Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jaarverslaggeving, Epe, hoofdstuk 19

Hoofdtuk 19 Winstbelasting
by

Erwin Tuin

on 10 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jaarverslaggeving, Epe, hoofdstuk 19

1. Fiscaal later vormen van voorziening

2. Verliescom-
pensatie

V19.1


Tijdelijke verschillen die bij de afwikkeling wel leiden tot over toekomstige verslagjaren te verrekenen belasting

Erwin Tuin
Belastingen naar de winst: latenties en
overdruk en onderdruk

Voorbeeld over- en onderdruk
Oorzaken
verschillen belastinglast en te bet. belasting
Winstbelasting
Soorten
verschillen tussen belastinglast en te betalen belasting
1. Belastbare tijdelijke verschillen (DTL)

2. Verrekenbare tijdelijke verschillen (DTA)

3. Overige tijdelijke verschillen
(Permanente verschillen)

Belastbare tijdelijke verschillen: latente belasting
schuld
(DTL)
Voorbeeld Passieve latentie
Overige tijdelijke verschillen
(Permanente verschillen)

Saldering
Verschillen tussen fiscale en bedrijfseconomische winst

Tijdelijke verschillen

Definitieve verschillen

Latente belastingen in het kader van een overname

Verschil in waarderingsgrondslag
Inhoud hoofdstuk 19
Fiscaal Bedrijfseconomisch
1.
Goedkoopmans-
1.
Normen die in het
gebruik m.v. aanvaardbaar zijn

2.
Winstminimal.
2.
Tevredenheid aan-
en uitstel betaling deelhouders en finan-
ciers
3.
Bijzondere regelingen:
Verliescompensatie
Deelnemingsvrijstelling
Etc.1.
Toepassing van de
herinvesteringsreserve
2.
Fiscaal snellere afschrijving (zie voorbeeld
hierna)
3.
Fiscaal toepassen van lifo of ijzeren
voorraadstelsel

Dit zijn
tijdelijke verschillen
die bij de afwikkeling
wel
leiden tot over toekomstige verslagjaren verschuldigde belasting


1. Fiscaal niet aanvaarden van een
kostenpost (boete):
overdruk

2. Fiscaal niet belasten van een bate
(tantiemes):
onderdruk


Tijdelijke verschillen die bij de afwikkeling niet leiden tot over toekomstige verslagjaren verschuldigde of te verrekenen belasting

Verrekenbare tijdelijke verschillen:
Latente belasting
vordering
(DTA)
Saldering dient plaats te vinden indien:
1. Rechtspersoon de (latente)
belastingvordering en (latente)
belastingschuld gesaldeerd kan afwerken

2. Het stellige voornemen heeft het saldo af
te wikkelen

N.B.Vordering en schuld dienen betrekking te hebben op dezelfde belastingautoriteit

Een tijdelijke component in een permanent verschil (separaat voorbeeld)
De kwestie vervangingswaardestelsel:
fiscaal niet geaccepteerd


leidt tot een verschil
hoewel permanent, toch een latentie
deze valt vrij als de herwaardering is gerealiseerd (wordt fiscaal als winst gezien)
Te hanteren belastingtarief
Het tarief waartegen naar verwachting wordt afgerekend en dat wettelijk is vastgesteld

Tariefswijziging:
Liability-methode toepassen

Effect van tariefswijziging
- Via winst-en-verliesrekening
- Via eigen vermogen indien de voorziening ten
laste van eigen vermogen is gevormd

Recht op verliescompensatie
Acute belastingvordering toepassing carry-back

Latente belastingvordering toepassing carry-forward
Opnemen als fiscale verrekening waarschijnlijk is


Jaarlijks latente belastingvordering beoordelen

Neerwaarts bijstellen als fiscale verrekening
niet meer waarschijnlijk is

Alsnog opnemen indien fiscale verrekening waarschijnlijk blijkt te zijn

Starbucks en Shell
Full transcript