Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marketing relacyjny w sporcie marzec

No description
by

on 12 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marketing relacyjny w sporcie marzec

5 elementów
zastosowania marketingu relacji wg Berry'ego
Rozwijanie oferty podstawowej (stałe udoskonalanie produktu, polepszanie jakości);
Dostosowanie oferty do oczekiwań klienta (m.in. poprzez wykorzystywanie dwustronnej komunikacji);
Wzbogacanie oferty podstawowej o specjalne korzyści (tzw. wartość dodaną)
Cenowe stymulowanie lojalności konsumentów (np. programy lojalnościowe)
Podejmowanie intensywnych działań marketingowych wobec własnych pracowników (tzw. klientów wewnętrznych)
Rozwijanie oferty podstawowej
Zapewnianie wysokiego poziomu jakości usług i obsługi klienta.
Oprócz widowiska sportowego klub oferuje swoim klientom szereg usług dodatkowych wpływających na ich satysfakcję. Np. punkty gastronomiczno-usługowe na arenie sportowej, pokazy audio-wizualne, parkingi, programy meczowe i inne materiały drukowane, obsługę stadionu (ochrona, stewardzi), oprawę meczową itd.
Dostosowanie oferty do oczekiwań klientów
Klienci – kibice (widzowie, publiczność) stają się głównym punktem odniesienia w działaniach rynkowych klubu sportowego. Wiedzę o potrzebach swoich klientów klub sportowy pozyskuje m.in. w procesie komunikacji dwustronnej - dialogu z konsumentem. Efektywnym kanałem komunikacji dla tego dialogu są np. strony internetowe klubów.
Wzbogacanie
oferty o usługi specjalne
To rozwijanie szeregu dodatkowych przedsięwzięć często niezwiązanych z dniem rozgrywania meczu. Szkółki sportowe dla młodych kibiców, specjalne spotkania z pierwszą drużyną czy imprezy świąteczne z udziałem pracowników klubu są przykładami takich działań.
Jednym z ich głównych celów jest kreowanie więzi społecznych i emocjonalnych konsumentów (przyszłych i obecnych) z organizacją sportową.
Marketing relacji w sporcie
Marketing relacji
Tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem.

Konsekwentne stosowanie uaktualnionej wiedzy o indywidualnych klientach dla zaprojektowania produktu (usługi), które są komunikowane interaktywnie, celem rozwinięcia i kontynuowania wzajemnie korzystnych więzi
Mateusz Tomanek
Jacek Otto,
Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie
, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 41

Cenowe stymulowanie lojalności nabywców
Warto, aby władze klubu piłkarskiego rozważyły sposoby nagradzania lojalności swoich konsumentów np. poprzez kierowanie do różnych grup publiczności odpowiednio skonstruowanej, ekskluzywnej oferty. Często taką grupą stają się posiadacze karnetów. W budowaniu programów lojalnościowych organizacje wykorzystują często karnety, które otrzymują status karty „stałego klienta”. Posiadacze karnetów uzyskują korzyści finansowe, w porównaniu do osób kupujących jednorazowe bilety.
Marketing wewnętrzny wobec pracowników
W klubie piłkarskim zatrudnieni są pracownicy administracyjni oraz piłkarze. Obydwu grupom należy wyznaczyć cele do zrealizowania i odpowiednio motywować do działań. Sportowcy, od których w dużej mierze zależy sukces sportowy, ale również i „marketingowy” klubu, są najczęściej motywowani finansowo – wysokimi zarobkami.
Techniki motywowania nie ograniczają się jednak wyłącznie do zachęt finansowych. Komunikacja wewnętrzna zintegrowana ze skuteczną strategią rozwijania współpracy pomiędzy pracownikami wspiera rozwój kultury organizacyjnej i sprawności klubu.
Badania
784 osoby w tym 136 kobiet

do 18 lat - 4 os., w tym 1k
19-25 lat - 85 os., w tym 20k
26-30 lat - 120 os., w tym 31k
30-35 lat - 187 os., w tym 37k
36-40 lat - 153 os., w tym 21k
40-45 lat - 113 os., w tym 13k
46-50 lat - 53 os., w tym 7k
51-65 lat - 61 os., w tym 6k

Możliwość współpracy z organizatorem wydarzenia zwiększa chęć udziału w kolejnej edycji biegu.
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
119
295
174
107
34
55
zdecydowanie tak
tak
nie
zdecydowanie nie
90
175
227
269
6
17
Różnorodna oferta wydarzeń specjalnych dla osób towarzyszących podwyższają wartość imprezy.
Full transcript