instytucji finansowych
Zaliczki na kolejne Dreamlinery
Kapitał obrotowy i zabezpieczanie ryzyka
Sprzedaż i leasing zwrotny: Embraery 170
Proces pozyskania przyszłej floty
Informacja
II etap zmian w raportowaniu zarządczym
Baza wiedzy w obszarze Finansów i w całej firmie
Formalne rozliczenie wykonania Planu Restrukturyzacji
Electronic Flight Back
Q 400
czyli zmiana dokumentacji operacyjnej i nawigacyjnej z papierowej na elektroniczną dostępną na tabletach
Pozbycie się masy dokumentów z pokładu
Ujednolicenie dokumentacji

W JAKIM CELU
GDZIE JESTEŚMY
Trwają testy praktyczne
KORZYŚCI
Wysoki i jednolity poziom raportowania i znaczne skrócenie czasu
Projektem objęte są wszystkie samoloty PLL LOT
GDZIE JESTEŚMY
Przejęliśmy 9 z 10 samolotów
Samoloty wprowadzane są na siatkę
Zrekrutowaliśmy personel latający i techniczny
Pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi na zmiany
Jak chcemy to potrafimy ze sobą współpracować!
Przejęcie samolotów
Bombardier
Zarządzanie wiedzą
''To sztuka przetwarzania informacji
i aktywów intelektualnych
w trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji.''
PwC
Po co to robimy?
informacje to wiedza jawna - chcemy ją lokalizować, wykorzystywać i archiwizować
wiedza pracownika to własność firmy - jej kapitał intelektualny
dokumentacja musi być odpowiednio zapisywana i udostępniana
zarzadząjac i dzieląc się wiedzą podnosimy swoje, a tym samym kompetencje firmy
Jak chcemy to osiągnąć?
lokalizujemy źródła
różnicujemy wiedzę na strategiczną, operacyjną i roboczą
umożliwiamy wykorzystywanie wiedzy
przechowujemy istotną wiedzę
Naszym podstawowym narzędziem jest Sharepoint
Pozwala dzielić się wiedzą, łatwiej ją lokalizować i ją zarządzać.
Należy odpowiednio zapisywać i udostępniać informacje.
Przyszły Intranet będzie ułatwsiał przepływ informacji w firmie.
Zmieniamy wiedzę ukrytą na jawną poprzez odpowiednie zapisywanie i udostępnianie informacji.
Ludzie / organizacja
Narzędzia IT
Dane
Informacje
Wiedza
Chief Executive Board Meeting
– prestiżowe, strategiczne spotkanie Prezesów oraz Dyrektorów 27-miu linii lotniczych skupionych w Sojuszu Star Alliance, któremu towarzyszą międzynarodowi dziennikarze.

Odbywa się w różnych krajach, na różnych kontynentach, dwa razy w roku – ostatnie odbyło się w Indiach.

Promuje kraj i prezentuje linię lotniczą, która jest gospodarzem.
CEL:
budować profesjonalny, spójny wizerunek firmy na zewnątrz i wewnątrz

Nowoczesność
– ikony portali społecznościowych na podstawowych materiałach marketingowych typu teczka firmowa czy torba

Tradycja
- żuraw
Pełen wachlarz wzorów dokumentów
– papierów firmowych wraz zasadami tworzenia korespondencji, dokumentów word
i excel ułatwiających powstawanie np. zestawień, analiz
i raportów, a także wizytówek czy stopek mailowych.

Wzmacniamy kontrolę nad agentami
Angażujemy 30 dodatkowych osób
Zwiększamy liczbę niezapowiedzianych inspekcji poza portem lotniczym WAW
Wprowadzamy karty kontrolne każdego rejsu
Dla pasażera:
płynniejsza obsługa pasażerów tranzytowych
...a teraz odpowiemy
na Wasze pytania

po planowanej ekspansji...
transparentna polityka wynagrodzeń i benefitów
spójna, uporządkowana struktura stanowisk
Kapitał organizacyjny
PwC
Budowanie relacji
z partnerami
Kodeks Zasad
Postępowania w LOT
Story of LOT/
pozycjonowanie marki
Full transcript