Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

mediakasvatuksen taustaa

No description
by

Heikki Kynäslahti

on 13 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of mediakasvatuksen taustaa

mediakasvatuksen taustaa kansansivistystyö
- audiovisuaalinen
- Helge Miettunen kansalaisia pitää suojella
- propaganda, mainonta peruskoulua suunniteltiin joukkoviestintäkasvatus
- Sirkka Minkkinen kriittinen mediakasvatus lasten mediamaailma koulun
sisältöihin median ilmiöiden kauhistelun
toppuuttelu 1990-luvun Suomi nokia-Suomi
- tietoyhteiskunta www virtuaalisuus TVTn käyttöön liittyvien ilmiöiden
tutkiminen kasvatustieteessä didaktiikka ja mediakasvatus TVT ja didaktinen prosessi mediakasvatus oppiaineena oppimisympäristöt ubiikki - kaikkiallisuus 3-ulotteiset virtuaaliset
ympäristöt toinen elämä
toinen identiteetti mediapsykologia
- median vaikutus psykologian
tutkimuskohteena lastensuojelu mediakulttuuri taidekasvatus, lastenkulttuuri lasten oma tuottaminen
- 60-luvulla TV lasten toinen maailma
(Peters) omaehtoinen tuottaminen
- sosiaalinen media
-learner-created content tiedollinen, esteettinen, eettinen
näkökulma - POPS median avulla vaikuttamien
- osallistaminen mediakasvatus kansalaisoikeutena-
sivistyksenä - Juha Suoranta: aikuisten media-
lukutaito Eurooppalainen mediakasvatus - Tapio Varis: mediakasvatus ihmis-
oikeutena digitaalinatiivit
'uusi mediakasvatus'
digitaalinen medialukutaito Pier Rivoltella, Katolinen yliopisto, Milano Diginatiivit http://www.mediakasvatus.fi/publications/ISBN978-952-67693-1-8.pdf mediabarometri 'Uusi' mediakasvatus mobiilisuus some web 2.0 sovellukset Digitaalinen lukutaito 'uudet lukutaidot' Lankshire & Knobel Sara Sintonen tekniikan käyttö opitaan myötäsyntyisesti
kuten äidinkieli eräs näkökulma: opettajien ei siis tarvitse
tehdä mitään koulun ja muun elämän yhdistäminen,
diginatiivisuus pitää tuoda luokkaan 'ei ole mitään näyttöä siitä, että nuorten aivoissa
olisi muutosta aiempiin sukupolviin verrattuna'
A. Georgepoulus M. Mead: prefiguratiivinen kulttuuri
ja opetus- ja oppimistavat nuorten mediankäyttö eettiset kysymykset 2) tuottaminen - omaehtoinen medialukutaito
- tuottajan vastuu julkisissa ympäristöissä 1) 'perinteisen' medialukutaidon päivittäminen
- kriittinen analyysi Digikansalainen (määritelmä s. 28 Rivoltella digitaalinen taito digitaalinen typeryys krakkeri - taito krakkeri - löyhä moraali kykenemättömyys ymmärtää tekniikan
suomia mahdollisuuksia (elämänlaadulle ...) digitaalinen viisaus Diginatiivilla voi olla taitoa mutta
saattaa puuttua viisautta. Aikuisella voi olla viisautta mutta ehkä puuttuu taitoa. 1996 Mediakasvatuskeskus perustetaan
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokseen
Seppo Tella mediakasvatus keskittynyt
'perinteiseen' mediaan Suomalaisen mediakasvatuksen tyypittelyä Kotilainen & Suoranta, 2005 Teknologinen heimo
TVTn käyttö kasvatuksen ja koulutuksen alalla
verkko, verkkopedagogiikka
oppimisymäristöt Suojelun heimo
(lasten) suojeleminen median
haittavaikutuksilta
väkivalta ym. - ei tuolloin ehkä
vielä niin paljon osallistumisen vaarat Kulttuuritutkimuksen heimo
aiheiltaan laaja
verkkokulttuuri, pelit ... Kriittinen heimo
median valta ja manipulointi
ihmisten oma osallistuminen Tieteellisiä toimijoita Sirkku Kotilainen
TY
viestintä, toimittaja
nuorisotutkimus Juha Suoranta
TY
kriittinen mediakasvatus Heli Ruokamo
LY
kasvatustietelijä Juha Herkman
HY
viestintä
kriittinen mediakasvatus Tapio Varis
grand old man Mauri Ylä-Kotola
LY
mediakulttuuri etäopetuksen kehittyminen 1990-luvulla
tekniikan kehitys, videoneuvottelu
virtuaaliluokka
maailman ensimmäinen koulun 'videoneu-
votteluluokka' - Hki-Kilpisjärvi www 1993
maailmanverkon nopea kehittyminen mobiiliopetus ja -opiskelu ylipäätään TVTn käytön merkitys
kasvatuksessa ja koulutuksessa em. ilmiöiden tutkiminen ja opettaminen
kasvatustieteen alalla mediakasvatuksena 'Meidän' mediakasvatus Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus
MEKU
http://www.meku.fi/index.php?lang=fi Reijo Kupiainen
filosofia
mediakulttuuri
Full transcript