Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PoP

No description
by

Rens Nooter

on 17 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PoP

Motivatie
Persoon
V
A
A
R
D
I
G
eiligheid
zorgen voor een veilige werk/leeromgeving
zorgen voor sociale veiligheid
fouten maken mag! (moet)
ansluiten bij de leerlingen
leerling heeft de lesstof nodig
sluit aan bij de belevingswereld
lessen zijn op niveau
fspraken maken
duidelijk zijn
leerlingen zelf laten meebesluiten
problemen voorleggen aan de klas
eflectie stimuleren
het eindproduct
de werkwijze
ook (juist!) als er goed gewerkt is.
ubbele aandacht
doel & proces
groep & individueel
details & grote lijnen
evenwicht
ndividuele benadering
eigenheid waarderen
zelfvertrouwen bevorderen
uitdagen
differentiëren
roepsgewijs leren bevorderen
leren samenwerken
groepssfeer benutten
doordachte werkvormen
het denken bespreekbaar maken
gelijkheid en verscheidenheid benutten
Persoon
Vakkennis
Interventies
het VIP kwaliteitsmodel
de pedagogisch-didactische interventies van
leraar die nodig zijn om de stof over te dragen
Het belangrijkste element waar ik te alle tijde naar streef binnen mijn lessen is: veiligheid. Hier heb ik het over zowel de fysieke veiligheid (opstellingen bij turnen bijv.) als de mentale/sociale veiligheid. Tijdens mijn lessen probeer ik altijd rekening te houden met de verschillen die er zijn tussen leerlingen. Toch moet je tijdens al je lessen, met alle verschillen rekening houdend, een omgeving creëren die ertoe bijdraagt dat leerlingen structuur hebben en zich kunnen ontwikkelen. Ik wil aan de hand van een lesvoorbereiding uitleggen dat ik op pedagogisch-didactischgebied erg competent ben.
"Goed les geven is niet alleen een kunst
maar ook een kunde die je kan leren"
en dat komt je niet zomaar aanwaaien..
plattegrond zaal
= kast
= trampoline
=dikke mat
= bank
4x dikke mat
3x dikke mat
oefening 2
oefening 3
oefening 1
Tijdens deze les turnen (salto voorover) speelt differentiatie de hoofdrol.
situaties van makkelijk naar moeilijk
Ik loop achter de landingsmatten langs en coach de leerlingen zoveel mogelijk op 3 dingen: kin op de borst, klein maken en handen naar voren steken na de rol.
mijn focus ligt in het begin vooral op de leerlingen bij de makkelijkste situatie. Wanneer ik een goede koprol zie bij de makkelijkste situatie stuur ik de leerling meteen door naar de volgende situatie.
Na +/- 5x rollen laat ik iedereen op de banken zitten en begin ik de gezamelijke uitleg voor de tipsalto/salto. Ik vraag aan de groep wat er ook alweer belangrijk is bij de tipsalto/salto. Bij de antwoorden van de leerlingen vraag ik waarom het genoemde belangrijk is en beeld ik het uit: handen hoog bij de insprong in de trampoline, eerst omhoog springen, dan klein maken, mat aantikken, knieën aantikken en dan de handen weer naar voren uitsteken. Vervolgens laat ik (of een leerling) een voorbeeld zien van de sprong.
Ik geef een gezamelijke uitleg wat ik wil zien bij alle 5 de situaties: een koprol waarbij er na de rol ZONDER handen te gebruiken wordt opgestaan.
Na de gezamelijke warming-up vraag ik de leerlingen om zelf in te schatten bij welke situatie ze gaan springen. Bij twijfel kiezen ze voor de makkelijkere situatie. Ik voeg er aan toe dat ze zelf mogen beslissen om een situatie terug te gaan maar dat ik bepaal of ze een situatie moeilijker mogen.
bij de tipsalto's loop ik weer achter de landingsmatten langs om zo elke situatie te kunnen volgen. Bij elke sprong die ik zie geef ik aanwijzingen en (vooral) complimenten.
Wanneer ik verschillende leerlingen veelvuldig dezelfde aanwijzingen moet geven roep ik de groep bij elkaar en geef ik de uitleg gezamelijk gevolgd door een voorbeeld (van een leerling)
om de leerlingen ook van elkaar te laten leren laat ik de leerlingen per situatie een sprong voor doen. iedereen van bijv. situatie 2 laat een sprong zien en de andere situaties kijken en laat ik feedback geven. Na elke sprong geven ze heel kort aan wat er GOED ging en wat er beter kan.
Ik zou graag ieder individu net zoveel plezier in sporten willen laten hebben/ervaren als ikzelf heb.
Mijn persoonlijke drive die mij continu enthousiast en actief houdt als docent L.O. wil ik als volgt verwoorden:
Ik denk dat hier wel uit spreekt hoe ik tegen mijn rol als docent aankijk. Deze drive komt in mijn lessen duidelijk naar voren. Voor mijzelf geeft het me de opdracht om mijn lessen zorgvuldig te geven. Ik geef mijn lessen namelijk vanuit de gedachte:
iets is leuk als je er goed in bent.
Mijn doel in mijn lessen is dan ook om iemand met plezier beter te laten worden.
Ik ben van nature goed in het luisteren naar mensen, heb met mensen veel geduld. Ik gebruik veel humor in mijn taalgebruik, en hoewel ik meestal niet de aandacht om mij gevestigd hoef te hebben, wil ik voor de klas nog wel eens theatraal tekeer gaan om de leerlingen te enthousiasmeren of wakker te schudden. In de klas beargumenteer ik alles dat ik doe, en beargumenteer mijn beslissingen, ik luister naar de leerlingen en dat kan de gang van zaken best beïnvloeden.
Situatie 1 heeft tijdens deze les een dubbele waarde. Ik zet deze situatie neer als begin situatie voor de sprong die we gaan leren. Dit leg ik ook uit aan de klas. De 2e waarde die de situatie heeft is om angst te overwinnen. De "makkelijkste" situatie die ik neerzet is te makkelijk voor de leerlingen die er naar toe "vluchten". Na 2 of 3 sprongen gezien te hebben van deze groep stuur ik ze 1 voor 1 naar de volgende situatie omdat ze daar aan toe zijn. Via deze manier probeer ik deze leerlingen een positieve ervaring te geven. De leerlingen gaan zelf inzien dat ze niet bij de "makkelijkste" situatie aan het springen zijn en dat geeft een positief gevoel. Er is in mijn ogen niks ergers dan ergens in een hoekje te moeten oefenen omdat de klas met "moeilijke" oefeningen bezig is.
1
2
3
4
5
Lesobservatie
Didactisch

•Activeren voorkennis/ beginsituatie duidelijk
Prima! Tijdens bijvoorbeeld het ringzwaaien maak je heel goed duidelijke wat je verwachtingen zijn van de leerlingen en leg je uit wat de leerlingen te doen hebben met betrekking tot de veiligheid.

•Duidelijkheid omtrent leerlingactiviteiten ( wat, hoe en tijd)
De leerlingen weten precies wat er van hen verwacht wordt. Ze doen ALLEMAAL actief mee bij de les. De leerlingen zijn betrokken bij de les en elkaar. Ze helpen elkaar daar waar nodig.

•Duidelijkheid omtrent materiaalgebruik
Goed
•Reflecteren van de les (proces en inhoud)
Je neemt tussen de oefeningen door de tijd om te bespreken wat je gezien hebt bij de leerlingen en wat er verbeterd kan worden.

•Activerende werkvormen
Alleen maar!

•Samenvatten
Nvt

•Doorvragen
Nvt
•Aandacht van de leerlingen vasthouden
Dit doe je zeer goed. Je spreekt elke leerling aan op zijn of haar niveau, daagt leerlingen uit om hun grens op te zoeken. Ook de leerling die niet zo goed mee kan komen hou je bij de les. Je geeft leerlingen het gevoel dat ze allemaal mee kunnen doen. Ik vind het opvallend, dat er geen enkele leerling aan de kant blijft zitten.

•Denktijd voor de leerlingen
Nvt

•Vaart in de les
Zeer goed.
Pedagogisch

•Complimenten
Die geef je graag. Je hebt een heel positief contact met de leerlingen.


•Aanmoedigen
Goed. Juist hierdoor zijn alle leerlingen bezig om het onderste uit de kan te halen.

•Luisteren naar de leerlingen/ openstaan voor de leerlingen
Goed

•Humor tijdens de les
Zonder humor kun jij volgens mij geen les geven! Hierdoor heb je zo'n mooi contact met de leerlingen!

•(oog)contact met de leerlingen
Goed

•Klas voldoende in de hand
Goed.

Aanbevelingen of opmerkingen
Weer een fantastische les om bij te mogen wonen. Je hebt een fijn contact met de leerlingen. Zet elke leerling in zijn kracht. De leerlingen zijn allemaal betrokken naar de les en elkaar. De bereidheid om elkaar te helpen is groot. De leerlingen zijn door jouw betrokkenheid ook erg gemotiveerd. Je hebt een duidelijk beeld voor ogen hoe je het wilt hebben in de les en straalt aan alle kanten uit dat je erg veel plezier hebt in je vak.
Wat mij betreft ben je een zeer goede LB-docent; klaar voor de volgende stap!
Naam docent: Rens nooter
Klas: H3D
Datum: 3 april 2012
Observant: Ria Rövekamp

Ieder jaar een promotiefilm maken voor de school. Zoals bijvoorbeeld een lipdub.


De docenten van de kunst en cultuurstroom en/of de bredestroom krijgen informatie en bijscholing waar nodig is betreft het S-TV project. Door zichzelf te ontwikkelen op het gebied van videobewerking (zowel praktisch als theoretisch) kunnen zij de leerlingen van goede uitleg en hulp voorzien.
Tijdens de openingspresentatie bij het open huis wordt de nieuwe video voor het eerst gepresenteerd.
Afhankelijk van het huidige kunst en cultuur- of bredestroomrooster. De week voor het open huis is de nieuwe video af.

Door de docenten een presentatie te geven over het S-TV project ontstaat er inzicht naar de noodzaak om al dan niet bijscholing en informatie te geven betreft video-onderwijs.
Recente activiteitenbord
RSG Lipdub
een goede docent is in mijn ogen..
RSG
de E.C.
Het scholenproject S-TV is te koppelen aan het reslutaatgebied: bijdrage aan onderwijsontwikkeling.
ICT gaat een steeds grotere rol spelen in het hedendaagse onderwijs. Schoolborden en krijtjes worden vervangen door digiborden en PC’s. Deze digitaleonwikkelingen voeren de nodige druk uit op het onderwijs. Het project S-TV is een leerzame brug tussen de digitale ontwikkelingen binnen het onderwijs en de digitale leefwereld van de leerlingen. Ik wil met behulp van het project S-TV het mediaonderwijs een plek geven in ons huidige programma. Mijn eerste gedachte gaat uit naar een plek in de kunst en cultuur stroom of de brede stroom.
De ontwikkeling van cupweb6 is te koppelen aan het resultaatgebied: Bijdrage aan onderwijsontwikkeling.
Met de komst van cupweb6 hebben we een overstap gemaakt naar digitaal plannen voor de flexuren. Ik wil de handigheid en het gebruik van cupweb6 overbrengen naar de collega’s en leerlingen binnen school.

S-TV
S-TV is een samenwerkingsverband met de regionale televisie (RTVNH). Scholen werken direct samen met een regionale omroep en met materialen uit de praktijk. Om zo jongeren op een moderne manier te betrekken bij de samenleing. Sommige video’s worden bij de regionale tv zender uitgezonden.
S-TV helpt scholen in het VO met video-onderwijs. Het is een complete leeromgeving waarin video-onderwijs centraal staat. Learning by doing is het motto van het project.
De jongeren van tegenwoordig leven in een beeldcultuur. Ze kijken televisie, surfen op internet of op hun mobiel. Er is niks mooiers en leukers wanneer ze zelf ook actief zijn in de beelden die te zien zijn. De vaardigheid om beelden te gebruiken in de communicatie wordt steeds belangrijker. Miscchien wel net zo belangrijk als lezen en schrijven.

Doelstelling:
Met behulp van het S-TV project wil ik het video-onderwijs een vaste plek geven in het lesgeefprogramma.
Huidige situatie:
Binnen ons huidige lesgeefprogramma komt media-onderwijs nauwelijks aan bod. Buiten enkele kleine video opdrachten is alleen de Zilveren Haring voor Atheneum 5-leeringen een groot media-project binnen onze school.
V
A
A
R
D
I
G
Als ik de enquete koppel aan de veiligheid die ik waarborg in mijn lessen dan koppel ik daar met name de volgende vragen aan:

De leraar is stevig/houdt goed orde/geeft leiding
De organisatie van de lessen
De leraar heeft persoonlijke aandacht voor de leerlingen
De leraar is alert

Ik ben met name blij om te zien dat de scores bij de organisatie van de lessen goed uitvallen. Als docent L.O. staat de veiligheid (fysiek) elke les met stip op 1.
Betreft de sociaal emotionele veiligheid denk ik dat het heel belangrijk is dat je een band hebt met de klas en de leerlingen. Hierdoor ontstaat er vertrouwen en dat is bij veel onderdelen in de L.O. lessen een zeer belangrijk punt om vooruit te gaan. Metname wanneer angsten overwonnen moeten worden. De scores bij de aangegeven vragen geven mij daar een goed gevoel over.
eiligheid
ansluiten bij de leerlingen
Als ik de enquete koppel aan "het aansluiten bij de leerlingen" dan koppel ik daar met name de volgende vragen aan:

De leraar is flexibel
De lessen van de leraar zijn leuk, boeiend en afwisselend
Doorlopende leerlijnen

De scores die mij heel er tevreden stellen zijn die bij de vragen:
Hij daagt je uit om mee te doen
In zijn les let je vanzelf op

Ik probeer mijn lessen altijd zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Tegelijkertijd probeer ik de onderdelen daarin "onmisbaar" te maken. Door met veel afwisselende oefenvormen te werken blijven de lessen aantrekkelijk en wordt er tegelijkertijd veel geleerd. Wanneer ik merk dat de oefeningen/oefenvormen te makkelijk of te moeilijk blijken te zijn dan zal ik er niet over twijfelen om deze direct aan te passen.
fspraken maken
Als ik de enquete koppel aan "afspraken maken" dan koppel ik daar met name de volgende vragen aan:

De leraar is alert
De leraar is stevig/houdt goed orde/geeft leiding
De leraar heeft persoonlijke aandacht voor de leerlingen
De leraar is flexibel
De leraar gaat respectvol met de leerlingen om en vertrouwt hen

Binnen mijn lessen streef ik naar een respectvolle interactie met en tussen de leerlingen. Samenwerken is onlosmakelijk verbonden aan de lessen L.O. Ik geef binnen mijn lessen duidelijk aan wat ik van de leerlingen verwacht, zowel van mijn kant uit als onderling van elkaar. Ik wil graag een prettige werksfeer creeeren binnen mijn lessen en daar zijn duidelijke afspraken een must. Ik denk dat ik kan zeggen dat ik dit goed doe door de 2 scores te benadrukken van de volgende vragen:
Hij kan wel tegen een geintje B2G 3.7 (0.47)
Hij grijpt in als het nodig is T2A 3.7 (0.48)
eflectie stimuleren
Als ik de enquete koppel aan "reflectie stimuleren" dan koppel ik daar met name de volgende vragen aan:

De leraar motiveert je om te leren
Samenwerking tussen leerlingen

Reflecteren loopt als een rode draad door mijn lessen. Ik vertel de leerlingen continu wat ik zie en wat ik wil zien. Reflecteren gebruik in in mijn lessen op verschillende manieren. Mijn reflecties koppel ik meestal vast aan mijn uitleg. Dat doe ik in de vorm van:
vertellen wat ik zie
voordoen wat ik zie
vertellen wat ik wil zien
voordoen wat ik wil zien
Bij deze vorm speel ik niet altijd zelf de hoofdrol. Ik kies er ook regelmatig voor om leerlingen de voorbeelden te laten doen. Het uitleggen/vertellen doe ik het liefst in de vragende vorm.
Naast deze vorm van reflecteren werk ik tijdens de turn lessen ook met videoreflectie.

Als je vooruitgaat, laat hij dat merken B2G = 3.4 (0.56) T2A = 3.5 (0.51)
Ik ben zeer tevreden met de score bij deze vraag. Complimenten geven is iets wat ik heel graag doe en zoveel mogelijk probeer te doen.
ubbele aandacht
Als ik de enquete koppel aan "Dubbele aandacht" dan koppel ik daar met name de volgende vragen aan:

De leraar is duidelijk
Doorlopende leerlijnen
De leraar is begripsvol en rëeel

Ik bouw mijn lessen altijd op aan de hand van de beelden die ik van een klas en de individuen daar in heb. Ik wil namelijk dat niemand tijdens mijn lessen buiten de boot valt vanwege angst of niveau. Als ik naar de scores kijk bij de vragen: de leraar is begripsvol en rëeel, dan concludeer ik daaruit dat ik ongeacht angst of niveau iedereen goed bij de les weet te houden.
Ik denk dat wanneer je de juiste oefenvormen op de juiste momenten en de juiste volgorde gebruikt je iedereen op zijn/haar eigen (instap) niveau beter kan maken. Ik denk dat ik dit goed doe gezien de scores bij de vraag: Bij hem heb je het gevoel dat alles goed op elkaar aansluit B2G = 3.2 (0.48) T2A= 3.3 (0.57)
ndividuele benadering
Als ik de enquete koppel aan "Individuele benadering" dan koppel ik daar met name de volgende vragen aan:

Zelfstandig leren
Samenwerking tussen leerlingen
Leerlingen leren veel van de leraar
De leraar motiveert je om te leren

Tijdens mijn lessen probeer ik rekening te houden met de verschillen die er zijn tussen leerlingen (jongens/ meisjes, sociaal-emotioneel, niveau, etc.). Tegelijkertijd moet je tijdens al je lessen, met alle verschillen rekening houdend, een omgeving creëren die de leerlingen stimuleert om zich te kunnen ontwikkelen.
De rol van motivator is onlosmakelijk aan het docentschap verbonden.
Er zijn 2 vragen die deze rol voor mij duidelijk naar voren halen:
Als je vooruitgaat, laat hij dat merken B2G = 3.4 (0.56) T2A = 3.5 (0.51)
Je leert veel bij hem B2G= 3.3 (0.47) T2A= 3.3 (0.57)

De talenten van de leerlingen probeer ik tijdens mijn lessen zoveel mogelijke als hulpmiddel te gebruiken. Iemand die al 10 jaar op voetbal zit hoeft aan mij niet te laten zien dat hij/zij heel goed kan voetballen door 10x te scoren bij een partijspel. Deze leerling benader ik dan vanuit mijn visie:
Je bent pas echt goed in iets als je er anderen beter in kan maken.
Deze leerlingn zal ik dan benaderen om mijn "assistent trainer" te zijn tijdens de voetballessen.
roepsgewijs leren bevorderen
Als ik de enquete koppel aan "Groepsgewijs leren bevorderen" dan koppel ik daar met name de volgende vragen aan:

Samenwerking tussen leerlingen
De lessen van de leraar zijn leuk, boeiend en afwisselend
De leraar motiveert je om te leren
De leraar is aardig, vriendelijk, ontspannen en goedgehumeurd
De leraar is flexibel

Als leraar ben je een spiegel voor de klas. De groep gedraagt zich naar wat ze zien in de spiegel (de docent)
In mijn ogen heb je als docent ZO veel invloed (aandacht, sfeer, houding, etc.. op de) op de klas.
Ik benader mijn leerlingen/klassen regelmatig vanuit een humoristische hoek. Deze humor gebruik ik in allerlei vormen: Verbaal, fysiek (in een voorbeeld), klassikaal, individueel. Ik doe dit vanuit mijn visie:
Je vindt iets leuk omdat je er goed in bent. Als je iets leuk vindt kan je er goed in worden.

In mijn lessen probeer ik de leerlingen op een leuke manier vaardig te laten worden in verschillende sporten.
Resultaten van de afgenomen leerlingenenquêtes

Als ik enquêtes met elkaar vergelijk dan zie ik bij alle twee de klassen ongeveer dezelfde scores. Dit verbaast mij niet, aangezien het in mijn ogen niet uitmaakt aan welke klas je lesgeeft. Ik probeer altijd mezelf te zijn ongeacht het opleidingsniveau of opleidingsjaar van de klas.
Dit zegt natuurlijk niets over ‘goed’ of ‘fout’, maar wel over wat de leerlingen aan mij hebben en van mij kunnen verwachten.
Uiteraard zijn de scores van mijzelf niet overal gelijk aan die van de leerlingen. Dat komt enerzijds omdat ik denk dat ik veel duidelijkere scores kies dan de leerlingen; zeker bij enquête waarbij een vierpuntschaal wordt gebruikt. Bij mij zul je vaker een 1 of een 4 zien terwijl leerlingen wellicht een voorbeeld voor de geest kunnen halen waarbij dat niet zo was en dan al snel een 2 of 3 noteren. Ook merkte ik dat de leerlingen het soms lastig vonden om de vragen uit de enquête aan het vak L.O. te koppelen. Vragen als: Je kunt bij hem makkelijk spieken, Je weet bij hem precies wat je voor een proefwerk moet leren.

Ik wil de uitslagen en vragen reflecteren aan de hand van mijn eerder genoemde model:

een goede docent is in mijn ogen... VAARDIG.
Uitslagen leerlingenenquêtes
B2G
T2A
Facebook, Hyves, YouTube... jongeren ‘spelen’ in het dagelijkse leven veelvuldig met sociale media. Binnen de schoolmuren lijken deze gereedschappen nauwelijks een rol van betekenis te spelen. Dat is even begrijpelijk als een gemiste kans. Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen en informatie kunnen delen.

Doelstelling:
De social media gebruiken als digitaal reclamebord voor de school.
Huidige situatie:
We zijn een werkgroep gestart die gaan kijken wat er mogelijk is met betrekking tot de hedendaagse social media in het onderwijs. Ons eerste plan is om een netwerk op te zetten als verlenging van de nieuwsbrief en de agenda. Veel collega’s hebben moeite met het ontvangen en bekijken van het digitale materiaal dat via de (school-) mail gaat.
Onze pijlen zijn op het moment gericht op Facebook. Het idee ligt er om via Facebook het personeel op een veilige manier op de hoogte te houden van de verschillende ontwikkelingen. Hiermee bedoelen we ontwikkelingen op schoolgebied maar ook op sociaal gebied.
Leerlingen zijn niet allemaal intrinsiek gemotiveerd. Als docent heb je dus gereedschappen nodig om leerlingen te kunnen motiveren. De basisgereedschap van een docent is in mijn ogen de kennis in het vak. Daarnaast moet een docent de leerlingen met deze kennis kunnen inspireren. Ik denk dat ik op beide vakgebieden (kennis en inspireren) erg competent ben. Ik zorg dat ik op de hoogte blijf van de laatste ontwikkelingen door literatuur te lezen, scholingen te volgen en websites bij te houden en te allen tijde kritisch te zijn op mijn eigen functioneren. Het maakt mij niet zoveel uit aan welke leerlingen ik lesgeef (vmbo/ havo/ vwo), ik denk dat ik mij heel goed kan aansluiten bij het op dat moment gevraagde niveau.
Ik zie het vak L.O. als een leervak. De beste manier om iets goed te leren is door middel van herhaling. Door de leerlingen continu met verschillende oefenvormen te laten leren weet ik de "sleur" van het herhalen goed bij ze weg te houden.
de (vak) inhoudelijke kennis en de daarbij behorende vakdidactiek
Als ik de enquête koppel aan "veiligheid" dan koppel ik daar met name de volgende vragen aan:

De leraar is alert
De leraar is begripsvol en rëeel
De organisatie van de lessen
Samenwerking tussen leerlingen

Binnen mijn lessen L.O. streef ik naar 2 soorten veiligheid. Sociaal emotionele veiligheid en lichamelijke veiligheid. Ik zie angst als de grootste tegenstander om dingen te leren tijdens de L.O. les.
Angst voor een situatie, angst voor de bal, angst voor een klasgenoot. Binnen mijn lessen probeer ik deze angsten zo veel mogelijk weg te nemen door een goede opbouw in mijn lessen. Dit zie ik gelukkig terug in de leerlingen enquête
Hij bereidt zijn lessen goed voor: B2g 3.4 (0.49)
T2a 3.5 (0.51)

"Commentaar geven is het makkelijkste dat er is. Iemand uitleggen wat hij/zij fout doet daar wordt diegene pas beter van". Dit is de manier hoe ik mijn klassen probeer te laten samenwerken.
Dit zie ik terug in de volgende vragen in de enquête:
Bij hem mag je andere leerlingen helpen: T2a 3.5 (0.6) B2g 3.6 (0.51)
Je mag een medeleerling om uitleg vragen: T2a 3.4 (0.59) B2g 3.3 (0.59)
De social media gebruiken als digitaal reclamebord voor de school.
Stap 1 is het aanmaken van een facebookaccount. Gedurende het schooljaar 2012/2013 wil ik een pilot draaien met de account. Op deze manier wil ik in overleg met de directie laten zien wat er mogelijk is met deze vorm van promotie van de school.
Schooljaar 2012/2013 is er een facebookpagina van de RSG Enkhuizen. Deze zal promotie van de school als doel hebben. De periode rondom de opendagen is het een effectief promotiemiddel.
Door eerst een offline facebook pagina te maken wil ik de directie laten zien hoe de pagina er uit zal zien. Vervolgens zal ik de mogelijkheden tonen die de pagina met zich meebrengt.
Bij de opendagen van het schooljaar 2012/2013 wil ik de pagina inzetten als promotie voor de school.
De leerlingenenquêtes
eiligheid
planeet LC2012/2013
COMPETENTIEONTWIKKELING
In mijn POP van 2011/2012 heb ik de mezelf beschreven aan de hand het VAARDIG-model. Ik zal de competenties koppelen aan dit model en daarbij een korte beschrijving geven. In het POP van 2011/2012 zijn de leerlingen enquêtes en lesbezoeken opgenomen en teruggekoppeld. Voor verdere omschrijvingen verwijs ik naar dit POP.
V
A
A
R
D
I
G
eilig
ansluiten bij de leerlingen
fspraken maken
eflectie stimuleren
ubbele aandacht
ndividuele aandacht
roepsgewijs leren bevorderen
Pedagogisch competent

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
V
van veiligheid.
Met alles wat ik doe en laat heb ik maar 1 doel voor ogen: een veilige leeromgeving creëren. Zowel fysiek als psychisch probeer ik een omgeving te creëren waarin fouten maken mag. Zonder zo’n omgeving is er in mijn ogen geen mogelijkheid om goed te kunnen leren.

Vakinhoudelijk/didactisch competent

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
G
van Groepsgewijs leren.
Ik zie de klas als een enorme (mooie) spiegel. Wanneer je voor deze spiegel iets geks of raars doet, krijg je dit onmiddellijk terug. Wanneer een oefening niet klopt of niet op niveau is merk ik dit direct aan de reactie van de leerlingen. Ik weet binnen mijn lessen goed waar ik op moet letten en hierdoor creëer ik veel enthousiasme en een goed leerklimaat.

Resultaatgerichtheid

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
I
van Individuele benadering.
Binnen mijn lessen ben ik heel erg gericht op de individuele leerling. In een veilige leeromgeving speelt de individuele benadering juist een nog grotere rol. Wanneer een leerling niet toekomt aan de door mij ingedachte gestelde doelen is de eerste vraag die ik stel: wat kan ik anders doen/aanbieden om deze leerling toch verder te krijgen.

Competent in het begeleiden van leerlingen

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
A
van Aansluiten bij de leerlingen.
Ik probeer met iedere leerling een dusdanige band op te bouwen zodat de leerling geen angst heeft om hulp te vragen. Voor de L.O. lessen is dit bij sommige onderdelen van essentieel belang om stappen vooruit te maken. Ook binnen mijn mentoraat speelt deze band een belangrijke rol in de zin van begeleiding en keuzes maken.

Competent in het samenwerken met collega’s en de omgeving

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
A
van Afspraken maken.

Dit schooljaar (2012-2013) heb ik samen met enkele collega’s een studiedag georganiseerd. Het succes van deze studiedag bevestigd voor mij dat ik deze competentie goed beheers. Binnen deze competentie zie ik de samenwerking met de collega’s en het contact zoeken en beheren met de externe sprekers.

Competent in reflectie en ontwikkeling

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
R
van Reflectie stimuleren.
Dit schooljaar (2012-2013) ben ik voor het eerst begeleider van een stagiair. In de gesprekken die ik met hem gevoerd heb ga ik altijd uit van de gedachte: Eerst naar jezelf kijken en dan pas naar anderen.

Creatief vermogen

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
A
van Aansluiten bij de leerlingen.
Ik ben dit jaar actief geweest in het zoeken naar de mogelijkheden van de sociale media binnen het onderwijs. Doordat ik deze competentie zeer goed beheers weet ik niet alleen binnen mijn L.O. lessen de leerlingen te enthousiasmeren en te motiveren maar ook collega’s op het gebied van de sociale media. Ik hoop hier in de toekomst nog veel verder mee te kunnen gaan en heb daarom ook gereageerd op de vacature van het ICT-coördinatorschap.

Probleem analytisch vermogen

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
D
van Dubbele aandacht.

Deze competentie zal een hele belangrijke rol gaan spelen bij de integratie van de sociale media binnen het onderwijs. Door op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en het bezoeken van conferenties beheers ik deze competentie voldoende.

Competent in visie ontwikkelen


Bij deze competentie wil ik naar het gehele model refereren:
VAARDIG

Het maken van het POP heeft me meer en meer aan het denken gezet over het onderwijs en de rol van de docent. Als docent moet je in mijn ogen een veilige leeromgeving creëren. Daar is niet één vast “trucje” voor te bedenken. In mijn visie komt één centraal onderdeel duidelijk naar voren: klassenmanagement. Heel simpel gezegd: “je moet het regelen met je klas(sen)” Hiermee doel ik op elke docent die te maken heeft met een klas. Ongeacht het je mentorklas is of niet. Elke leerling is anders en dat maakt automatisch elke klas anders. Dit betekend ook dat elke klas een andere aanpak vergt. Het vraagt een continue actieve houding in de zoektocht naar nieuwe methodische en didactische werkvormen. Ik denk dat de keuze voor een 2e mentoruur in de H3 een duidelijk voorbeeld is. Voorgaande jaren hebben aangetoond dat de aandacht van het H3 mentoraat veel te veel gericht was op de profielkeuze. Hierdoor kwam ik als mentor H3 in de problemen met het centrale onderdeel ‘klassenmanagement’.
Strategisch denken

Bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
G
van Groepsgewijs leren.

Deze competentie zal een grote rol gaan spelen bij het integreren van de sociale media in het onderwijs. Ik heb hierin nu kleine stapjes gemaakt met het maken van een facebook pagina voor de school. Ik heb dit kleinschalig gehouden en offline. Ik ben bewust van de angsten die er zijn op het gebied van de sociale media. Daarom is een rustige strategische aanpak een must.

Competent in het kunnen motiveren en coachen

Ook bij deze competentie refereer ik voornamelijk naar de
G
van Groepsgewijs leren.

Na de studiedag heb ik heel veel positieve reacties ontvangen van collega’s. Ook was er direct de vraag om een vervolg dag. Hieruit durf ik wel te zeggen dat deze competentie goed aanwezig is. Ook mijn laatste ontwikkelingen op het gebied van het programma Prezi heeft veel positieve reacties opgeleverd. Wanneer ik collega’s doorverwijs naar mijn Pop (online op prezi.com) dan krijg ik daar vaak hele positieve reacties over en veelal de vraag naar eventuele hulp met het programma. Ook heb ik verschillende prezi’s gemaakt op verzoek van collega’s. Bij het zien van de prezi’s waren de reacties veelal positief. Natuurlijk is het fijn om te horen dat een collega je werk waardeert maar mij valt het vooral op dat, door het maken van een prezi voor iemand, ik deze persoon ook motiveer om zelf met het programma aan het werk te gaan.
Zelfstandigheid

Ik kan goed zelfstandig werken. De ontwikkelingen op het gebied van sociale media en onderwijs geeft me een goede motivatie hier iets mee te doen.

BIJDRAGE AAN SCHOOL/TEAM DOELSTELLINGEN
Het groeimodel

Het groeimodel heb ik afgelopen jaar op 2 manieren gebruikt. Ik heb het vlak voor rapport 1 door de hele klas in laten vullen. Daarbij heb ik een korte uitleg gegeven over wat het document precies in houdt en wat het idee er achter is. De 2e manier waarop ik het document gebruikt heb is als hulpmiddel bij de individuele gesprekken met mn mentorleerlingen. Wanneer ik het van toepassing vond liet ik de leerling het document nogmaals invullen. Aan de hand van de resultaten konden we stapsgewijs naar oplossingen gaan zoeken. Soms gebruikte ik ook de eerder klassikaal ingevulde versie als vergelijking. Met name wanneer er een plotselinge verandering in resultaten zichtbaar was gebruikte ik deze vergelijkings-wijze.

Leerklimaat

Een goede sfeer zorgt voor een prettig leerklimaat. Dit staat heel hoog aangeschreven binnen mijn lessen L.O. Binnen mijn mentoraat probeer ik met diverse lessen dit klimaat hoog te houden binnen mijn mentorklas. Dit doe ik niet alleen voor de band die de leerlingen met elkaar opbouwen maar ook voor de band die ik zelf creëer met de leerlingen. Ik zorg graag voor een klimaat waar de drempel voor een hulpvraag zeer laag is.

Alle leerlingen krijgen instructie en verwerking op het niveau dat bij hen past.

Binnen de lessen L.O. ben ik vrijwel altijd gedifferentieerd aan het werk. We werken met de klas geheel aan 1 onderdeel. Alleen de situaties/opstellingen zijn gericht op de verschillende instapniveaus. Ik kijk ook met een “differentiatie-bril” op naar de leerlingen. Ook al staan leerlingen bij dezelfde situatie geef ik ze alsnog verschillende aandachtpunten/aanwijzingen. Dit doe ik op verschillende manieren: individueel, als groepje, klassikaal.

Evaluatie vorderingen van leerlagen

Dit jaar heb ik initiatief genomen in het uitschrijven van de kerndoelen per leerjaar voor het vak L.O. Hierbij heb ik mijn eigen lesgeven en doelen als standaard genomen. Door veel overleg met verschillende sectiegenoten heb ik kunnen inzien hoe de vorderingen van mijn klassen verlopen. Door de einddoelen naast de huidige stand van mijn klassen te houden kan ik inzien hoe ver de klas in het jaar is gekomen.

Evaluatie leerbehoefte op leerniveau

Dit doe ik door vooral tijdens de lessen in gesprek te gaan met de leerlingen (individueel). Wanneer een leerling geblesseerd aan de kant zit bijvoorbeeld.

Zo snel als de ict zich ontwikkeld betreft de mogelijkheden voor het onderwijs, zo snel wisselen ook mijn plannen om hier mee aan de slag te gaan. Uiteindelijk is afgelopen schooljaar een groot plan op mijn pad gekomen en is deze (succesvol) uitgevoerd.

Halverwege het jaar is er een werkgroep samengesteld om een studiedag om de mogelijkheden van sociale media en de verschillende soorten sociale media in kaart te brengen. Na verschillende brainstormsessies kwam er een mooi plaatje in beeld. Deze bestond uit verschillende workshops van personen intern en extern. De keuze van intern omdat het dichtbij en toch wat bekender overkomt voor de deelnemers. Extern omdat er ZO veel verschillende mooie materialen/visies zijn. Mijn rol binnen deze dag was de verzorging van een externe spreker namens Youngworks uit te nodigen en de verzorging van een workshop Prezi. De spreker namens Youngworks verzorgde een algehele intro van de studiedag en 3 kleine workshop rondes. De kern van de studie dag was om het vrij maar ook gecontroleerd te doen. De deelnemers konden vooraf kiezen naar welke 3 workshops ze wilden komen. Mijn 2e rol binnen de studiedag was de verzorging van de workshop Prezi. Mijn doel van de workshop was het programma bekend te maken en de basis stappen eigen te maken. Het intro praatje hield ik kort en basic. Ik wilde zo snel mogelijk met de deelnemers achter de computers gaan zitten om ze actief met het programma kennis te laten maken. Voor de deelnemers die al ervaring hadden met het programma had ik wat extra verdieping klaar staan.

De reacties over de studiedag algeheel waren heel positief. Met name de combi van intern en extern werd als positief ervaren. Namens Youngworks kregen we ook complimenten betreft het initiatief en met name de opzet van de dag. Persoonlijk heb ik ook veel positieve reacties ontvangen over de workshop Prezi. Vooral de indeling van mijn workshop (korte intro en daarna doen!) werd als positief ontvangen. Ook namens de ervaren gebruikers van het programma. Er was voor iedereen wat te halen en er was bovendien ook tijd en ruimte om echt iets te maken.

Velen hebben mij verzocht om nog een vervolg workshop te doen op korte termijn. Dit is mij helaas het huidige jaar niet gelukt. Het heeft me wel aangezet om er volgend jaar mee verder te gaan en de vervolg wensen vorm te geven. Dit wil ik gaan doen op verschillende donderdag middagen buiten de sectie en teamvergaderingen om.
Full transcript