Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

eDidaktik

No description
by

Daniella Hansen

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of eDidaktik

eDidaktisk Overvejelsesmodel
Det nedre evaluerings-loop

Kommunikationsformen

Individuelt arbejde

Ingen arbejdsdeling
Individuelt samlet mål
Individuelle del-opgaveløsninger
Individuelle del-mål


Samarbejdsformen

Underviseren som rammesætter/vejleder

Overordnet udvælgelse af stof
Igangsættelse af aktiviteter
Vejlede eleverne på deres opfordring


Underviserens rolle

Lær selv: Problemorienterede og aktiverende

Eksempler:
Læringsobjekter
I-bøger
Simulationer
Spil (større spil)


Materialer/værktøjer

Konstruktivistisk

Socialkonstruktivistisk

Instruktivistisk

4. E-læringens form

3. Organisering

2. Forudsætninger

1. Formål og læringsmål

eDidaktisk Overvejelsesmodel

Øvre og nedre evalueringsloop

5. Evaluering

Kommunikationsformen

Kollaborativt samarbejde

Ingen arbejdsdeling
Ét samlet mål for samarbejdet - udstukket i fællesskab
Fælles del-opgaveløsninger
Fælles del-mål


Samarbejdsformen

Underviseren som konsulent

Deltager i praksisfællesskabet
Deltager i differentiering af materialet
Deltager i vejledning af eleverne
Deltager i evaluering af læringsudbyttet


Underviserens rolle

Lær selv med andre:
Praksisorienterede og aktiverende

Eksempler:
Wikis
Blogs
Samskrivningsværktøjer
Idé-genereringsværktøjer
Samarbejdsværktøjer


Materialer/værktøjer

Kommunikationsformen

Kooperativt samarbejde

Arbejdsdeling
Ét samlet mål for samarbejdet udstukket af arbejdsfordeler
Individuelle del-opgaveløsninger
Individuelle del-mål


Samarbejdsformen

Underviseren som ekspert

Formidler
Differentiere materialet
Motivere/inspirere eleverne
Vejlede eleverne
Evaluere læringsudbyttet


Underviserens rolle

Lær med underviser: Distribuerende

Eksempler:
Præsentationsværktøjer
Videoer
Dokumentsamlinger
I-bøger
Distributionsværktøjer
Test og behavioristiske spil


Materialer/værktøjer

Instruktivistisk

Socialkonstruktivistisk

Konstruktivistisk

3 former for e-læring:


Tilstedeværelse, netbaseret læring/fjernundervisning eller Blended Learning?
Underviserens forudsætninger:

Fortrolighed med brugen af computere og andet teknisk udstyr
Fortrolighed med brugen af forskellige værktøjer og platforme
Barrierer og ressourcer i forhold til at arbejde med e-læring
Kendskab til e-læringsmaterialer rettet mod faget


Fortrolighed med computere og andet teknisk udstyr
Fortrolighed med brugen af forskellige programmer og platforme
Barrierer og ressourcer i forhold til at arbejde med e-læring


Alder
Køn
Etnisk og social baggrund
Uddannelsesbaggrund
Basale færdigheder (læse/skrive/regne m.m.)
Forhåndskendskab til faget/emnet (erfaringer/fordomme)
Motivation for at arbejde med emnet

Eksempler på læringsmål:
At kende og anvende centrale ord og begreber
At kende og anvende centrale modeller
At analysere og diskutere væsentlige problemstillinger
At kunne samarbejde om udvikling af et produkt
At…


Eksempler på formål:
At give eleverne generel viden om et emne
At give eleverne mulighed for videre uddannelse
At give eleverne muligheder i erhvervslivet
At give eleverne kritisk sans
At…

http://edidaktik.evidencenter.dk

Overvejelser over:

Forberedelse
Gennemførelse og
Evaluering

af digitalt medieret undervisning


Hvad er e-didaktik?

Blended Learning
Øvelsesopgave
eDidaktisk Overvejelsesmodel
Et redskab til brug for undervisere, som skal planlægge, gennemføre og evaluere forløb med e-læring

Modellen er udviklet i eVidenCenter i 2009-2010

Udviklingen af modellen er støttet af Undervisningsministeriet

Faglig sparring fra aktører fra AU, VIA UC, UC SYD.
Hvad er e-læring?
"Læring, der er helt eller delvist medieret af digitale medier"
Underviserens forudsætninger


Fortrolighed med brugen af computere og andet teknisk udstyr
Fortrolighed med brugen af forskellige værktøjer og platforme
Barrierer og ressourcer i forhold til at arbejde med e-læring
Kendskab til e-læringsmaterialer rettet mod faget
Elevernes forudsætninger
Spørgsmål eller kommentarer?
Blended learning
- Forløbets længde

- Underviserens tid til afvikling af forløbet

- Elevernes tid til afvikling af forløbet

- Synkron eller asynkron undervisning (netbaseret)


Øvelsesopgave

Overvej jeres forudsætninger for at inddrage it i undervisningen.
Overvej jeres elevers forudsætninger.

Tag afsæt i den eDidaktiske Overvejelsesmodel:

http://edidaktik.evidencenter.dk/
Full transcript