Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoe creëer ik een goed leerklimaat?

Workshop 4 juni 2013
by

Maya Swaans

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoe creëer ik een goed leerklimaat?

Bijdragen aan een lerende organisatie
Welkom
Hoe creëer ik een
goed leerklimaat?

* Inspireren en voorwaarden creëren voor leren hele organisatie;
* Faciliteren leren in al haar elementen;
* Leren is meer dan opleiden;
* Stimuleren van een goed leerklimaat;
* Teamleren faciliteren;
* Benutten van talenten medewerkers;
* Leren aan laten sluiten bij organisatiestrategie;
* Adviseren van het management;
* Evalueren leeractiviteiten;
* Functie van leermakelaar.
* Vervolg 'ECLO meemaakdag'
* Onderzoek NSCU bij gemeenten
Op weg naar een
lerende organisatie

Leiderschap
Kennis delen
Werkleren
Strategisch
leren

Kennis
creëren

Aanleiding?
Doel van de workshop?
Leren is van iedereen
Top down & bottum-up
Diversiteit
Leerwerktrajecten
Kwaliteiten medewerkers
benutten
* Samen leren
* Ervaringen uitwisselen
* Kennis delen
* Hoe kun je een goed leerklimaat stimuleren ?
Programma
* Kennismaken
* Weergave onderzoek
* Samen aan de slag
* Plenaire terugkoppeling
* Wat is het eerste wat in je opkomt
als je denkt aan een goed leerklimaat?

* Wat wil je leren vandaag?
De gemeente als lerende organisatie?
Het belang van het worden van een lerende organisatie
'Op welke wijze dragen leerprofessionals, werkzaam bij gemeenten, vanuit de formele leerfunctie bij aan het zijn (of worden) van een lerende organisatie?'
* Steeds meer veranderingen, complexiteit werkelijkheid is toegenomen;
* Samenstelling personeelsbestand wijzigt sterk, mobiliteit van belang;
* Andere rol klant/burger;
* Het belang van samenwerken om problemen op te lossen;
* Agenda organisatie kent meer onderwerpen dan de primaire doelstellingen eigen organisatie.
In een lerende organisatie ...
* Leren alle leden van de organisatie gezamenlijk;
* Kan iedereen zich als mens en professional ontwikkelen;
* Worden vooronderstellingen overdacht en bijgesteld;
* Er is een gezamenlijke visie waar iedere medewerker zich aan kan verbinden;
* Wordt er in teams geleerd;
* Worden consequenties binnen en uiten de organisatie voorzien en wordt hierop geanticipeerd;
* Worden ervaringen doorlopend getoetst;
* wordt er kennis geproduceerd;
* Is kennis gemeenschappelijk;
* Is het leren relevant voor organisatiedoelen.
Leerprofessional in een lerende organisatie
* Faciliteert het leren in de hele organisatie, verbeterend en vernieuwend leren;
* Leren in brede zin faciliteren;
* Leren en werken dient zo min mogelijk gescheiden te worden;
* Ophalen collectieve en individuele leervragen.
Leren in gemeenten

* Veelal gericht op individueel leren en kennisoverdracht;
* Nieuwe initiatieven ten aanzien van leren stimuleren;
* Vormen van kennis delen in beginnende mate aanwezig;
* 'Train de trainer' wordt in een aantal gemeenten al ingezet;
* Begin samenwerken met andere gemeenten.
Leren wat bijdraagt
Leren in gemeenten
Nog te ontwikkelen
* Concretiseren van organisatieleren;
* Brede visie op leren;
* Leren integreren in het werkproces, leerwerktrajecten;
* Strategisch leren;
* Kennisborging door evaluaties;
* Regiegroepen om leervragen op te halen;
* Talentontwikkeling;
* Leerklimaat creeren.
Een goed leerklimaat is...
' Een werkomgeving waarin individueel en collectief leren gestimuleerd en gefaciliteerd wordt doordat deze werkomgeving aanzet tot leren, rijk is in leermogelijkheden en vormen van leren, en reflectief is.'

'Een goed leerklimaat kun je van bovenaf niet sturen, wel faciliteren. De medewerkers moeten er zelf, en vooral samen vorm aan geven.'
Factoren die bijdragen aan een goed leerklimaat
* Veiligheid
* Autonomie, zelfverantwoordelijkheid
* Openheid;
* Mogelijkheid voor feedback en reflectie;
* Open staan voor nieuwe ideeën;
* Identificatie medewerker met organisatie;
* Omgaan met verschillen en conflicten;
* Tolerantie voor fouten;
* Tijd om te leren;
* Hulp bij ontwikkeling medewerkers;
* Managementstijl.
Auteurs: van Lakerveld (2005), Boekaerts & Simons (1995) en Onstenk & Blokhuis (2003).
Uitkomsten ECLO bijeenkomst november 2012
* Gemeenschappelijke visie organisatie wordt door iedereen gedragen;
* Omarming alle niveaus leerklimaat;
* Inspirerend management, dienend leiderschap;
* Medewerkers betrekken bij organisatievraagstukken;
* Samen leren;
* Initiatieven op de werkvloer stimuleren: leerpuntje van de week, eten is weten;
* Kwetsbaarheid van het management;
* Diversiteit in talenten aanspreken;
* Wisselwerking bottom-up en top down.
Serious
Game
Serious game
* Lees stelling voor.
* Iedere speler plaatst pion op vakje van keuze.
* Iedere deelnemer vertelt wat er al op dit gebied in de organisatie gebeurt. (Of nog niet).
* Aspecten en concrete activiteiten die bijdragen aan een leerklimaat die aan bod komen worden op een groene post-it geschreven.
* Aspecten waar nog vragen bij zijn of waar behoefte aan is worden op een roze post-it geschreven.
* In het laatste gedeelte van de workshop plenaire terugkoppeling
* Iedere speler plaatst opnieuw pion. (Mening bijstellen).
* Punten worden bij elkaar opgeteld. Nog verbetering nodig of niet aanwezig op rode stapel. Al aanwezig, op groene stapel.
* Blanco kaartjes voor casus. Iemand brengt casus in en vertelt wat er al gebeurt. Medespelers beoordelen werkwijze vanuit eigen praktijk-voorbeelden en ervaringen.
* Maak zelf keuze in relevantie van vragen en hoe lang je op een vraag doorgaat.
Plenaire terugkoppeling
* Elementen die al aanwezig zijn t.a.v. een goed leerklimaat

* Elementen die nog ontwikkeld dienen te worden t.a.v. een goed leerklimaat

* Vragen die zijn blijven liggen
Full transcript