Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

samenvatting CmK Enschede

No description
by

mia van jeveren

on 30 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of samenvatting CmK Enschede

culturele instellingen
rekenen
taal
wereldorientatie
bewegingsonderwijs

onderwijs
basiscurriculum

raamwerk podiumkunsten
werk in uitvoering
raamwerk beeldende kunsten
raamwerk cultureel erfgoed
maakmeemuseum
Jeugdtheater
Sonnevanck
theoretisch kader
parameters
waarom

is er een museum,
waarom bewaren we dingen?
wat
is het verhaal achter de dingen?
wie
doen dat?
hoe
gebeurt dat?
verbeeld je eens wat!
parameters
waarom

zijn de dingen zo gemaakt?
wat
is kunst?
wie
doen dat?
waarmee
gebeurt dat?
parameters
waarom

spelen we?
wat
is kunst, muziek, theater?
wie
doen dat?
waarmee
gebeurt dat?
Het is van wezenlijk belang het waarnemen zodanig te stimuleren dat de connectie met de dingen om ons heen ontstaat en de weerslag in de kunsten als vanzelfsprekend wordt gezien.

De klassieke benadering vergroot de afstand tussen kunst en beschouwer. Het levert uiteindelijk een attitude van passieve consumptie op.
Onderkennen van het belang van de waarneming.
Waarneming ontwikkelen.
De samenhang willen zien tussen de disciplines taal, beeldend, erfgoed, muziek en theater.
Stromingen gebruiken om verbanden aan te tonen.
Kunst/cultuur is in alles om ons heen. Komt voort uit ons en genereert nieuwe ontwikkelingen, stromingen en producten.
Onderzoek dus de wereld om je heen.
Leren door doen. Ondervinden. Beleven. Ontdek je eigen kunnen.
Gereedschappen hanteren.
Kunst/cultuur zien als een prikkel voor je eigen ontwikkeling in denken en doen. En je eigen ontwikkeling zien als onderdeel van kunst/cultuur.
Inspireren tot zelfontplooiing. Verwoorden en verbeelden.
Praktische oefeningenreeksen voor in de klas. Uitwisselen via een portal.
uitgangspunt?
ontwikkelen van het
cultureel bewustzijn
van het kind
Een andere attitude ten aanzien van kunst en cultuur te ontwikkelen, zodat kunst en cultuur eigen en hanteerbaar wordt. Deze attitude beperkt zich niet tot kunstonderwijs maar werkt door in taal, rekenen en wereldoriëntatie en is daardoor meetbaar.
doelstelling?
hoe bereiken we dat?
van onszelf
van leerkrachten
door tot eenzelfde
gedachtengoed te komen
wat te doen?
training- conferenties-cursus
wat gaan wij bieden?
3 raamwerken voor een doorgaande leerlijn kunstonderwijs

expertise

begeleiding
een stelling
verdieping door
programma's
lessen
voorstellingen
exposities
workshops
etcetera
aansluitend op de vraag van de scholen
ontwikkelen van
Een raamwerk is een frame
met invulling van verdieping.

De cumulatieve opbouw maakt het tot een doorgaande leerlijn.
Wat wil de school?
Leerplan voor cultuureducatie.

Scholing op het gebied van cultuureducatie.
Aansluitend bij de intrinsieke motivatie van kinderen om te spelen, in de breedste zin van het woord, bieden podiumkunsten de mogelijkheid om naast emotionele en motorische ook sociale vaardigheden te ontwikkelen en uiting te geven aan expressie.
Waarom mensen iets maken is de kernvraag achter beeldende kunst. In dit raamwerk wordt de verbinding gelegd tussen eigen uitingen van het kind en kunst.
Voor cultureel erfgoed betekent dit dat de museale collectie niet de basis vormt voor cultuureducatie maar de vraag waarom er een collectie er is, het verhaal erachter, het belang van verzamelen en hoe er met objecten om wordt gegaan.
de bibiotheek
Een bindmiddel, kennisbank en essentieel als toegankelijke instelling voor het onderwijs.

De bibliotheek draagt bij aan de verdiepingsprogramma's van de
drie raamwerken.
ontwikkelen van
op maat
loopt parallel aan de ontwikkelingsfases van kinderen,
van waaruit alle culturele instellingen willen gaan werken.

Een nieuw kader.

Een zienswijze, gebaseerd op de ontwikkelingspsychologie van
Piaget, Rita Kohnstamm, Cultuur in de Spiegel, leerstijlen van Kolb, muzikale ontwikkelingstheorieën van Swanwick/Tillman,
esthetische ontwikkelingstheorieën van Parson en authentiek leren.
Full transcript