Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAC3. L'estudiant en línia

Ensenyar i aprendre en línia - UOC 2014/2015
by

Esperanza MR

on 9 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAC3. L'estudiant en línia

Implicacions de l'aprenentatge en línia
Canvis en el procés didàctic
Replantejar el procés educatiu
Estudiant en el centre
Dan Pink.
The Puzzle of Motivation
Quins són els factors de risc que posen en perill la incorporació de les TIC en el procés d'ensenyament i aprenentatge?
Esperanza Moreno Ruiz
UOC 2014/15. Ensenyar i Aprendre en línia.
Què és l'E-learning?
Modalitat d’Ensenyament-Aprenentatge que consisteix en el disseny, posada en pràctica i avaluació d’un curs formativa a través de
mitjans electrònics
. (Area i Adell, 2009).
Punts clau:

http://bit.ly/1PMUEzb
No podem fer el mateix en mitjans diferents, tot i que les nostres finalitats educatives i, per tant, els resultats que perseguim siguin els mateixos. En l’acceptació d’aquesta diferència de mitjà de comunicació resideix l’èxit o el fracàs de l’activitat educativa. (Sangrà, 2001)
Partint de l'exposat, ens trobem amb la necessitat de reestructurar els nostres esquemes cognitius en relació a l'
entorn on es desenvolupa l'acció
, la concepció dels
rols dels implicats
i les
capacitats dels professionals
que gestionen les activitats de formació.

Alumne actiu i autònom

Implicació en la gestió de la informació i organització del temps. La naturalesa flexible de l'aprenentatge online també afavoreix a la seva formació continua (aprenentatge permanent).

Rol col•laboratiu

Treballa en xarxa (interacció dins l'entorn virtual entre els participants com p. ex al fòrum).

Experiència transformadora
Funcions i tasques del docent
Facilitador de l'aprenentatge

Busca o dissenya recursos en diferents suports i els integra dins de l'entorn online. Això fomenta el rol investigador i creador en el docent vs transmissor.

Dinamitzador/Moderador

Orienta l'aprenentage des de la perspectiva online, el que implica la necessitat de formació en noves formes de dinamització (
E-moderating).
Fomenta l'autonomia dels alumnes
(Delega responsabilitats)
Disperitat temporal i geogràfica
Comunicació asincrònica

Evolució de les possibilitats de la
Web 2.0
per a la interacció (espais dins del campus virtual i eines que ho faciliten, com els espais de fòrum o debat).

Col·laboració en línia

Es permet el contacte entre professionals dispersos geogràficament (avantatges en la millora de la qualitat de la pràctica docent i creació de projectes).
Plataformes de col·laboració docent com e-Twinning
Repercussions en les actituds
Creativitat de l'alumne

Motivació a ser creador vs espectador i construir el seu propi PLE
(Personal Learning Enviroment).

Difusió del coneixement

Foment d'actiduds investigadores i altruistes per compartir resultats i recursos en grup (innovació).

Utilitzar les TIC com a mitjà

Disposició a emprar diferents recursos per a l'aprenentatge (suports multimèdia).
Destreses Tecnològiques
Desenvolupar la competència digital

Requeriments mínims per garantir el correcte desenvolupament de l'activitat formativa en l'entorn online. Eines de comunicació sincròniques i asincròniques (Cabero, 2006).

Ús i abús de la tecnología

Necessitat de formació pedagògica i crítica de docents i estudiants (Emmagatzemar la informació vs gestionar-la).
Connectivisme (Siemens, 2006)
Augment de temps i càrrega del docent (assumeix més responsabilitats i rols)
Concepte de tecnologia silenciada (centrada en les activitats), així com una proposta didàctica banalitzada (ús de les TIC sense sentit)
Falta de formació en relació a l'E-learning (modalitats, estratègies adaptades...)
Risc de pèrdua de la individualitat (la ràtio discent-docent pot ser molt elevada)
Habilitats a desenvolupar
(Salmon, 2001)

Comprensió dels processos en línia:
gestió del procés d'ensenyament-aprenentatge online
Habilitats tècniques:
tria i ús del software
Habilitats de comunicació en línia:
capacitat d'interacció amb l'alumnat, moderacio
Coneixement expert:
referent dels alumnes
Característiques personals:
actitud positiva, seguretat, proximitat, adaptació a nous contextos

Canvis en el disseny instruccional
Utilizar Google en los exámenes, ¿futuro o patinazo?
http://bit.ly/1cWQOaN
Canvi cultural
Full transcript