Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energi og energibruk

Alex
by

Alexander Klokseth

on 30 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energi og energibruk

Energi og energibruk Fornybar energi Energikilder Energi ikke-fornybar energi Energioverganger Fakta Vindkraft Konklusjon Hva er energi ?

Eneri er noe som får noe til og skje
Selve ordet energi kommer fra det greske ordet "energeia", som betyr virksomhet eller aktivitet.
Vi forbinder energi oftest til "evne til å utføre arbeid", eller "det som får noe til å skje".
En energikilde er kilden kilden til den energien vi utnytter oss av i dag. (ting i bevegelse)
Energi kan overføres på to måter : Arbeid er energi som overføres når en kraft flytter på noe. Varme er energi som strømmer fra et område med høy temperatur til et område med lavere temperatur.
Alle former for energi måles i enheten Joule (J). Det benyttes også andre benevnelser, som for eksempel kWh (kilowatt timer) som ofte brukes for elektrisk energi.  Min mening

Vi bør satse på billig miljøvennlig energi
Ta mer vare på miljøet
Bruk mer fornybar-energi
Interresant tema
Sats mer på vind og sol kraft i Norge
Jeg føler at vi har lært mye om energi/energikilder. Kilder Kilder

http://www.daria.no/skole/?tekst=1351
http://304ingunnbee.norsknettskole.no/hvaerenergi.htm
http://eevo.wordpress.com/2008/02/29/fossilt-brennstoff/
http://304ingunnbee.norsknettskole.no/fotosyntesen.htm
http://www.ssb.no/energi/
http://304ingunnbee.norsknettskole.no/fotosyntesen.htm
http://no.wikipedia.org/wiki/Beauforts_skala
http://www.vindkraft.no/Default.aspx?ID=206
www.Enova.no
www.fornybar.no
www.kraftskolen.no
http://naturvernforbundet.no/energi/fornybar_energi/
http://no.wikipedia.org/wiki/Energiovergang
http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=7721
http://www.energi.no/klimastrategi/klimastrategi-klimaregnskap.html Hva er vindkraft ?

Vindenergi er vind som er i bevegelse og omdannes til elektrisk energi
Vi samler vindenergien med vindmøller/vindturbiner eller seil. Mennesket har brukt seil i 5000 år og vindmøller i nesten 3000 år. Fortsatt den dag i dag bruker vi disse to metodene til å fange vindenergien.
Solen varmer opp jorden og vinden
På varme steder strømmer vinden opp og kald luft strømmer til for og erstatte den. Denne luftstrømmen kalles vind.
Siden solen er med på å lage vind er dette sett på som en type solenergi.
Vindkraft er ukontrollert vind i bevegelse som blir omdannet til vind som kan kontrolleres
Pr. dags dato dekker vindkraft kun 2 % av det norske energibehovet
I vindturbinen omdannes bevegelsesenergi i vinden til elektrisk energi
Vinden beveger seg fra vingene som via en rotor driver genoratoren inne i maskinhuset. Girene i vindmøllen øker hastigheten
En generator består av en magnet og en spole, og når magneten går rundt blir det dannet elektrisk energi.
Fra generatoren overføres den elektriske kraften gjennom kabler
Bladene som roterer er festet til maskinhuset Vindmøller

En vindmølle er en moderne vindturbin som ble først brukt i kina for over 4000 år siden, og da ble den brukt til og male korn og pumpe vann
Den består av en mekanisk innretning som blir drevet ved en blader som roterer i en akse. Den får energi fra vinden.
Pr dags dato er det kun 1/3 av vindmøllene som brukes til og produsere energi.
En vindmølle kan dekke energibehovet til 312 personer i Norge Negative sider
Vindenergi er i dag ganske kostbar.
Vinden er variabel og uforutsigbar.
Litt dyrt
Vindturbiner kan både støye og være sjenerende for folk som bor i nærheten.
Skader fugler som ørn Positive sider
Slipper ikke ut miljøskadelige gasser etter de er bygd
Vind er en fornybar ressurs.
Vind er tilgjengelig over alt, til og med på de mest avsidesliggende steder.
Vindturbiner er ganske enkle konstruksjoner og de er lette å vedlikeholde. Fakta

Finner sted når energi går over fra en energiform til en annen.
Ifølge termodynamikkens 1. lov (energiprinsippet) kan høyverdig energi verken forsvinne eller oppstå, men kun gå over i andre, mer lavverdige former. Energi i et system kan omformes slik at den forekommer som en annen energitype.
Kan brukes til å gjøre forskjellige former for fysisk arbeid. Eks :
Gutt på skatebord Energi typer Bevelgelsesenergi - energi som beveger seg. Stillingsenergi - All energi som er plassert i en spesiell stilling kalles for stillingsenergi.. Ekstremt høyt energibruk i Norge, og i resten av verden
Det er svært usikkert hvor lenge de ikke-fornybare energiressursene vil vare.
Bruken av nye fornybare energikilder er liten, men den er også økene.
Energiloven sier at energien verken kan lages eller bli borte. Den blir bare overført fra èn energiform til en annen.
Vi kaller det lavverdig energiform når energien overføres slik at vi ikke merker det. For eks. hvis vi heller noen dråper i et hav, så kan vi ikke måle det..
Elektrisk energi som er lett å utnytte kalles for høyverdig energi.
Mesteparten av den energien som blir brukt i verden i dag, kommer fra olje, gass og kull. Kull er også det fossile brennstoffet som forurenser mest.
Friksjon Spørsmål ? Takk for meg! Kullkraft Størst på verdensbasis
Varmekraftverkene og som en ingrediens i stål. Fortsatt står kull bak 47% av verdens produksjon av elektrisitet.
Når kull brukes til kraftproduksjon, er den vanligvis pulverisert og deretter brent i en ovn med en kjele. Ovnen varmen opp kjelen med vann til damp, som deretter brukes til å spinne turbiner som er koblet til en generator og lage strøm. Miljø Luftforurensning:
Eksempel: Nitrogenoksid og Svoveloksid.
Kan deles i 2 katogorier: de som finnes naturlig i lufta fra før, men som forekommer i mengder større enn normalt (f.eks. karbondioksid), og dem som e heilt unaturliig, som ikkje ska vær i lufta, som menneska har danna.
Full transcript