Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Танилцах дадлагын тайлан

SES,NUM
by

bvjin 09

on 9 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Танилцах дадлагын тайлан

Дадлагын ерөнхий танилцуулга - Дадлага хийсэн байгууллага: " Мэдимпекс" ХХК
- Дадлага хийсэн хугацаа: 2012.07.12- 2012.08.24
- Дадлагын чиглэл: Хүний нөөц
- Дадлагын удирдагч: Т. Хандармаа Дадлага ажлын төлөвлөгөө АГУУЛГА - Дадлага ажлын төлөвлөгөө
- Дадлагын ерөнхий танилцуулга
- Хүний нөөцийн менежмент онол
- Салбарын танилцуулга
- Компанийн танилцуулга
- Хүний нөөцийн бодлого, зохион байгуулалт
- Гүйцэтгэсэн ажил, сурсан зүйлс
- Дүгнэлт Хүний нөөцийн менежмент Хүний нөөцийн менежмент нь байгууллагын өмнөө төвьсан зорилго, зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чадвартай, бололцоо өндөртэй хүн хүчний нөөцийг бүрдүүлэн ашигтай ажиллах нөхцлийг бий болгоход анхаарлаа хандуулдаг.
Өнөө үед байгууллага болоод зах зээлийн орчинд хүний нөөцийн асуудалд гол анхаарлаа хандуулан мэдлэгийн эрин зуунд мэдлэгтэй боловсролтой өндөртэй хүнийг илүүд үзэх хандлага давамгайлж байгаа нь нэг талаараа энэхүү хүний нөөцийг хөгжүүлэх асуудал нийгэмд чухалаар тавигдаж байна. Салбарын танилцуулга -Дотооддоо үйлдвэрлэдэг эмийн тоо, төрөл нь цөөхөн байдаг
-Шинэ эм зах зээлд гарах хугацаа 5 жилээс доошгүй
-Шинэ эм бий болгох эрдэм шинжилгээний ажил өндөр зардалтай
- Хууль эрх зүйн нарийн чанга зохицуулалт шаардагддаг
МЕНЕЖМЕНТ-4 Э. БҮЖИНЛХАМ ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН Дадлагын зорилго Тэнхимийн сургалтаар сурсан онолын мэдлэгээ албан байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд зохистой хэрэглэх, хэрэглээний асуудлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр оновчтой шийдэх мэдлэг чадвар дадлагатай болох. 1. Дадлага хийж буй газрынхаа бүтэц зохион байгуулалт болон үйл ажиллагааны технологитой танилцаж, тухайн бизнесийн байгууллагын ажил эрхэлдэг арга барил, онцлогийг мэдэж авлаа

2. Танилцах дадлага хийсний дүнд байгууллагын хүний нөөцийн бодлого болоод төлөвлөлтийн талаар цогц мэдлэгтэй болж, түүнийг ашиглах чадвартай болоход суралцлаа

3. Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлага зохион байгуулалт үйл ажиллагаанд өөрийн зүгээс үнэлэлт дүгнэлт өгч, байгууллагыг оновчтой удирдах, зохион байгуулах эдийн засгийн зохистой төлөвлөлт хийх гэх мэт мэдлэг чадвар эзэмшихэд суралцлаа
Ерөнхий дүгнэлт Нийт энэ салбар зах зээл дээр одоогийн байдлаар 300 орчим байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд бүртгэлтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. -2004 онд байгуулагдсан
•Эрүүл мэнд, боловсролын салбарын тоног төхөөрөмжийн ханган нийлүүлэлт
•Эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн худалдаа
•Лабораторийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн худалдаа
•Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт, сургалт, засвар үйлчилгээ
Алсын хараа
Бид шинэчлэл хөгжил рүү тэмүүлж, хүний эрүүл мэнд, байгаль орчноо эрхэмлэн, чанартай бүтээгдэхүүн найдвартай үйлчилгээг хүргэнэ Компанийн танилцуулга Хүний нөөцийн бодлого,
зохион байгуулалт Төслийн алба, Инженер техникийн алба, Санхүүгийн алба, Борлуулалтын алба, Захиргаа, Хүний нөөцийн алба гэсэн 5 нэгжид ажилллах үндсэн 44 ажилтан, гэрээт 2 ажилтантай. Хүний нөөцийн бодлого Хүний нөөцийг төлөвлөх
- Байгаа бэлэн нөөцөө үнэлэх
- Ирээдүйн хэрэгцээг тодорхойлох
-Хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулах
Хяналтын систем
Байгууллагын бүтцийн дагуу багийн ажилчид багийн ахлагчдад, багийн ахлагч нар захиралд ажлаа тайлагнана.
Урамшууллын систем
Урамшуулал болон хөнгөлөлт, цалинтай чөлөө, эрүүл мэндийн үйлчилгээ
Гүйцэтгэлийн үнэлгээ
Хийсэн ажлын шууд үр дүн болон харьяалах дарга, хэрэглэгч, харилцагчдаас авсан сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүнгээр үнэлдэг.
Цалин ба ажил үүргийн хуваарь
Дадлагажих хугацааны, үндсэн, нэмэгдэл, илүү цаг тооцох, ээлжийн амралтын цалинг боддог. Гүйцэтгэлийн үнэлгээнээс хамаарна.
Сургалт
Шаардлагатай тохиолдолд дотоод болон гадаадад сургалтанд хамруулдаг
Сонгон шалгаруулалт Ажилтан сонгон шалгаруулж авахдаа нээлттэй бодлого баримталдаг ба сонгон шалгаруулалт нь дараах үе шаттайгаар явагддаг.
1.Чиг үүргийн буюу үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны тодорхой чиглэл, салбараар мэргэшсэн удирдлагын зохион байгуулалтын бүтцээр дамжуулан нэгтгэн удирдах бүтэц буюу функционал бүтэцтэй ба удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц нь энгийн, цөөн шатлалтай байна. Энэ нь хамгийн үр дүнтэй хялбар нөхцөл байдлыг бүрдүүлж алба тус бүр тодорхой томъёолсон зорилготой болгож байна.
2.Нийгмийн хариуцлага сайтай. Компаний эрхэм зорилго үйл ажиллагааны чиглэлд уялдуулж өгч чадсан.
3.Ажилчдыг үр дүнтэй мэргэжлийн сургалтанд хамруулах ажлыг тогтмолжуулж чадсан.
4.Гүйцэтгэлийн үнэлгээний хамгийн шударга аргыг хэрэглэдэг
Компанийн хүний нөөцийн бодлогод өгсөн дүгнэлт АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА Гүйцэтгэсэн үндсэн үүрэг, ажил - Анкет ялгах
- Тендрийн материал шивэх
- Орчуулга хийхэд туслах
- Баримт бичиг хүргэж өгөх
- Ярилцлага авахад туслах
- Кофе цай зөөх
- Бичиг хэрэг, хувилах
- Ажлын байрны тодорхойлолт гаргасан
Full transcript