Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sevgi Soysal -Yürümek

No description
by

sehnaz ozcalisan

on 15 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sevgi Soysal -Yürümek

Yenişehir'de Bir Ögle Vakti isimli romanıyla 1973 Orhan Kemal Roman Armaganı kazanan Sevgi Soysal 1936'da Istanbul'da dogdu. Orta ögrenimini Ankara Kız Lisesi'nde, yüksek ögrenimini Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü'nde tamamladı. 1956-57'de Almanya Göttingen Üniversitesi'nde arkeoloji ve tiyatro okudu. 65-71 yılları arasında TRT'de program uzmanı olarak çalıştı. 1972'de solcu oldugu için tutuklandı. Sonuç; 1 yıl hapis ve 2.5 ay Adana'da sürgün cezası.

Edebiyat dünyasına 1960'da öyküyle girdi. Ilk öykü kitabı 1962'de yayımlanan Tutkulu Perçem'di. 1968'de teyzesinin öyküsünü anlattıgı Tante Rosa isimli öykü kitabı yayımlandı. Yazdıklarında bireysel olandan toplumsal olana geçiş ilk Yürümek'le gerçekleşti. Bu romanı 1970'de TRT Sanat Ödülleri Yarışması nda başarı ödülü aldı. Evlilik kurumu ve kadın-erkek ilişkilerinden söz ettigi bu kitap müstehcen bulunarak toplatıldı. Yürümek o yıllarda özellikle gençler arasında büyük ilgi gördü. Yenişehir'de Bir Ögle Vakti, Şafak, Yıldırım Bölge Kadınlar Koguşu, Barış Adlı Bir Çocuk'ta ise 70'li yılları çeşitli açılardan anlatmaya çalıştı. Yenişehir'de Bir Ögle Vakti isimli romanında, bir ögle vakti Ankara'da, bir kavak agacının devrilmesinden yola çıkarak çeşitli insan tiplerini ele aldı.
Ele aldıgı tipler, düzeni, düzeni degiştirmek isteyenleri, düzenin altında kalanları simgeledi. Adana'daki sürgün dönemini anlattıgı Şafak'ta da yine sol"dan bir bakış hissedilir. Yıldırım Bölge Kadınlar Koguşu, içten ve yalın bir anı-deneme olarak o yılların en popüler kitapları arasında yerini aldı. Kısa yaşamına üç öykü, dört roman, bir anı sıgdıran Sevgi Soysal, kitaplarının yanı sıra Yeni Ortam ve Politika gazetelerinde de köşe yazıları yazdı. Bu yazılar Bakmak isimli kitapta toplandı. Son romanı Hoş Geldin Ölüm'ü tamamlayamadan 22 Kasım 1976'da yaşamını yitirdi.

Sevgi Soysal
Olay Örgüsü
Yürümek romanında, birbirinden farklı ve kopuk gibi duran doga anlatımları ile
romanın kendi akışı içinde kahramanların ele alındıgı bölümler arasındaki ilişki simgelerle yansıtılmıştır okura. Yazarın Ankara’yı anlatırken uzun bir süre bozkırda baharı,
kahramanlarının ilişkileri arasına yerleştirmiş ve taraklama yöntemiyle, Memet ve
Elâ’nın anlatıldığı bölümler arasına, bir Memet bir Elâ’dan sonra doga tasvirlerine yer vermiştir.
Bu durum, başlangıçta romanın asıl anlatmak istedikleri ile arasında ciddi bir ilişki oldugunu
gösterir. Ancak bu başlangıç son derece geniş bir biçimde kurulmuştur. Romanla anlatılan
konuların tutarlılıgı açısından baktıgımız zaman her iki gencin çocukluklarından gençlik
yıllarına kadar geçen bölümün, hep bahar ve baharda çevrenin degişik durumları ile
ilişkilendirildigini hemen anlıyoruz. Sonraki bölümlerde ise yazar bahar ilgisini bırakmakta,
degişik ortamlardaki degişik hayvanları ele almaktadır.
Anlatıcı ve Bakış Açışı
Roman Türü-Olay ve Olay Örgüsü
Şehnaz Özçalışan
Gizem Keçeci
Tolga Turut
Sevgi Soysal -Yürümek
Geniş bir bakış açısıyla baktıgımızda Sosyal ve Siyasi olarak nitelendirebilcegimiz yürümek romanı içeriginde kadın erkek ilişkileri, cinsellik, toplum ve kültürel açıdan fazlasıyla derin konularla zenginleştirilmiştir.
Roman Türü
Olay

Yürümek” romanı Ankara’nın gelişim süreci içinde bireyin
sorunlarını anlatır. Ankara, Cumhuriyetin simgesidir. Aynı zamanda
deigişim ve dönüşümün merkezidir. Ankara ile birlikte yeni bir sosyal
çevre ve kentleşme olgusu ortaya çıkar. Samanpazarı ve çevresi önemini
yitirir. Yenişehir, Kızılay ve Kavaklıdere yeni cazibe merkezleri hâline
gelir. Ankara, memur ve bürokrasi merkezi olur. Apartman hayatı başlar.
Sosyal tabakalaşma ön plâna çıkar. Köyden kente göç hızlanır. Altında,
bir gecekondu semtine dönüşür.
“Yürümek” romanı Elâ ile Memet’in çocukluk ve gelişim
çalarında yaşadıkları cinsel sorunları sosyokültürel boyutuyla okuyucuya
yansıtır. Gençlerde, Amerikan kültürü ve yaşam biçimine egilim başlar.
Kadın sorunu, toplumun önceligi hâline gelir. Gelenek ve deger
yargılarında çözülmeler görülür. Kent olgusuyla birlikte bir zihniyet
deigişimi ortaya çıkar.
Romanda anlatıma gelince, romanda asıl anlatıcı yazar-anlatıcıdır. Eserde, kişilerin
psikolojileri iç diyalog teknigi ile okuyucuya yansıtılır. Bu teknikte, roman kişisi sanki
karşısında biri varmış gibi konuşur, muhakeme yapar. Elâ ile Memet’in hayatını yazar-anlatıcı
yönlendirir, onların hayatına belli aralıklarla müdahale eder.
Yazarın anlatım tekniginde uyguladıgı yeni yöntemlerden biri de geriye dönüştür
(flashback). Yazar, bu teknikte yaşanılan anı kesintiye
ugratıp geçmişe bir parantez açar. Yazar, romanda Memet ile Elâ’nın çocukluk ve gençlik
dönemlerine ilişkin sıkça geriye dönüşler yaparak onların otoriter aile ortamlarında
yetişmelerinin kişiliklerine nasıl yansıdıgını anlatır.

Kişiler
Zaman
Mekan
Tema
Yazar, romanında kentlerin gelişimi ile kırsal alandaki dogal çevre ve deigik
hayvanların durumları arasında bir ilgi kurmaya çalışmıştır. Bu anlatım tarzı Türk romanında
karmaşık bir yapı da olsa yeni bir yaklaşımdır. Biz, Elâ ile Memet’in çocukluklarından itibaren
gençlik dönemlerine geçişlerini, özellikle toplum yargılarının belirledigi ölçüler içinde cinsel
yaşamlarındaki gelişimlerinden ögreniriz. Yazar burada toplumun deger yargılarının zaman
zaman davranış bozukluklarına sebep oldugunu belirler, ancak bunda yorum yapmak yerine,
özellikle Ankara’nın bir kent olarak gelişimi ile kırsal alan ilişkilerini vererek, okuyucuya
dogallıkla yapaylık arasındaki farklılıkları anlatmaya çalışır.

Kurgu
Iki farklı hayat kurgusu; Ela ve Memet
Çocukluk ve ilkokul çagı, bulug ve gençlik çagı, üniversite hayatı, iş hayatı ve yetişkinlik zamanları
Karakterler ile doga arası kurulan ilişkinin tasvirleri

Anlatı Düzeyi
Iki iç içe geçmiş öykü
Ela’nın hayatı daha çok dış metin, temel metin olarak betimlenebilir.
Memet’in hayatı Ela’nın öyküsünü desteklemek amacıyla kurgulanan alt, iç anlatı olarak tanımlanabilir.

Kurgu ve Anlatı Düzeyi
Diyaloglar
Bilinç akışı ve iç monologlar (karakterlerin duygu ve düşüncelerini olduğu gibi aktarır, kendileri ile iç konuşmalarına yer verilir)
3. kişi – zaman zaman “ben” geçişleri, karakter dilinden konuşma
Tasvirler (realistik betimlemeler)
Yaşanmakta olanı yansıtma
Geriye dönüşler

Anlatım Teknikleri, Sunuş Biçimi ve Sunuş Tarzı
Sık devrik, tamamlanmamış cümleler
Konuşma dili, günlük dil
Akıcı anlatım
Az da olsa yöresel diller
Simgeler (doğa temalı paragraflar)
Yazarın kendi yorumları
Realist uslup (kendi anıları ve gözlemleri)Dil ve Uslup
ela
Çocukluk ve cinselligi keşfetme unsurları görülmektedir
Karakter ile doga tasvirleri arasında bir ilgi kuruldugu çok açık biçimde gözükmekdedir.
Geleneksel evlilik ilişkilendirmelerine uyum saglayamamaktadır.
Toplum baskılarına karşı ayakta durabilmeye çalışmaktadır.
Egitimin yetersizliginden yakınır.
Degişimden yanadır, bu nedenle toplumsal degerlerle sık sık çatışır.
Mehmet
Içine kapanık, sıkı denetim altında büyümüştür.
özgüven problemleri yaşamaktadır
Dış çevre ile bütün psikolojik baglantılarını kesmiştir.
Karakter ile hayvan tasvirleri arasında Ela'da da oldugu gibi ilişkilendirmeler vardır
Çocukluktan süregelen cinsel uyanışları dikkat çekmiştir.
Kronolojik sıra takip etmez. Geriye dönüşler ve ileriye sıçramalarla Elâ ve Memet’in çocukluk, okul, evlilik ve iş hayatıyla ilgili dönemlerini anlatır. 1925’lerin Samanpazarından 1950’lerdeki Amerikan kültürünün Türk kültürünün içinde yer edilişi arasındaki zamanı kaplar. “To let” , “City of Magic” gibi ingilizce ifadeler insanların hayatlarına girmeye başlamıştır bile.
Yazar geriye dönüş tekniklerinde anı kesintiye ugratıp geçmişe bir parantez açar. Soysal, romanda Memet ile Elâ’nın çocukluk ve gençlik dönemlerine ilişkin sıkça geriye dönüşler yaparak onların otoriter aile ortamlarında yetişmelerinin kişiliklerine nasıl yansıdıgını anlatır.


Yürümek romanında olaylar farklı mekanlarda geçer. ikili ilişkilerin boyut kazandığı, farklı ortam ve çevrelerin gündeme geldigi başlıca yerler;
Ankara
Istanbul
Istanbul Üniversitesi
Büyük Ada ve Imroz adasıdır.
Roman Ankara'da Samanpazarı ve çevresinin yogun tasviri ile başlar. Eski Ankara'da ticari etkinliklerin yürütüldügü Samanpazarı'nın tarihi dokusu zamanla degişime ugrar.Ekonomık yapı ve tıcarı anlayış degişir.Ankara'da Samanpazarının yerini Yenişehir, Kızılay ve Kavaklıdere alır.Kentli-Köylü ayırımı başlar.Sosyal tabakalaşma yeniden şekillenir.
Full transcript