Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PREDSTAVITEV PROGRAMA MEDNARODNE MATURE

No description
by

POLONA VEHOVAR

on 10 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PREDSTAVITEV PROGRAMA MEDNARODNE MATURE

PREDSTAVITEV PROGRAMA MEDNARODNE MATURE
PREDMETI (PO SKUPINAH), KI JIH PONUJA II. GIMNAZIJA MARIBOR

ZAKAJ SE DIJAKI ODLOČAJO ZA PROGRAM MM?
dobro znanje angleščine pri vseh predmetih;
šest oz. sedem predmetov, od katerih so trije izbirni – znanje je bolj temeljito;
poudarek na razumevanju in uporabi znanja;
manjše skupine, več diskusij in interakcij učitelj – dijak;
individualni pristop;
številne povratne informacije s strani učiteljev;
veliko samostojnosti pri delu, veliko individualnega dela;
ugodna pretvorba ocen na maturi;
lažji vpis na tuje univerze.

SPLOŠNI POGOJI ZA SPREJEM
V PROGRAM MM
čAS ZA VPRAŠANJA!
UVOD

'A journey of a thousand miles
starts with a single step!'
Chinese philosopher Lao
TOK
EXTENDED ESSAY
CAS
6. SKUPINA:
GLASBA , GLEDALIŠČE
ALI ŠE EN PREDMET IZ 2., 3. ALI 4. SKUPINE

5. SKUPINA:
MATEMATIKA
ON/ VN

4. SKUPINA: NARAVOSLOVNO
EKSPERIMETALNE VEDE:
BIOLOGIJA,
FIZIKA,
KEMIJA.

3. SKUPINA:
POSAMEZNIK IN DRUŽBA:
EKONOMIJA,
FILOZOFIJA,
PSIHOLOGIJA.
ZGODOVINA
2. SKUPINA:
TUJI JEZIKI (AN, NE, ŠPA, FR)

1.SKUPINA:
MATERNI JEZIK A LITERATURA:
(SLO, SR, BOS, MAC in
ANG A: Lang. &Lit.)

V SEPTEMBRU GREDO DIJAKI NA TOK TEDEN NA CŠOD PLANINKA NA POHORJU

s


Prijavnica za leto 2017,
Fotokopijo
spričevala 1. letnika in
Obvestila o uspehu
(izdano 15. 1.) v drugem letniku,
potrdila in dokazila.
II. gimnazija Maribor
Pripis: Za “IB2017”
Trg Miloša Zidanška 1
2 000 Maribor


Rok za oddajo:
10. marec 2017


ŠOLSKA SPLETNA STRAN (www.druga.si)
SPLETNA STRAN MEDNARODNE MATURE
Spletna stran mednarodne mature na II. gimnaziji Maribor:
http://www.mm-druga.si
3. SPLETNA STRAN IBO (
http://www.ibo.org
)
4. INFO BROŠURA O MEDNARODNI MATURI
5. FACEBOOK:
IB at II. gimnazija Maribor
6. Koordinator programa MM: Vsak ponedeljek in torek (Polona Vehovar)
Tel: 00 386 (02) 330 44 34
Email:
polona.vehovar@druga.si


DP (Diploma Programme), dvoletni program, ki ga izvajamo na II. gimnaziji Maribor

3340 šol,
140 držav,
1 000 000 dijakov.
NEKAJ O PROGRAMU MM PO SVETU
IZMENJAVE DIJAKOV: IB TRAVEL
MUN: BRATISLAVA, BUDIMPEŠTA, BEOGRAD, MOSTAR
SOLY: AMSTERDAM
TOK TEDEN: BRATISLAVA
CAS: POLJSKA
ŠVEDSKA
KAKO SE PRIJAVIM?
DODATNE INFORMACIJE
KRITERIJI ZA VPIS
Starost od 16. do 17. let;
najmanj prav dober splošni učni uspeh;
najmanj prav dobra ocena z predmetov materni jezik, angleščina in matematika;
aktivno vključevanje v izvenšolske dejavnosti na področju kulture in športa ter udeležba na različnih tekmovanjih (državnih, olimpiadah) iz znanja matematike, jezikov, naravoslovja, računalništva in podobno;
intervju.
POSEBNOSTI PROGRAMA MM NA II. GIMNAZIJI MARIBOR
2-letni program
6 predmetov v angleščini
ocene 1-7
45 točk
IB HISTORY/ ZGODOVINA: kratek opis predmeta
KONČNA OCENA JE SESTAVLJENA IZ DVEH
DELOV: interne in eksterne

1.INTERNA OCENA  (Internal assessment)
del znanja pri skoraj vseh predmetih (okrog 30 %) oceni učitelj,
npr. govorni nastop pri jezikovnih predmetih, predstavitve projektov v razredu, praktične laboratorijske vaje, matematične raziskave, portfolio.

OCENJEVANJE
OCENJEVANJE: EKSTERNA OCENA
2. EKSTERNA OCENA:

Med letom dijaki pišejo: eseje (EE, TOK , WLE), ki jih oddamo zunanjemu ocenjevalcu.

V maju: eksterni izpiti (pod nadzorovanimi pogoji, potekajo hkrati na šolah po vsem svetu) so objektivni in zanesljivi.
Full transcript