Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

faktor2 keruntuhan sesebuah tamadun dan interaksi antara tamadun

No description
by

ejoy azul

on 5 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of faktor2 keruntuhan sesebuah tamadun dan interaksi antara tamadun

FAKTOR-FAKTOR KERUNTUHAN SESEBUAH TAMADUN DAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN. Sesebuah tamadun akan mengalami zaman kemerosotan dan diikuti dengan kejatuhan apabila kepimpinan rakyatnya tidak mampu mengatasi faktor-faktor kepada kejatuhan. Antara faktornya ialah: Ketidakadilan dan Perbezaan Jurang Faktor-faktor keruntuhan tamadun di dunia Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Penindasan dan Kezaliman Keruntuhan Moral dan Nilai Masyarakat Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutarnanya di kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekern yang murni dan mulia. Sikap Tertutup Dari Menerima Perubahan Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik, ekonomi dan sosial. Malapetaka dan Bencana Alam Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. Bagaimanapun, faktor ini di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. INTERAKSI ANTARA TAMADUN Ketidakadilan dan Perbezaan Jurang
Penindasan dan Kezaliman
Keruntuhan Moral dan Nilai Masyarakat
Sikap Tertutup Dari Menerima Perubahan
Malapetaka dan Bencana Alam Sebagai contoh, situasi seperti ini dapat diperhatikan berlaku pad a zaman pemerintahan raja-raja zaman Greek awal, terdapat ramai golongan hamba abdi yang hidup miskin dan melarat sedangkan golongan kaya terus menambah kekayaan. Golongan miskin ini tidak dapat hak untuk mengundi malah ditindas dan diperah tenaga untuk mengusahakan tanah orang kaya. Akibat daripada ketidakadilan yang dilakukan oleh golongan atasan maka tercetus perasaan tidak puas hati dan pemberontakan dan rusuhan orang bawahan. Mereka menuntut pembaharuan dari segi ekonomi terutama mengenai tanah, namun desakan mereka tidak diendahkan, malah ketua mereka Tiberius dan Cains Gracchus telah terkorban akibat ditindas oleh ahli-ahli senat. (Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd Dali, Arba'iyah Mohd Noar, Salina Hj. Zainol, 2000 : 33). Sebagai contoh, semasa era pemerintahan Dinasti Sui (589-618), Maharaja Yang Ti (604-617) telah mengabaikan tanggungjawab serta bertindak kejarn ke atas rakyatnya. Tindakan beliau yang memaksa rakyat membina istana-istana raja dan terusan membawa rasa tidak puas hati rakyat. Akhimya golongan petani bangkit memberontak dan menjatuhkan dinasti tersebut. (Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd DaH, Suffian Mansor, Zulkarnaian Abdul Rahman, 2001 : 23). Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani,
tamadun Romawi dan Tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin. Dalam pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyyah perpecahan berlaku di kalangan puak Syi' ah dan Sunni kerana semangat perkauman yang sempit. Malah wujud di kalangan pemimpin mereka yang tidak berakhlak mulia seperti suka berfoya-foya, zalim, tamak kuasa dan sebagainya. Nilai-nilai yang tidak sihat di kalangan pemimpin ini telah menyebabkan keadaan politik menjadi tidak stabil, akhirnya kerajaan menjadi merosot dan lemah. (Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd Dali, Arba'iyah Mohd Noar, Salina Hj. Zainol, 2000 : 33). Sikap tertutup seperti ini sudah tentu merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana Tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dari dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan so sial. Begitu juga yang berlaku kepada tamadun China yang enggan menerima perubahan dari Barat menyebabkan kerajaan China semakin merosot dan lemah walaupun pelbagai usaha dijalankan untuk memulihkannya. Misalnya wabak penyakit yang dahsyat telah me!ebak ke seluruh bandar Athens dan telah mengakibatkan kematian dan kemusnahan sehingga melemahkan semangat penduduk Athens pada sekitar 429 S.M. Pericles yang dianggap pemerintah yang berkebolehan telah menjadi mangsa wabak penyakit tersebut termasuk ramai pembesar-pembesar yang telah banyak membuat perubahan kepada Athens sendiri. (Azhar Hj. Mad Aros, Azharudin Mohd Dali, Arba'iyah Mohd Noor, Salina Hj. Zainol, 2000 : 34). kesimpulannya

sebuah tamadun itu sebenarnya mempunyai kriteria dan faktor tersendiri dalam membina, membangun dan memajukan tamadun tersebut. Terdapat tamadun yang mampu bertahan untuk jangka mas a yang lama namun sebaliknya terdapat juga tamadun yang tidak dapat bertahan lama kerana faktor-faktor tertentu. Begitu juga dengan tamadun Malaysia yang meletakkan asas pembinaannya yang berteraskan kepada polarisasi kaum, bangsa bagi membina acuan tamadun Malaysia itu sendiri. Selain itu, mengetahui persoalan-persoalan berkaitan dengan ilmu ketamadunan itu membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.
MAKSUD INTERAKSI Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, interaksi bermaksud tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain.
Interaksi juga bermaksud tindak balas antara dua atau beberapa pihak. faktor-faktor Interaksi antara Tamadun kepimpinan
.Peranan golongan agamawan
.Perkahwinan.
.Perdagangan.
.Misi politik. Kepimpinan Peranan pemimpin melalui perlaksanaan misi dan visi untuk memajukan bangsa dengan aktiviti interaksi. Peranan golongan agamawan Melalui motivasi agama dan dakwah. Geografi Kedudukan yang strategik, memungkinkan berlakunya interaksi. Perkahwinan Antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya yang menyebabkan berlakunya asimilasi. Asimilasi merupakan satuproses percantuman dan penyatuan antarakumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompokdengan kebudayaan dan identiti yang sama Perdagangan Melalui proses hubungan dua hala antara negara-negara yang berdagang. Misi politik. Melalui pelbagai pendekata sama ada, penaklukan, penjajahan, atau kerjasama antara pelbagai negara. Jenis-jenis interaksi. Terdapat dua bentuk atau jenis interaksi: 1.Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa yang sama adalah dan bercirikan Semua sempadan adalah sama.
Perbezaan kecil dari segi variasi keran perbezaan geografi.
Mudah berinteraksi dan perubahan adalah kecil, malah berlakunya pemantapan (positif) atau tertutup (negatif).
Semangat nasionalisme yang sempit ( ultranasionalisme) seperti usaha Jepun meletakkan seluruh dunia di bawah satu bumbung penguasaan Jepun. 2.Interaksi dalam lingkungan budaya dan bangsa yang berbeza adalah bercirikan Interaksi antara budaya dengan peradaban yang berbeza.
Interaksi antara peradaban yang dominan dengan tidak dominan.
Contoh interaksi antara masyarakat islam dan hindu buddha di asia tenggara. Penghalang interaksi Faktor-faktor penghalangnya ialah. Daerah / geografi.
Semangat nasionalisme yang sempit
kaum migran dan bukan migran (tiada toleransi)
bahasa(kebangsaan,antarabangsa dan etnik)
kepercayaan (islam dan bukan islam)
budaya (kebangsaan, melayu dan etnik)
penguasaan ekonomi (bumiputera (minoriti) dan bumiputra (majoriti).
penguasaan politik.
pemikiran penjajah (pendidikan barat : status sosial.
penguasaan teknologi
konflik dan pergaduhan antara etnik.
peperangan dan keselamatan. KESAN INTERAKSI ANTARA TAMADUN kesan positif pertembungan antara tamadun Mendapat perlindungan, keamanan dan kestabilan. Contoh : pada zaman Nabi Muhammad SAW, empayar Umaiyah dan Abbasiyah memberi perlindungan kepada semua rakyatnya tanpa mengira bangsa, agama dan budaya. Interaksi antara tamadun india dengan tamadun china telah memungkinkan penyebaran gama buddha, seni mempertahankan diri, teknologi pengeluaran gula daripada tebu, astronomi dan kesusasteraan india dikembangkan di negara China Interaksi antara tamadun China dengan tamadun melayu telah melibatkan kemajuan dalam teknologi dan kebendaan, tetapi tidak ubah pemikiran beragama. Hubungan tamadun China dengan tamadun Jepun, telah membawa kesan yang amat positif dimana negara China telah membantu masyarakat Jepun dalam aspek falsafah, agama, kesusasteraan, pertanian dan penggunaan logam. Kesan negatif antara Tamadun. Penduduk Kristian eropah telah membunuh orang yahudi secara beramai-ramai pada abad ke-9, ke-18 dan perang dunia ke-2. sebabnya: kerana faktor agama, falsafah, ketidakseimbangan ekonomi dan sosial. Hubungan antara Tamadun India, dengan Tamadun China juga bermasalah, yang sama pada peringkat awal perkembangan agama buddha di negara China, ia mendapat tentangan hebat daripada penganut Confucius. Para penganut buddha telah ditangkap, dipenjarakan, dan kuil-kuil buddha telah dimusnahkan Islamic & Asean Civilization
CTU551 AZLAN BIN SAMURI
AD221 / 2A
2011182687 MOHD AMEZOL BIN ABDUL WAHAB AD221 / 2A
2011982661 Persamaan dan Perbezaan Tamadun Etika Alam sekitar Persamaan Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh semua agama. Perbezaan Beberapa tamadun tertentu memelihara alam sekitar diberi pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah. keluarga keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun tradisional. pengabaian terhadap nilai perhubungan kekeluargaan masyarakat barat moden merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan komuniti komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. dalam sejarah ketamadunan manusia, dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti islam dan buddhisme. kerajaan menekan persoalan akhlak dan moral sebagai dasar sesebuah kerajaan kesetiaan yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan, maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. pendidikan matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun tradisional ialah pembinaan sifat-sifat seseorang. dalam ajaran islam, persoalan tauhid memainkan peranan penting bagi tranformasi manusia, tetapi dalam ajaran buddha dan beberapa aliran ajaran hindu, tranformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri.
Full transcript