Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН ХҮРТЭЭМЖ

СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ
by

Byambaa Khishigbayar

on 17 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙН ХҮРТЭЭМЖ

Ээлжит хичээлийн өнөөгийн хандлага
2 дугаар зүйл. Бага, дунд боловсролын зорилго
22.1.5. хичээлийг багш, суралцагчийн хамтын бүтээлч үйл ажиллагаа болгон зохион байгуулах, суралцагчийг сэтгэн бодох, бие даан ажиллах чадвар, дадалд сургах, сурах явцад тохиолдох бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд нь эцэг, эх, асран хамгаалагчид зөвлөх, туслах, суралцагчийн мэдлэг, чадвар, дадлыг зөв үнэлэх;
Ээлжит хичээлийн хүртээмж багш сурагчийн хамтын ажиллагаа
НЭГДЭН БАГЦРАХУЙ
чанараас хэрхэн хамаарах вэ.
НЭГДҮГЭЭР
БҮЛЭГ

Сургалтын менежер, багшийн ажлын байрны тодорхойлолтонд:
Хүүхдийг сургах, хөгжүүлэх үйл явцыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй удирдан чиглүүлж, бага, дунд боловсролын стандартыг эзэмшүүлэн, тухайн хичээлийн сургалтын чанар, үр ашгийг байнга дээшлүүлж байхад чиглэгдэнэ
.
Хүн төрөлхтний түүхэн хөгжлийнхөө явцад бүтээсэн олон олон гайхамшгийн нэгэн сод бүтээл нь
“Ном”
билээ.
Номтой нөхөрлөж, номыг шимтэн
унших
нь үгийн урлагийн ертөнцөөр
аялах,
үүгээр дамжуулан өөрийгөө
таних,
илэрхийлэх, ухааран
төлөвших,
нийгмийн харилцаанд
суралцах
БОЛОВСРОЛТОЙ УНШИГЧ ТӨРҮҮЛЦГЭЭЕ

СУРАГЧИД
21-р зуун мэдээллийн эрин. Боловсролын зорилго бол соёл хүмүүнлэг ёсны хямралыг давж,
ХҮНЛЭГ ХҮН ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ
явдал
МУ -ын Боловсролын зорилго бол иргэнийг оюун ухаан, ёс суртахуун, бие бялдрын зохих чадавхитай, хүмүүнлэг ёсыг дээдлэн сахидаг, бие даан сурах, ажиллах, амьдрах чадвартай болгон төлөвшүүлэхэд оршино
Боловсролын агуулга:
дифферанциаци интеграци
Дэлхийн улсуудын чиг хандлага, үр дүнтэй туршлага, амжилтыг тусгасан өөрийн улсын уламжлал, хөгжил, боломжинд зохицсон боловсролын бодлого тухайлбал, хичээлийн технологи, арга зүй бидэнд хэрэгтэй байна.
СУРАГЧИЙН ОРОЛЦОО
БАГШИЙН АСУУЛТ, ЧИГЛҮҮЛЭЛТ
ХАМТЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ХҮҮХДИЙН САНААНД БУУСАН БОДОЛ ТӨСӨӨЛӨЛ
МЭДЛЭГ, ЧАДВАР
ТӨЛӨВШИЛ
21-р зууны хандлага
Швейцарь -Ж.Пиаже:
Хичээл бол хүүхдийн сурах идэвхийг сэдэлжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэхэд чиглэх ёстой
АНУ, Франц, Герман -Т.Парсонс, П.Сорокин, Р.Мертон, Э.Фромм, Б.Скиннер,, П.Бурдье, Ж.Капель, Л.Кро, Ж.Фурастье,, О.Конт, Г.Спенсер, М.Вебер, Г.Зиммель, Ю.Хабермас:
Хичээлээр хүүхдийг өөрийнхөө нөөц чадавхийг хэрэгжүүлэх, нийгэмд өөрийн гэсэн байр сууриа олж авч, нийгмийн амьдралд зовлонгүй оролцоход бэлтгэх зорилготой
Япон -Огава:
Хичээлээр хүүхдийг сургахын зэрэгцээ хүмүүжүүлнэ гэж үзсэн. Японы боловсролын үндсэн санаа нь “хичээлийн агуулга” болон “хичээлийн цагийг” багасгаснаар “тайван суралцах” /боломж олгох боловсрол/ орчинг бүрэлдүүлэх, багш ХИЧЭЭЛЭЭР “мэдлэгийн дамжуулалт” гэж үзэх үзлээс бага багаар “мэдлэг бүтээх, олж авах арга барилыг эзэмшүүлэхэд шилжсэн
Англи
- Хичээлийг бодит орчинтой холбож заах нь чухал гэж үзсэн.
1.1. Боловсролын хууль тогтоомж, багшийн ажлын байрны тодорхойлолт, сурагчийн сурах эрх үүрэгт заасан холбогдох заалтууд
НЭГДЭН БАГЦРАХУЙ
.
БАГШ
МЭРГЭЖЛИЙН
МЭДЛЭГ
СУРГАХ ХҮСЭЛ
ХАНДЛАГА
БИЕИЙН ХЭЛЭМЖ
ХАРИЛЦАА
ХҮҮХЭД БҮРИЙГ ТООХ
ХҮҮХДЭД ХАЙРТАЙ ХҮНДЭТГЭХ СЭТГЭЛ
хүнлэг
ХҮҮХДИЙН НАС СЭТГЭХҮЙН ОЙЛГОЛТ
мэдрэмж
ШУ-ны мэдлэг, төлөвшил
хүүхэд
.
ХҮҮХЭД
оролцоо
хүртээмж
СОНИРХОЛ
хэрэгцээ
"БИ" ҮЗЭЛ
үнэлүүлэх
НЭР ТӨР
оролцох
ХУВЬ ХҮН
дотночлох
ТАНИН
МЭДРЭХ
арга зүй
Ээлжит хичээлийн хүртээмж нь Монгол хүний хамтаараа эвцэн амьдардаг үзэлд тулгуурласан багш шавийн
НЭГДЭН БАГЦРАХУЙ
чанараас ихээхэн хамаардаг болох нь харагдаж байна.
ХИЧЭЭЛ ГЭЖ
Full transcript