Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAcedonia

No description
by

Tomasz Smutek

on 9 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAcedonia

Starożytna Macedonia – antyczne królestwo na Półwyspie Bałkańskim, zamieszkane przez lud grecki z plemienia Dorów, którego historyczne centrum znajdowało się na terytorium obecnej północno-środkowej Grecji.

Za rządów Filipa II, Macedonii, znajdującej się dotychczas na uboczu świata greckiego, udało się zdobyć dominację nad całą Grecją, oprócz Sparty. Przez krótki okres, za panowania Aleksandra Wielkiego Macedonia stała się najpotężniejszym państwem na świecie. Syn Filipa II całkowicie złamał Imperium Perskie oraz podbił większość kontrolowanego przez nie terytorium, docierając aż do Indii. Podboje Filipa i Aleksandra oraz przedwczesna śmierć tego ostatniego zapoczątkowały epokę hellenistyczną.
Historia
W odróżnieniu od większości greckich państw Macedonia była monarchią. Odmienny ustrój państwowy oraz liczne antagonizmy z miastami-państwami greckimi, przyczyniły się do błędnego przeświadczenia o Macedończykach jako jedynie "spokrewnionych" z Grekami. Teza o barbarzyństwie Macedończyków była szczególnie gorliwie rozprzestrzeniana przez Demostenesa. Mówili oni jednak tym samym językiem co Grecy, byli dopuszczani do udziału w olimpiadzie, a sam Herodot twierdził, iż pochodzili z plemienia Dorów. Jako założyciela państwa wymienia się Perdikkasa I (ok. 700 p.n.e.), jednak większe znaczenie uzyskała Macedonia dopiero pod rządami Archelaosa I (413-399 p.n.e.).


Czasy Filipa II Macedońskiego
Filip II przejął władzę w Macedonii w 359 r. p.n.e. Udało mu się zjednoczyć i zintegrować państwo Macedońskie. Zlikwidował istniejące w jego granicach plemienne księstwa dzielnicowe. Zabezpieczył granice swego państwa przed niebezpieczeństwem ze strony plemion Traków i Ilirów. Korzystając z osłabienia Aten uwikłanych w wojnę rozpoczął systematyczny podbój kolonii greckich położonych u wybrzeży Macedonii, częściowo należących do założonego pod przewodnictwem Aten w 378 roku p.n.e. II Związku Morskiego. Filip II starał się dzięki temu zapewnić Macedonii swobodny dostęp do morza i umożliwić swojemu krajowi swobodę handlu morskiego, bez narzucających wysokie opłaty pośredników greckich. W 357 roku p.n.e.
Filip rozpoczął podój wybrzeża macedońskiego. Na początku opanował Amfipolis, następnie zdobył Pydynę. Obawiając się reakcji Anten na jego zbrojne wystąpienie sprzymierzył się przeciwko nim ze Związkiem Chalkidyckim. Zaowocowało to kolejnymi sukcesami W 355 roku p.n.e. przyłączył do swego państwa Maroneję i Abderę. Rok później z sukcesem zakończył podbój macedońskiego wybrzeża, a Metone było ostatnim miastem, które włączył do swego państwa.
Imperium Aleksandra Macedońskiego
Aleksander III Macedoński i niezwyciężonym – król Macedonii z dynastii Argeadów w latach 336-323 p.n.e. Jest powszechnie uznawany za wybitnego stratega i jednego z największych zdobywców w historii ludzkości. Okres panowania Aleksandra wyznacza granicę między dwiema epokami historii starożytnej: okresem klasycznym i epoką hellenistyczną.

Jego ojciec Filip II zreformował państwo macedońskie i zdołał podporządkować sobie większość Grecji. W 336 p.n.e. Aleksander odziedziczył silne państwo oraz dobrze zorganizowaną i doświadczoną armię. Po ujarzmieniu zbuntowanych greckich polis kontynuował plany ekspansji pozostawione przez Filipa – w 334 p.n.e. zaatakował rządzoną przez Persów Azję Mniejszą, rozpoczynając serię kampanii trwającą 10 lat.


Położenie geograficzne
MAcedonia
Wizerunek Archelaosa
Złamał potęgę imperium perskiego w wyniku serii zwycięstw (najsłynniejsze odniósł pod Issos i Gaugamelą) i do 327 p.n.e. opanował całe państwo. W tym samym roku ruszył na Indie, lecz pomimo odnoszonych zwycięstw został zmuszony do odwrotu z powodu niezadowolenia w armii. Zmarł w wieku 32 lat w Babilonie, w trakcie przygotowań do kolejnych wypraw wojennych, pozostawiając imperium, którego rozpiętość ze wschodu na zachód wynosiła 5 tys. km. Po jego śmierci rozgorzały walki pomiędzy dowódcami macedońskiej armii, tzw. diadochami, które doprowadziły do podziału ogromnego państwa na kilka królestw.

Tocząc zwycięskie bitwy (żadnej nie przegrał) z wojskami Traków, Ilirów, Persów i Hindusów opierał się na zdyscyplinowanej piechocie – falandze i ciężkiej macedońskiej jeździe – hetajrach.
Imperium Aleksandra Wielkiego
Hetajrowie - ciężkozbrojna kawaleria Macedońska
Falanga - piechota Macedońska
Full transcript