Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Што е фолклор?

No description
by

Tamara Cvetkovska

on 7 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Што е фолклор?

Народен фолклор
Архитектура
Староградска македонска архитектура — општ поим за градското градителство во Македонија кое во повеќе градови е претставено со добро зачувана архитектура од XIX век. Крушево и Кратово до скоро беа комплетни урбанистички целини, како и стариот дел на Охрид. Како мали групации или изолирани елементи, куќи од XIX век се среќаваат и во Тетово, Дебар, Струга, Прилеп, Крива Паланка и Струмица. И во Скопје се останати неколку во стариот дел, но брзиот развој на македонскиот стопански и културен центар, заедно со земјотресот во 1963г., беа причина за нивно исчезнување.
Народна музика
Македонија има многу народни песни.Некои од нив се:„Јовано Јованке“, „Мајка на Марика думаше“, „Битола, мој роден крај“, „Ја излези стара мајко“, „Не си го продавај Кољо чифликот“ и многу други.
Што е фолклор?
Во фолклор спаѓаат приказните, музиката, танцот, легендите, раскажаната историја, хуморот, популарните верувања, обичаите и сè она што ја опфаќаат културата, подкултурата и традицијата на одреден народ. Исто така, тоа претставува склоп на обичаи преку кои овие изразни жанри се споделуваат.Секој човек треба да ја знае, негува и пренесува традицијата на својот народ.
Каде го препознаваме народниот фолклор?
Народниот фолклор го препознаваме во: архитектурата, народната музика, ората, во инструментите, носиите, во земјоделството, сточарството, роболовот и сл.
Народни ора
Народни носии
Македонскиот фолклор има и прекрасни народни носии.
Најпопуларни ора во македонија се: Право, Пајдушко, Беровка,
Буковско свадбарско,Воденско,
Касапско, Малешевка, Невестинско,
Осоговка и други.
Изработила:


-Тамара Цветковска VI2
Ментор:
-Благица Димчева
Народни музички инструменти
Постојат: жичани, дувачки, и ударни народни музички инструменти.Жичани народни музички инструменти се: ут, тамбура, кемане, канон и др. дувачки народни музички инструменти се: гајда, зурла, кавал, дудук, шупелка и др.ударни народни музички инструменти се: тарабука, тапан, дајре и др.
Full transcript