Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Didaktisk strategi og dannelse

No description
by

Birthe Husted

on 17 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Didaktisk strategi og dannelse

Teori
Udviklings-
projekter

Resultater
Didaktisk strategi og dannelse
ved implementering

Statsanalyse
Interpellation
Respirator-
afprøvning
Respirator-
aftrapnings-
protokol
Birthe Husted Nielsen
Uffe Juul Jensen
Thomas Højrup
Observations-
skemaer
Herning Intensiv Terapi Afsnit
Udviklingssygeplejerske
Master of Humanities and Health studies

Centerleder professor og filosof
Uffe Juul Jensen


Århus Universitet
Center for Humanistisk Sundhedsforskning: Sundhed, Menneske og Kultur
MHH
Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
"Man har ansvar
for den svageste
- og i alle situationer
må man
skønne og vurdere."
Etnolog
Statsanalyse
Man kan kun forstå statens indre
(det nationale)

ved at forstå statens ydre
(det internationale)Statens forsvarsevne
er afhængig af statens indre
Statsminister (Ønsker DK's forsvar)
Finansminister (Der er ikke råd til alt)
Sundhedsminister (DDKM)

Regionsrådsformand

Sygehusledelse
Afdelingsledelse
Afsnitsledelse
Sundhedspersonale
Kvalitetssikring, sundhedsøkonomi og nye forskningsresultater gør,
at sundhedspraksis kontinuerligt må tilpasse sig gældende standarder og vilkår.
Hvad virker
og hvad virker ikke
ved implementering?
-og hvorfor?

Stater sikrer forsvarsevnen med
uddannelse, forskning, infrastruktur, sundhed, social integration, produktiv beskæftigelse og generel effektivitet.
Kvalitetssikring af sundhedsvæsenet
er af vital interesse for staten,
da dette vil sikre konkurrencen mod andre stater.
Som udviklingssygeplejerske er jeg med til at sortere, koordinere, implementere og undervise i de projekter, der blandt andet udspringer af DK's anerkendelseskampe
Opvarmning til specialet

Læringsstiletest (Ventures)

Aktivisten (dynamisk) 54%
Reflektoren (forestiller sig) 57%
Teoretikeren (analyserer) 59%
Pragmatikeren (fornuftig sans) 46%

Gennembrudsmetoden og forbedringsmodellen
ANT
Aktør-Netværk-Teori
Den franske forsker Bruno Latour

ANT kan analysere socio-materielle relationer.

Translation:
der skabes et stærkt netværk og en forandring stabiliseres
= forandringen blackboxes.

Talspersonerne med det største netværk
sidder på blackboxen og afgør om boxen lukkes
og forandringen stabiliseres.
Udviklings-sygeplejersken
som strategisk didaktiker
(teaching)
Sygeplejerskernes dannelse og læring
(learning)

Konsekvenser
Hvad virkede ikke?
Hvad virkede?
I-sig
For-sig
I-og-for-sig
Miljø
Vi har forskellige behov for at bevare koncentration og holde fokus
Følelser
Motivation, konformitet, vedholdenhed og struktur
Sociologi
ANT's blackboxing:
Stabilisering af en forandring
sker ved hjælp af et stærkt netværk
(socialt, ikke fagligt)
Fysiologi
Psykologi
Undersøgt med kombinerede kvalitative metoder
-deltagerobservationer
-observationer
-semistrukturerede interviews

Lyd, lys, temperatur, indretning og design
Gennemsnitligt vil der ved implementering af et udviklingsprojekt til en personalegruppe på 50 være
1,25 sygeplejerske, der er iværksætter,
6,75 sygeplejersker, der er visionære,
17,5 sygeplejersker, der er pragmatikere,
17,5 sygeplejersker, der er konservative og
8 sygeplejersker, der er skeptiske.
(PDSA starter med iværksætterne)
I hvilken personkonstellation lærer den enkelte bedst: alene, par, smågrupper eller teams.
Perception, energiindtag, tidspunkt på dagen og bevægelse
Atmosfære på personalemøde og undervisningsdage
-fremmes af nærvær og engagement
-fremmødet er en udfordring
Analytiske, induktive,
delelementer før helhed, reflekterende

Globale, deduktive,
helhed før detaljer, impulsive
1.
Øget anvendelse af forbedringsmodellen
(PDSA)
2.
Tilgodese de læringsfremmende elementer
3.
Optimering af personalemøder og undervisningsdage
Interpellationsanalyse kan udpege
subjekter, strategier og anerkendelseskampe.
"Interpellation betegner kort fortalt den proces, hvorved en stats vilje bliver virkeliggjort
gennem borgernes selvfølgelige praksis
og med borgernes frie vilje."
(win-win)
Komme fra skrivebord til praksis tidligt i processen.
Ikke være et færdigt projekt, når det møder praksis.

Didaktik
Praktisk-teoretisk planlægning, gennemførelse, vurdering og kritisk analyse af undervisning og læring.
Læren om undervisning og læring.
Relationerne mellem lærer, lærende og indhold.
Det der tages udgangspunkt i,
det som er,
det selvfølgelige,
ureflekterede
og ubestemte
Man står med noget nyt foran sig.
Man bliver bevidst og reflekterende ifht i-sig.
Konfrontation mellem i-sig og for-sig.
Reagerer måske med modstand.

Assimilativ (tillæring)
eller
akkomodativ (omlæring)
læring.
Resultatet af refleksionen fra for-sig-begrebet:

1. Det fremmede bliver kendt og bliver det nye i-sig

eller

2. Man vælger at fortsætte med det kendte i-sig, men nu på en bevidst måde
Superbrugere inddrages som iværksættere

Afprøvninger i praksis undervejs

Aktiv læring

Funktionen gavner patienterne

Assimilativ læring

Forbedringsmodellen anvendes fra starten

Ønske fra sygeplejerskerne (buttom-up)
Kun halvdelen af personalet fik den primære undervisning,
resten fik passiv læring via mail og referat eller lang tid efter opstart

Akkomodativ læring og dermed modstand

Nye arbejdsgange

Brat opstart

Ønsket om forandring kommer fra ledelsen/staten (top-down)

Fusionsarbejde inkluderet

Undervisning i mørkt, rodet og varmt kontor med forstyrrelser
Undervisning i travle vagter og nattevagter
Undervisning på engelsk og svensk

Superbrugere og udviklingssygeplejerske inddrages ikke som iværksættere
Udviklingssygeplejersken fraværende, ikke guidet projektet
Superbrugere og udviklingssygeplejerske mødtes ikke


Sikrer ejerskab
Tilpasser til praksis
Hensyn til forskellig forandringsparathed
Mindsker modstand

Ønsket er, at udviklingsprojekter lykkes så godt som muligt,
da det har betydning for:
-den sygeplejefaglige kvalitet
-afsnittets økonomiske og tidsmæssige forbrug
-sygeplejerskernes brug af tid og ressourcer på omstilling
-patienternes overlevelse og outcome

Minimere "the knowledge-doing gap"
Praksis er i en kontinuerlig forandringsproces:

-som væsker, der hele tiden
skifter form, retning og indhold
Implementering:
den proces, der foregår, fra en beslutning om at iværksætte et nyt tiltag er taget og til tiltaget er integreret i daglig praksis.
Top-down
Buttom-up
1: 40 80 80 80
2: 80 20 20 60
3: 20 80 80 20
Henriette Buus, etnolog
Sundhedsplejerskeinstitutionens dannelse
1920 Bekæmpelse af spædbørnsdødeligheden
Full transcript