Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bhuro Prezi

No description
by

Jelma Miedema

on 2 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bhuro Prezi

Producten en diensten
Projectmanagement
Bhuro kan het projectmanagement van initiatieffase tot en met de in- en verhuizing en nazorg van nieuwbouw- en renovatieprojecten voor haar rekening nemen.
Bhuro heeft gedegen kennis van de Rgd-projectaanpak en de daarbij behorende aanbestedingsregels.

Bhuro heeft naast de bouwkundige en financiële aspecten van het strategische huisvestingsvraagstuk ook nadrukkelijk oog voor de organisatorische elementen. Denk aan het opstellen van ruimtelijk en functionele programma's van eisen, het beoordelen van de planvorming, het controleren van het bouwmanagement.

Huisvestingsadvies
Bhuro is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van huisvestingsprojecten en - vraagstukken in een bestuurlijke- en politieke omgeving. Bhuro fungeert als verbindende schakel tussen diverse projecten en als intermediair tussen klant en opdrachtgever. Daarnaast heeft Bhuro specifieke kennis in huis op het gebied van inrichting en styling van kantooromgevingen.

HNW
Bhuro heeft ervaring met het ontwikkelen en uitrollen van diverse innovatieve kantoorconcepten. Tevens is er expertise in huis voor het vormgeven en begeleiden van een veranderstrategie om te komen tot een andere manier van werken in een innovatieve en activiteitgerelateerde werkomgeving. Bij het ontwikkelen van een nieuwe kantoorinrichting kijkt Bhuro naar de ambities en wensen van organisaties vanuit de elkaar onderling beïnvloedende aspecten: Bricks, bites & behavior.
Portfolio
Een greep uit onze projecten:

Begeleiding Dienst Justitiële Inrichtingen met betrekking tot Het Nieuwe Werken in de Nieuwbouw
Adviesopdracht Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake de huisvesting in de Hoftoren
Pilot flexibel werken
Ondersteuning flexibele huisvesting
Huisvesting Bezuidenhoutseweg 73
Huisvestingprojecten
Gezamenlijke huisvesting met ministerie Sociale Zaken en Welzijn
Nieuwbouw JuBi
Het Nieuwe Werken
Info (Bouw) Project Management
info huisvestingsadvies
info HNW
Wester IJdock A'dam (Peter)
PPS Project Gerechtsgebouw Breda (Waldo)
Nationaal archief Den Haag (Erik)
CBS Leidscheveen en Heerlen (Mirjam/Mies)
Hoftoren Den Haag (Waldo,Peter,Erik)
CFI Zoetermeer (Idem)
JuBi-toren
Oud-EZ (B73)
Indikken in de Hoftoren, Waldo (analys/haalbaarheidsstudie)
VWS/SZW, Mijanou
Diverse projecten, input Conchita
BZK Programma WidN (Carolien)
Begeleiding DJI naar HNW (Pauline)
Uitrol HNW bij DWM (Linda/Sahar)
Rijksbreed beleid HNW voor DGOBR (BZK) Anthon
Huisvestingsadvies
Presentatie BHURO
Bureau Huisvesting Rijksoverheid
Bhuro is:
betrouwbaar
ontzorgend
deskundig
enthousiast
efficient
professioneel
pragmatisch
kritisch
Wat doen we?
Bhuro ondersteunt op een professionele manier rijksoverheidsinstellingen bij het oplossen van (kantoor) huisvestingsvraagstukken
(Bouw) Project
management
Huisvestingsadvies
HNW
Ons hoger doel
Bhuro levert een bijdrage aan een betere overheid door dé expertise te leveren op het gebied van rijkshuisvestingsvraagstukken.
(Bouw) Project management
CBS, Leidscheveen en Heerlen
Wester IJdock, Amsterdam
PPS Project Gerechtsgebouw, Breda
Nationaal archief, Den Haag
Het Nieuwe Werken
Projectdirectie Nieuwbouw JuBi-toren
OCW, indikken in de hoftoren
Programma gezamelijke huisvesting VWS/SZW
Project oud-EZ, B73
Wie zijn wij ?
Mijanou van den Bergh-Kommers Msc.
Senior adviseur huisvesting

ir. Peter Blokhuis
Manager

Bhuro Linda Boon
Adviseur huisvesting

Anne-Marie Buis
Senior adviseur huisvesting

Mirjam Fromberg
Adviseur huisvesting

ir. Sahar Haj Kasem
Senior adviseur

Anthon Klapwijk
Senior adviseur huisvesting

Josien Koperdraat
Senior adviseur huisvesting

Ineke van Maurik
Contactpersoon Bhuro

Jelma Miedema
Senior adviseur huisvesting

ir. drs. Carolien van der Rest
Senior adviseur huisvesting

Erik Rotteveel
Senior adviseur huisvesting

Tjeerd Steendam
Senior adviseur huisvesting

ing. Conchita Wolf-Petit
Senior adviseur huisvesting ir.

Waldo van Zuylen
Senior adviseur huisvesting
BZK, Programma Werken in de Nieuwbouw
De Werkmaatschappij,
Uitrol van HNW
BZK-DGOBR, Rijksbreed beleid HNW
V&J, Dienst Justitiële Inrichtingen
Begeleiding naar HNW
(Bouw) Project mangement
De rol die Bhuro hierin kan vervullen:
- Vormgeven aan het professioneel en gedelegeerd opdrachtgeverschap:
Sturing geven aan het proces, besluitvorming voorbereiden en zorgen
dat deze wordt ingevuld, tevens inhoudelijke expertise leveren.
- De achterban en OR organiseren en meekrijgen
- Gedegen kennis van de Rgd projectaanpak en de relevante SSO’s
- Bewaken van kwaliteit, planning en budget van de opdrachtgever in
projecten (conform de FWR).
- Kennis van zowel traditionele aanbestedingstrajecten en meer
innovatieve aanbestedingstrajecten zoals DBFMO, Bouwteam, etc.

Huisvestingsadvies
De bijdrage van Bhuro is een inhoudelijke rol in casco en interieur trajecten. Voorbeelden van producten die Bhuro hierin kan leveren:
- Strategisch huisvestingsplan en visiedocument
opstellen
- PvE voor huisvesting en inrichting
(ruimtelijk en functioneel)
- Financiële doorlichting van de huisvestingsportefeuille
- Inrichting van het contractbeheer
- Een businesscase maken voor werkplekdeling
- Interieuradvies
Het Nieuwe Werken
Inhoudelijke en procesrol in HNW trajecten. Voorbeelden van producten die bhuro hierin kan leveren:
- Programma- en projectmanagement
(van visieontwikkeling tot en met implementatie)
- Vormgeven en begeleiden van een veranderstrategie voor de
nieuwe manier van werken
- Ontwikkelen en implementeren van een interdisciplinair
werkplekconcept
- PvA Borging kantoorconcept
- Informeren, voorlichten en begeleiden van de medewerkers
naar een nieuwe manier van werken.
- Begeleiden van werkplekspellen
- Evaluatietrajecten en werkplekmetingen van kantoorconcepten.
Full transcript