Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modyul 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA

No description
by

gwapa raway

on 24 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modyul 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA

Modyul 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
Mabuti Ka Ba sa Iyong Kapwa?
Ang buhay dito sa mundo ay masasabing walang katiyakan. Iniluwal ang bawat nilalang sa oras nang walang nakaaalam at ang buhay na kaloob na ito ay maaaring mawala o bawiin sa takdang oras.
Kaya naman nararapat na gawin ng tao ang kaniyang tungkulin habang naririto siya sa mundong ibabaw. Isa na sa kaniyang moral na tungkulin ay ang pagpapamalas ng kabutihan o kagandahang-loob sa kapwa.
Sa kasalukuyang panahon, maririnig at mapapanood sa mga balita ang tungkol sa iba't-ibang krimeng nagaganap sa ating bansa at sa buong mundo.

Ang kabutihan o kagandahang-loob ay isa sa mahirap unawain at maisabuhay lalo na kung ang pakikipagkapwa ang tatalakayin. Ano nga ba ang kahulugan ng kabutihan o kagandahang-loob? Ano ang kinalaman nito sa pakikipagkapwa?
KAHULUGAN NG KABUTIHAN O KAGANDAHANG-LOOB
ang salitang kabutihan o kagandahang-loob ay magkasingkahulugan.
ang una ay hango sa salitang-ugat na buti na nangangahulugang kaaya-aya, kaayusan, at kabaitan.
ang kagandahang-loob naman ay hango sa dalawang payak na salita na ganda at loob. ang loob ay tumutukoy sa inner self o real self. Ang inner o real self na tinatawag ay ang kakayahan ng tao.
kaligayahan, kabutihan, o kagandahang-loob ayon sa etika ni Aristoteles
Etika Nikomakiya - isa sa mga etikang naisulat ni Aristoteles. Tinalakay niya dito ang kaligayahan.
"hindi ang pagsunod sa mga iniidolo nakasalig ang pagiging tao ng tao. Ang pagpapakatao ay nag-uugat sa kalikasan niyang magpakatao at ang pagkilos na may layunin."
ang "ultimate end" o huling layunin ng tao ay ang kaligayahan. Pero saan ba natin matatagpuan ang kaligayahan?
-kasarapan
-karangyaan
-yaman sa buhay
-karangalan na maibibigay ng ibang tao
-birtud na moral
Loob
(inner self)
Kabutihan o Kagandahang-loob
Kaligayahan
pakikipagkapwa
Ang tao bilang persona ay indibidwal na maaaring tumindig sa sarili niya dahil sa kaniyang kamalayan at kalayaan.
Ang tao dahil siya ay persona ay origihinal ang kabutihan at ang paggawa ng mabuti ay pagpakapersona o pagpapakatao.
Ang angking kabutihan o kagandahang-loob ng tao ay nakaugat sa kaniyang loob. Ang loob ng tao ang siyang nagsisilbing munting tinig na gagabay o gumagabay sa bawat kilos nito. Ang pagkakaroon ng likas na kagandahang-loob ang magbibigay-daan para sa pakikipagkapwa. At ang pakikipagkapwa-tao ang siyang magbibigay ng kaligayahan sa tao na siyang huling layunin o hantungan niya.
Ang Kabutihan o Kagandahang-loob bilang Ekspresyon ng Magandang Buhay
1. Ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos na manlilikha. Ang kagandahang-loob o kabutihan ay likas na kaloob ng Diyos sa tao. Kaya naman ang tao ay pinagkaloob ng ispiritwal at materyal na kabutihan.
2. Ang kabutihan o kagandahang-loob ay ang pinag-uugatan ng mabuti at magandang pag-iisip, damdamin, at gawa ng tao habang namumuhay ito nang matiwasay.
3. Ang kabutihan o kagandahang-loob ay hindi magiging ganap kung hindi ito maipapamalas sa iba. Ito ay nararapat na magmula sa kalooban at maibahagi sa kapwa para sa kabutihang panlahat.
4. Ang kabutihan o kagandahang-loob at mabuting buhay ay nakasalalay sa antas ng kamalayan o pag-unawa kung ano nga ba talaga ang mabuti.
kadalasan ang paggawa ng kabutihan ay nagkakaroon ng limitasyon. Nanaisin na lamang natin gumawa o magpakabuti sa mga taong alam nating masusuklian ang ating ginawa. Sa pagkakataong ito, masusubok ang ating pagpapakatao: kung likas tayong may kabutihan o kagandahang-loob.
Isang magandang halimbawa ay si Blessed Papa Juan Pablo II. Noong siya ay nabubuhay pa, isang Turkish national, si Mehmet Ali Agca, ang naglagay ng buhay niya sa bingit ng kamatayan. Binaril ni Mehmet at nagtamo ang Santo Papa ng apat na tama ng baril - dalawa sa kaniyang bituka, isa sa kanang braso at sa kaniyang kaliwang kamay. Matapos ang pagpapagaling ng Santo Papa ay nakuha pang dalawin, kausapin, at gawaran ng kapatawaran si Mehmet sa nagawa niya.
transcedence -sa pilosopiya ay nangangahulugang going beyond.
*Ang magiging daan ng isang indibidwal para hindi niya sukuan ang paggawa ng mabuti ay ang kaniyang transcedent self.
*Ang isang tao ay may kakayahang malampasan ang anumang pagsubok o tukso na darating dahil may talino at lakas na nagmumula sa kaniyang kalooban.
*Dito na rin papasok ang tinatawag na unconditional love o pag-ibig na walang pinipili o pasubali.
Sa Bibliya, napatunayan ang kagandahang-loob sa katauhan ni Hesus ng kaniyang pakitunguhan nang mabuti sina Maria Magdalena, Zakeyo, at Pedro. Si Pedro, sa kabila ng kaniyang munting pananampalataya, ay nagawa pang ipagkatiwala sa kaniya ang Simbahan. Sa iba pang pangyayari, matutungahayan natin na ang paggawa ng mabuti o pagpapakita ng kagandahang-loob ay nagmumula sa pagkatao ng tao na nag-aangkin ng unconditional love.

Lingid sa kaalaman ng karamihan, may mga tao o grupo ng mga mapagkawanggawa ang patuloy na gumagawa ng kagandahang-loob kahit na walang kamera o media na nakabantay. Isa na rito ang Buddhist Tzu Chi Foundation dito sa ating bansa. Ang grupo ay binubuo ng mga Pilipino at Tsino na ginagabayan ng mga turo at aral ng kanilang foundress na si Dharma Master Cheng Yen. Ang grupo ay tumutulong sa aspekto ng edukasyon, medisina, pangangalaga ng kalikasan, at kawanggawasa mga nasalanta ng kalamidad. Tulad na lamang ng magkapatid na Leah and Rachel Awel na nabiyayaan ng kabutihan ng nasabing grupo. Ang magkapatid ay conjoined twin na sa pamamagitan ng operasyon ay napaghiwalay ang magkadikit na puso noong sila ay bagong panganak. Matapos ang siyam na taon, sila ay sinusuportahan pa rin ng foundation.Ang magkapatid ay nag-aaral sa isang Chinese-Buddhist na paaralan at ang kanilang ama ay nabigyan ng trabaho bilang isang volunteer sa Foundation. Patuloy rin silang tinutustusan sa kanilang pangangailangang pinansiyal. Ayon sa magkapatid na Leah at Rachel, pangarap nilang maging doktor at guro upang makagawa rin sila ng kabutihan sa kapwa.
Likas sa ating mga nilalang ang kabutihan o kagandahang-loob dahil ito ay nakaugat sa pagkatao at kalooban natin na may kakayahang magmahal.
Maraming Salamat sa inyong pakikinig! Kami'y masaya na kayo'y may natutunan.
Miyembro:
Ma. Prestige Diana
Jamie Fortaleza
Dale Ann Pendon
Mel Elisan
Jenibel Servillon
Frances Salazar
Enri Arceo
Christine Velez
Full transcript