Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CEVRE HUKUKUNUN TEMEL ILKELERI

No description
by

Tugay Hanege

on 12 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CEVRE HUKUKUNUN TEMEL ILKELERI

Önleme İlkesi
(prevention principle,
le principe de prévention)
Çevreye zarar vermeyi önleme veya zarara neden olan faaliyetleri azaltma, sınırlama veya kontrol altında tutmak.

Amaç, çevresel zararı en aza indirmek.

İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesi
(cooperation principle,
le principe de la coopération)
Karşılıklı görüş alışverişi, bilgi, belge, teknolojiyi paylaşmak ve bunun için ortak çaba göstermek.


Çevre sorunsalının evrensel, çok yönlü ve karmaşık bir disiplinlerarası nitelikte olması.
Katılım İlkesi
(participation principle,
le principe de la participation)
Amaç, biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanması.
İhtiyat İlkesi
(precautionary principle,
le principe de précaution)
Bilimsel belirsizlik bulunan durumlarda uluslararası çevre hukukunun gelişmesinde ve uygulanmasında yol gösterir.

Devletlerin çevreye olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlere ilişkin karar alırken dikkatli ve öngörülü karar almayı kabul etmeleri amaçlanır.

ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
Entegrasyon İlkesi
(integration principle,
le principe d'intégration et de coordination)
Çevre sorunsalına daha bütüncül bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı karşılamak.
Kirliliğin masraflarının, kirleten tarafa yükletilmesi.
SONUÇ
Kirleten Öder İlkesi
(polluter pays,
le principe du pollueur-payeur)
Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi
(sustainable development,
le principe de développement durable)

Ceyhan Karasoy
Neriman Bugse Agar
Tugay Hanegelioglu
Çevre sorunsalında bireylerin;
Planlama ve karar alma sürecinde,
Uygulamada,
Denetim sürecinde
aktif rol
oynaması.
İşbirliği ve Eşgüdüm İlkesinin Kapsamı
Ortaklaşa hareket etmek,
Karar alma süreçlerine en erken aşamada dahil olmak,
Bilgi akışını sağlamak,
Evrensel ortaklık ruhunda işbirliği içinde olmak,
(Rio Bildirisi m.7,27)
,
İyi Komşuluk Ilkesi
(BM Sartı m.74)

Entegrasyon İlkesinin Kapsamı
Beş Yıllık Kalkınma Planları

Türkiye’ye yönelik ilerleme raporları

Çevrenin korunması amacının, tüm politika, plan, mevzuat ve faaliyetlerde dikkate alınması ve bunlara entegre edilmesi.
Katılım İlkesinin Kapsamı
Halkın çevresel konularda karar almaya katılımını sağlamak.
Ulusal ve uluslararası ilginin artması.
Bilgi edinme, katılım ve başvuru hakları.

Stockholm Deklarasyonu
Rio Deklarasyonu

Aarhus Sözleşmesi
Belgelere erişim,
Kamusal katılım,
Yargıya erişim.

Çevre Kanunu m.3/e, m.30
Anayasa m.74
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun


Önleme İlkesinin Kapsamı
Önleme ilkesi erken bir dönemde ve eğer mümkünse fiilen zarar oluşmadan önce harekete geçmeyi gerektirir.

Bu ilke, uluslararası hukuk kurallarınca belirlenmiş standartları ihlal ederek çevreye zarar veren veya zarar verebilecek olan faaliyetleri yasaklar.
Önleme ilkesinin yaşama geçirilmesinin yolları;
ruhsatlandırma yöntemleri,
planlama,
çevresel bilgiye erişim,
çevresel etki değerlendirmesi
gibi çevre hukukunun maddi ya da usuli normlarıdır.
ÇED faaliyetlerin çevre üzerinde olabilecek olumsuz etkilerini daha baştan belirleyebilmek ve bu olumsuzlukları ortaya çıkmadan önce önlemek için hazırlanan raporlardır.
“Bilimsel Bir Belirsizlik”
“Limits to Growth”
Exxon Valdez
Full transcript