Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A kortárs irodalom tanításának lehetőségei magyarórán

No description
by

Petra Csobánka

on 27 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A kortárs irodalom tanításának lehetőségei magyarórán

A kortárs irodalom tanításának lehetőségei magyarórán
Bevezetés
GOAL!
Thank you!
Hipotézis
A kortárs irodalom kedvezően befolyásolja a diákok olvasási szokásait és az irodalomhoz való viszonyát. Ez azt jelenti, hogy többet olvasnak, értőbben olvasnak, emiatt szövegelemző készségeik is fejlődnek, és az irodalmat nem poros, unalmas, értéktelen tárgyként gondolják el, hanem felfedezik benne önmagukat, vállalják annak értékközvetítő szerepét.
1.1. A kortárs fogalma
1.2. A nevelés fogalmának értelmezése
1.3. A nevelés mint találkozás és kapcsolat, művészeti tevékenység; a művészeti nevelés
1.4. Interperszonalitás a pedagógiában
1.5. A nevelés célelmélete


A kutatás menete
induktív megalapozású, leíró jellegű, feltáró módszerek
többféle korosztállyal, többféle helyszínen végzett akciókutatás
központi tényező: a kortárs irodalom jelenléte
elméleti kutatás: a nevelés, a pedagógus, a diák, a kortárs irodalom, a tantervek és a tankönyvek témái
empirikus kutatás: autoetnográfiára és interjúk (a résztvevő diákokkal, a kortárs irodalmat tanító és nem tanító magyartanár kollégáimmal, a foglalkozásokon résztvevő költőkkel és írókkal)
az "elidőzés tanításától" a teremtett hely" fogalmáig
ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE – A KUTATÁS SZEMPONTJAI SZERINT


Csobánka Zsuzsa Emese
Mire jó az irodalom?
Mi a baj az irodalomtanítással?
Paradoxonok hálójában?
Hogyan válik érdekessé?
Mit tanítsunk?

1. A nevelésről
2. Ki tanít?
3. Ki a mai diák?
4. A kortárs irodalom megjelenése a tantervekben
4.1. Az előzmények
4.1.1. A ‘60-as, ‘70-es évek
4.1.2 A ‘70-ben, ‘80-ban születettekről
4.2. Tantervek és kortársak
4.2.1. 1978. 1991. 1992. 1995. 2000.
4.2.2. Zöld Kakas Líceum (2012)
4.2.3. Alternatív Közgazdasági Gimnázium (2013)
4.2.4. Katolikus Pedagógiai Szervezési
és Továbbképzési Intézet kerettanterve (2013)
4.2.5. NAT 2013.

4.3. Néhány tankönyvről

4.3.1. Arató László-Pála Károly

4.3.2. Fűzfa Balázs4.3.3. Pethőné Nagy Csilla

4.4. Határon túli magyar oktatás
5. Nemzetközi kitekintés
7. Esettanulmányok
többet
olvasnak...
értőbben
olvasnak...
szövegelemző készségeik fejlődnek
felfedezik benne
önmagukat...
és az irodalom
értékközvetítő
szerepét
1.1. Kortárs
Babits Mihály: utazás
Kik tartoznak egy nemzedékbe?
Kulcsár Szabó Ernő
Bedecs László
Vörös István: "mint a must"
Orbán Jolán: önmegértés
Ungvári Tamás: "a művek szava a tiszta beszéd"
1. 2. A nevelés fogalma a személyiség felől...
Nagy József - kompetencia
Bábosik István - konstruktív életvezetés
Mihály Ottó - lehetőség és korlátozás
Schaffhauser Franz - alkotó folyamat
Carl Rogers - felfeldezni azt, akivé válhat
Jürgen Oelkers - kommunikációs esemény bizonytalansággal és paradoxonnal
Trencsényi László - megszólító személyiség, tudatos befolyásolás, tudatos fejlesztés
John Dewey - tapasztalaszerzés
Vekerdy Tamás - kölcsönösség és egyetértés
Rudolf Steiner - kétely, individum tisztelete
Thomas Gordon - élményalapú tudásból használható tudás
Viktor Frankl - határhelyzet, találkozás
1.3. Találkozás - kapcsolat - művészeti tevékenység - művészeti nevelés
Arató László: elidőzés tere (üres tér, átmeneti tér, potenciális tér)
teremtett helyek
Angelus Iván - kapcsolatteremtés eszköze
Bodóczky István - művészeti alkotótevékenység
Friedrich Schilller: az esztétikai állapot a szabadság elnyerésének fázisa
megteremtett nyitottság, önmaga nevelőjévé
Balassa Péter - van-e a posztmodern korában esztétikai nevelés
Poszler György - szenzibilitás képességére való nevelés inkább
A kihívások...
élethosszig tartó tanulás
információk kiválasztása
információk értelmezése
információk értékelése
információk alkotó felhasználása
tanulási-gondolkodási
és
kommunikációs képességek
személyes tudás!
2.1.A pedagógusszerep változásai
2 .2.A magyartanár - az irodalomtanári hivatás (interjúkkal)
2.2.1. Az irodalomtanítás új problémái
2.2.2. Az irodalomtanítás célja
2.2.3. A kortárs irodalom jelenléte, szükségessége
2.2.4. Az írás és tanítás kapcsolatáról (érdekességképpen)
2.2.5. Határon túli magyartanítás

„Mikor fog társadalmunk felnőni alapító atyáink látomásához arról, hogy minden embert „szabadnak és egyenlőnek teremtettek”? Mikor lesz elfogadható az olyan tanár, aki nem csak gondolkodik, de érez is, aki diákjaival együtt fejlődik, aki tiszteletben tartja diákjai egyediségét? Úgy látszik, ennek még nem jött el az ideje.”
Carl Rogers
1. Alapfogalmak tisztázása
6.1. Bevezetés
6.2. Magyaróra a Jedlikben
6.3. Semmi-projekt
6.4. Csikk-projekt
6.5. Csobi Sound Dunaújvárosban6.6. Csobi Sound a Dombos Festen, Szerbiában
személyes tapasztalat:
Szerbia
Szlovákia
Lengyeország
Gordon Győri János:
USA
Anglia
Franciaország
Németország
Japán
Svédország
Belgium

3.1. A serdülő - a változás kora egy változó korban

3.2. A gyermekkor plurális szemlélete

3.3. Csányi Vilmos és az Egyszemélyes kultúrák

3.4. Children of… (újjáépítés, konszolidáció, McDonald’s, tévé, zűrkorszak és Facebook)

3.5. Generációs kutatások: X, Y, Z

3.6. A Z generáció fogalma, jellemzői

3.7. Az adaptív-elfogadó iskola mint a szabadság megéléséhez szükséges keretrendszer

"Nincs szükség nagy szavakra, felvágni ezzel-azzal; itt mindenki jól ismer körülöttem, ismerik gyarlóságaim, gátlásaim. Ez a legtöbb, amit elérhetünk, ami talán lehozhatja a Mennyet: nem a csodálat, nem a diadal, csak az, hogy egyszerűen elfogadnak a tagadhatatlan Valóság részéül, mint a köveket vagy a fákat."

Jorge Luis Borges
Hatástörténeti kitekintés

"Mindenképpen jobban magunkénak érezhettük a szövegeket, mivel a mai szóhasználattal, kifejezésekkel dolgoznak az írók, költők. Könnyebb az értelmezhetőségük, felismerhetőbbek a költői eszközök. Témájukat tekintve többségük modern, 20-21. századi témát taglal."

"A művek témáit tekintve legtöbbször hétköznapibb, hozzánk közelebb álló problémákkal foglalkoznak. Mindig valami újat adnak, valami eddig ismeretlent vagy szokatlant. Sokszor merülnek fel olyan kérdések, amelyek a klasszikus irodalomban nem, vagy csak nagyon ritkán. Nagyobb szerep a befogadón, az olvasó állandó bevonása, többféle értelmezési lehetőség. "

"Fő, hogy a mostani tanárok megtalálják a kellő egyensúlyt, és semmiképpen sem csak az egyiket vagy másikat tanítsák, sulykolják a diákjaiknak.”
Az új problémák...
kollégáim szerint:
növekvő óraszám
növekvő tanayag
tananyag struktúrája
idő és mobilitás
struktúra és módszer távolsága
diákok humán tárgyakhoz való hozzáállása
író-tanárok szerint:
hiteltelenség
panoptikumtanítás
irodalomtörténet tanítása
szakmaiatlanság
kritikus olvasás hiánya
túl gyorsan
diákok szerint érthetetlen műveket
Az irodalomtanítás célja

kollégáim szerint:

olvasóvá nevelés
semmi
játék
örök emberivel való találkozás
nem az érettségi
önállóan gondolkodó, saját ízléssel rendelkező, kritikus olvasók nevelése
író-tanárok szerint:

érzékelni tanítani meg
élvezni, használni az irodalmat
az időt eltüntetni
olvasni a sorokat és a sorok között
művek kérdéseit felhasználva élni tanít
Baby Boomers

● a második világháború után születtek
● rengeteg szociális változás: nők egyenjogúsága, emberi jogok, vietnámi háború
● növekvő fogyasztás
● versengés és idealizmus

X generáció
● válások szaporodása és gazdasági bizonytalanság
● diszkó, hip-hop kultúra
● tv és videójátékok kora
● individulaizmus és a tekintélyben való kételkedés

Y generáció
● növekvő számú konfliktusok
● digitális világ térnyerése, pl.: e-mail és sms
● optimista, nem idegenkedik a technikai világtól, stílusára igényes, márkahű

Z generáció
● terrorizmus és gazdasági problémák
● Internet és közösségi oldalakhasználata
● „globális kapcsolódás”, rugalmasság, okosság, tolerancia más kultúrák iránt

Alfa generáció
● felfelé ívelő gazdaság
● új elvárások iskolázottság és technicizmus tekintetében, materialista

A Z generáció jellemzői (Tari Annamária után)

1. A mai gyerekek családi kötelékei lényegesen lazábbak, mint az előző nemzedéké.
2. Okosak, de érzelmi intelligenciájuk lényegesen fejletlenebb: „amit értenek, azt felfogják ugyan, de érzelmileg feldolgozni képtelenek”.
3. A multitasking (egy időben többféle) alkalmazások miatt a precízség, a koncentrált odafigyelés, a memorizálás hosszú távon nehézséget okoz nekik.
4. A személyiség nárcisztikus torzulásokat szenved: legfőbb igényük, hogy mások számára „digitális lábnyomot” hagyjanak – az érdekvilág keretei között.
5. A virtuális játékok durvasága, ingergazdagsága – a kevés erkölcsiség, a kevés empátia – a tv-műsorok igénytelensége vajon mit okoz a gyermeki pszichében?
6. A kortárs csoportok véleményének túlzott értékelése előtérbe kerül.
7. Gondolkodásukban domináns a vizualitás, ezért a fantázia, a kreativitás háttérbe szorul: avatárok, second life világ, szerepek kipróbálása a jellemző.
8. Krónikus alváshiánnyal küszködnek, ugyanis nem akarnak kimaradni semmiből (Facebook stb.).
9. Vidámabb életforma is kialakulhat, igaz kevesebb tartalommal.
10. A média kialakította példaképek, celebek, sztárok utánzása is felerősödik.
11. A párkapcsolatok, a szexualitás újfajta értelmezése jelenik meg.
12. Végül és nem utolsó sorban az oktatás feladatainak a felvázolása következik: a motiváció kérdése, hatékony oktatási módszerek, új tanári szerep, „függetlenebb tanulás” utáni vágy, az olvasás háttérbe szorulása, a testmozgás fontossága, az együttműködésre törekvés.

Full transcript