Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Islam, sjette del: retninger, kultur og samfunn

No description
by

Stian Gunstensen

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Islam, sjette del: retninger, kultur og samfunn

Islam
Kjenne til:
Forskjellige retninger innen islam
Islamske samfunn
Politisk islam
Økonomi
Neste time:
Kultur og vitenskap
Kilder:
Verdens Religioner (2003), Rothstein
Eksistens (2008), Kap. 4, 5
Koranen (1989), oversatt av Einar Berg
Religionsleksikon (2002), Kværne & Vogt
wikipedia.com (wikimedia)
Læringsmål for timen:
Islam har en regeletikk/handlingsetikk
Mennesker har et moralsk ansvar, og handler rett/galt ut i fra Koranen
Det finnes fem hovedtolkninger av sharia
Disse gjør at sharia praktiseres ulikt av muslimer i verden
Etikk og sharia: Oppsummert fra forrige time
Sufismen retter seg mot religionens mystiske dimensjon.
Retninger: Sufismen
Retninger: Wahhabisme/Salafisme
Kan ha blitt til som en reaksjon på overdådighet fra kalifatet i Baghdad.
Annen teori: kan ha tatt til seg andre tradisjoner (f.eks. eremittmunker) under islams ekspansjon
Gikk inn for et puritansk liv med faste, bønn og meditasjon.
Retninger: Sufisme
Sjia og sunni hovedretningene i islam
85 - 90 % av alle muslimer regens som sunnitter.
Sjia-muslimer utgjør ca. 15 % av verdens muslimer
Største retningen utenfor den arabiske verden.
Sunni-islam inneholder mindre retninger:
Salafisme (Wahhabisme)
Sufisme
Ahmadiyya (kontrovers)
Retninger innen islam
Ortodoks retning innen sunni-islam
Startet som en muslimsk minioritet
Grunnlagt av al-Wahhab (1703-92)
Allianse med al-Sa'ud, forfar til den saudiske kongefamile
Retninger: Wahhabisme/Salafisme
Politisk islam / Islamisme
Politisk islam er en idé om et samfunn hvor islam styrer det politiske og sosiale - et muslimsk samfunn/stat.
Har eksistert siden Muhammeds tid, i form av emirater, kalifater og moderne nasjoner.
Ingen skille mellom religion og politikk, alt blir styrt gjennom Guds lov, sharia.
Politisk islam / Islamisme
Begreper: Jihad
Ordet jihad betyr 'å streve', som i: "al-jihad fi sabil Allah" ('å streve i Guds retning').
Mål om å bli én med Gud
Bruker meditasjon, rituell dans, resitasjon og sang som metoder.
Ønsker å oppnå en transe gjennom de forskjellige metodene.
Sjette del: retninger, samfunn og kultur.
Størst i Tyrika og Iran, men også Hellas, Kypros, Balkan og Marokko har sufi-tradisjoner.
Ortodoks (gr.) betyr 'rett mening', også 'rettroende'. Religion: "i tråd med opprinnelig lære".
Wahhabisme er i dag Saudi Arabias (statsstøttet) retning innen islam.
Kritisk til alle andre retninger innen islam, spesielt sjia.
Jihad deles ofte inn i to: den større jihad (indre anstrengelser), og den mindre jihad (ytre anstrengelser).
Ofte fremstilt som hjertets jihad, og sverdets jihad.
Begreper: Jihad
Ofte fremstilt som 'hellig krig', og er regnet som en kontroversiell tolkning av begrepet.
Kan bli brukt som påskudd til voldelige angrep, bl.a.
Sjia-muslimer har tradisjonelt sett tatt avstand fra voldelig jihad. Noen historiske unntak.
Hvilken av de to delene av jihad er mest sentrale i sufismen?
Salafisme og fundamentalisme innen islam har visse bånd til voldelig jihad.
Den afghanske jihad på 80-tallet ble støttet av saudiarabere.
Saudi-Arabia var sammen med Pakistan og F.A.E. eneste nasjoner til å anerkjenne Taliban som regjeringsmakt i Afghanistan, 1998.
Det sorte flagget har historisk sett representert voldelig jihad -"sverdets jihad".
Det fremheves her at den viktigste kampen som muslim er kampen med seg selv, for å bli en bedre muslim.
Hvilke land regnes som muslimske stater i dag?
Hva skjer når politisk islam og voldelig jihad møtes?
Diskusjonstema:
Retninger: Ahmadiyya
Etablert i India av Mirza Ghulam Ahmad i 1889.
Ahmad har en posisjon som profet, og har visse likheter med Jesus i Kristendommen.
Toleranse, kjærlighet og forståelse.
Oppmuntrer til dialog mellom trosretninger
Deler av det internasjonale islamske trossamfunn anerkjenner ikke denne retningen, pga. krav på profetdømme.
Første islamske menighet i Norge, 1950-tallet.
Full transcript