Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perhe-elämää Suomessa 2: Ero ja kuolema

Ysiluokkalaisille itseopiskeluun ja kertaukseen. Tehtävät viittaavat Forum 9 -kirjoihin.
by

Marjo Sassali

on 13 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perhe-elämää Suomessa 2: Ero ja kuolema

Mikä on perhe?
mitä käsitteet tarkoittavat?
Avioliitto
Lapsen asema
Tasa-arvoinen avioliitto
Tasa-arvoinen avioliittolaki astuu voimaan maaliskuussa 2017. Aiemmin samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa. Se tarkoitti, että heillä oli samat oikeudet ja velvollisuudet kuin aviopareilla, mutta ei oikeutta toisen sukunimeen eikä oikeutta adoptoida lasta yhdessä.
Perhe-elämää Suomessa 2:
ero ja kuolema

Puolisoilla on elatusvelvollisuus. Jos toisella ei ole tuloja, toinen on velvollinen maksamaan esim. asumisen.
Yhteisestä omaisuudesta ja veloista vastataan yhdessä
Oma omaisuus säilyy omana – myös vastuu omista veloista!
Yhteisessä/puolison käytössä olevaa asuntoa/autoa/työvälinettä ei saa myydä, vaikka se olisi omissa nimissä
Puolison omaisuuteen on avio-oikeus (vain, kun puoliso kuolee tai tulee ero). Oikeutta voi rajoittaa avio-ehdolla tai testamentilla (tästä myöhemmin!).
Kihlaus
Esteiden tutkinta
Selvitä, mitkä asiat voivat estää avioliiton solmimisen (netistä tai oppikirjan s. 39).
Kirjoita vihkoon.
Vihkiminen
kirkossa tai siviilivihkinen maistraatissa (ei-uskonnollinen seremonia)
Sukunimen valinta
Lue oppikirjan s. 37 laatikko "Mikä nimeksi?". Tee sen jälkeen oppikirjan teht. 4 s. 42: Emilia Virtanen ja Ville Salmentausta menevät naimisiin. Mitä nimivaihtoehtoja heillä on?
Tee taulukko vihkoon.
Avioliitossa lapsen isäksi oletetaan aviomies
Avoliitossa isyys pitää tunnustaa
Isyyslaki muuttui v. 2016
Avoparit voivat tunnustaa isyyden jo neuvolassa
Äiti ei voi enää vastustaa isyyden selvittämistä
Jos isyys on tunnustettu, lapsen oikeuksien kannalta ei ole merkitystä, ovatko vanhemmat naimisissa vai eivät
ydinperhe
suurperhe
sateenkaariperhe
uusperhe
yksinhuoltajaperhe
sijaisperhe
kotitalous / ruokakunta?
Onko mummo perhettä?
Vuonna 2010 Suomessa puhuttiin ns. isoäitikysymyksestä. Egyptiläinen Eveline Fadayelin ja venäläinen Irina Antonova olivat asuneet Suomessa perheidensä luona turistiviisumilla. Ulkomaalaislain perusteella nämä isoäidit päätettiin karkottaa, koska he eivät olleet ydinperhettä.

Keskustele parin kanssa.
http://www.stat.fi/til/perh/2014/perh_2014_2015-05-28_tie_001_fi.html
Avoliitto
Ei avioliiton oikeuksia tai velvollisuuksia
"Asutaan yhdessä"
Ei elatusvelvollisuutta
Omaisuus kuuluu sille, jonka nimissä se on
Omaisuutta voidaan eron jälkeen tasata, jos pari on asunut yhdessä pitkään
Huom.!: Avopuolison tulot voivat vaikuttaa tukiin
Adoptio
Lapsen voivat adoptoida yli 25-vuotiaat avioparit ja yksin elävät
Lapsilla on erityisoikeuksia
Mitä
nimilaki
sanoo lapselle annettavasta etunimestä ja sukunimestä? Lue s. 46–47.
Omaisuuden jako avioerossa –
näin ratkaiset tehtävän
Varakkaampi maksaa toiselle
tasinkoa
niin, että lopulta molemmilla on yhtä paljon
Muista asioista?
Noin neljäsosa suomalaisista aikuista elää yksin.
Uusi laki v. 2016: Avopuolisoa vastaan ei tarvitse todistaa oikeudessa
Mitä se nyt käytännössä tarkoittaa, että ollaan naimisissa?
Avoparit eivät voi adoptoida
Adoptiolapsella on samat oikeudet kuin biologisella lapsella
Isyys
Mitä eroa
on, onko avioliitossa vai avoliitossa?
Jos tiet eroavat...
Jos parilla on lapsi(a), on sovittava huoltajuudesta
Eroavan parin täytyy sopia monista asioista
Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta.
Kunnes kuolema meidät erottaa...
Perunkirjoitus
Perukirja
Luettelo vainajan omaisuudesta ja veloista
Perintö jaetaan perimisjärjestyksen mukaisesti. Perinnöstä maksetaan veroa.
rintaperilliset eli lapset, ottolapset
(sijaisperijöinä lapsenlapset)
1. perimisjärjestyksessä:
2. järjestyksessä:
puoliso
3.
vanhemmat (sijaisperijöinä sisarukset, sitten heidän lapsensa)
4.
isovanhemmat (sijaisperijöinä tädit, sedät, enot)
5.
omaisuus valtiolle
Omaisuuden jakoon voi vaikuttaa testamentilla.
Omaisuudesta voi testamentata ns. vapaan osan verran. Lapsella on aina oikeus tiettyyn osaan eli
lakiosaan
. Lapsen voi jättää ilman perintöä vain hyvin vakavasta syystä.
Vainajalla ei ole testamenttia. Häneltä jää leski ja kolme lasta.
Pohdi kysymystä parin kanssa tai tee tehtävä ennen kuin jatkat aiheessa eteenpäin.
Ota selvää, mitä kihlaus tarkoittaa ja minkä ikäisenä voi mennä kihloihin.
Pohdi parin kanssa, voiko eron välttää. Mistä voisi saada apua ongelmiin?
Lue oppikirjasta "Kun tiet eroavat" s. 40–41. Saako eron mielestäsi liian helposti? Perustele.
Miten omaisuus jaetaan erossa?
Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö
Avioliiton solmiminen
Lopuksi
Ymmärrät ja osaat selittää, miten avioliitto ja avoliitto eroavat toisistaan, esim.:
Miten liitto solmitaan?
Miten isyys määräytyy?
Kenelle omaisuus kuuluu liiton aikana?
Miten omaisuus jaetaan erossa tai jos toinen puoliso kuolee?
Miten eroaminen tapahtuu?
Osaat selittää seuraavat käsitteet:
Esimerkki:
Jennan ja Ilkan avioliitto päättyy eroon. Heillä on yhteinen omakotitalo, jonka arvo on
260 000 €. Taloa varten otetusta yhteisestä lainasta on maksamatta vielä 40 000 €. Jennalla on vanhemmilta peritty 60 000 euron arvoinen kesämökki. Ilkalla auto, jonka arvo 10 000 €. Lisäksi Ilkalla on remonttia varten otettu 5 000 € laina pankista.
Jennan omaisuus
Ilkan omaisuus
omakotitalo:
+ 130 000 €
+ 130 000 €
talolaina:
- 20 000 €
- 20 000 €
mökki:
+ 60 000 €
auto:
+ 10 000 €
remonttilaina:
- 5 000 €
omakotitalo:
talolaina:
yht. 170 000 €
Jenna on 55 000 € varakkaampi. (170 000 € – 115 000 €)
yht. 115 000 €
Hänen pitää maksaa Ilkalle
tasinkoa
55 000 € : 2 = 27 500 €
Sitten molemmilla on omaisuutta yhtä paljon:
Jennalla 170 000 € - 27 500 € = 142 500 €
Ilkalla 115 000 € + 27 500 € = 142 500 €
Arvioi omaa osaamistasi "liikennevaloilla".
Osaan hyvin!
Osaan jotain, mutta en tajua ihan kaikkea...
En osaa ollenkaan!
avioliiton esteet
kihlaus
avio-oikeus
testamentti
perunkirjoitus
rintaperillinen
harkinta-aika
tasinko
Osaat laskea
omaisuuden jaon avioerossa
kuolinpesän omaisuuden jaon (ei testamenttia)
kuolinpesän omaisuuden jaon,johon liittyy testamentti
Tee tilastosta kolme tärkeää havaintoa.
Keskustele parin kanssa, mitä kaikkea häiden järjestämiseen liittyy. Entä millaiset häät sinä haluaisit, jos menisit naimiisin?
Monilla eri uskonnollisilla yhteisöillä on Suomessa oikeus vihkiä pareja avioliittoon.
Oletko kuullut Karhun kansasta? Se on suomalaista muinaisuskoa elvyttävä uuspakanallinen uskonnollinen yhdyskunta, ja vuonna 2016 se sai Suomessa vihkimisoikeuden.
Kirkko ja muut uskonnolliset yhdyskunnat päättävät itse, vihkiikö se samaa sukupuolta olevia pareja.
Selitä omin sanoin, mitä avoliitto tarkoittaa.
Mitä mieltä sinä olet?
Tehtäviä
Pohdi parin kanssa mistä eri syistä ihmiset haluavat mennä naimisiin.
Pyydä opelta tehtävämoniste. Mieti tapauksia yhdessä parin kanssa ja vastaa tehtäviin.
Miksi monet pariskunnat haluavat mieluummin elää avoliitossa kuin mennä naimisiin?
Hae Youtubesta video "Unicef: Meidän oikeutemme".

(tai kirjoita selaimeen https://lyhyt.eu/lapsenoikeudet)

Listaa ylös viisi lasten oikeutta ja pohdi, toteutuvatko ne Suomessa. Mitkä seikat voivat uhata lapsen oikeuksien toteutumista?
Miten tilastoa luetaan?
Mitä tilasto kertoo?
Pohdi parin kanssa, miksi lapsia ei synny yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Mitä seurauksia siitä on, että lapsia syntyy vähemmän?

Lisää tietoa löydät oppikirjasta s. 44–45.
Tiedätkö, mistä olet saanut nimesi?
Jäikö jokin asia mietityttämään?
Mistä haluaisit tietää lisää?
Oliko jokin asia hankala ymmärtää?
Kysy Padletissa! Osoite opelta.
Keskustele parin kanssa ja ota selvää sinulle vieraista käsitteistä.
Omaisuuden jakamisesta (asunto, irtaimisto)
Miten hoidetaan yhdessä otetut velat?
Yhteishuoltajuus
= Vanhemmat päättävät lapsen asioista yhdessä ja lapsi voi asua vuorotellen molempien vanhempien luona. Etävanhempi on se, jonka luona lapsi asuu vähemmän. Tapaamisista ja muista käytännön asioista on sovittava.
Yksinhuoltajuus
= Toinen vanhempi on lapsen ainoa virallinen huoltaja, joka tekee lasta koskevat päätökset.
Huom.: Onko pari naimisissa vai avoliitossa?
Luetteloi ensin kummankin puolison oma omaisuus ja omat velat
Jaa yhteinen omaisuus ja yhteiset velat puoliksi molemmille
Vähennä velat omaisuuden arvosta
Tarkista, onko
avioehtoa
tai
testamenttia
(esim. isovanhempien), joka jättää jotain omaisuutta jaon ulkopuolelle. Jos on, jätä se omaisuuden osa kokonaan pois laskuista.
= Selvitys vainajan omaisuudesta
Pidetään 3 kk kuluessa kuolemasta
Läsnä perilliset eli
kuolinpesän
osakkaat
Silloin laaditaan -->
Avioliitossa leskellä on oikeus jäädä asumaan yhteiseen kotiin loppuelämänsä ajaksi ja hallita pariskunnan yhteistä omaisuutta.
Miten käy, jos pariskunta oli ollut avoliitossa?
Esimerkki omaisuudenjaosta:
Jos ei ole, perijöinä seuraavaksi...
Serkut eivät enää peri – paitsi testamentilla
leski
Jos leski on varakkaampi, hänen
ei tarvitse maksaa tasinkoa kuolinpesälle
.
Leski saa
avio-oikeuden

nojalla
puolet parin yhteisestä omaisuudesta.
Tee siis ensin omaisuuden ositus samalla tavalla kuin avioerossa.
Vainajan jälkeen jättämä omaisuus eli
perintö
jaetaan tasan lasten kesken.
1/3
1/3
1/3
Entä jos vainajalla on testamentti?
Testamentata voi enintään puolet perinnöstä. Lapsi saa aina lakiosan eli puolet siitä omaisuudesta, jonka hän perisi ilman testamenttia.
Vainajan koko perintö
1/2 eli ns. vapaan osan voi testamentata esim. paikalliselle urheiluseuralle
Lasten lakiosat yht. 1/2
1/6
1/6
1/6
Tee tehtäväkirjan s. 19–20.
Harjoittele!
Tee tehtäväkirjasta s. 25.
Summat esiin! Selitä, piirrä tai laske osuudet vihkoon.
Lue s. 48–49.
Tee tehtäväkirjan teht. 4 s. 24. Voit hakea mallin myös netistä.
Millainen testamentti on laillisesti pätevä?
Full transcript