Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of İSG EĞİTİM

No description
by

recep korkunç

on 2 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of İSG EĞİTİM

İş Sağlığı ve Güvenliği :
İşyerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalar.
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amaçları
İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amaçları
İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amaçları
Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmek ve

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amaçları
İSG bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Temel Amacı Nedir?
İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Son Durum
ILO’ya göre, her yıl işyerlerinde
335 bini ölümle sonuçlanan 250 milyon iş kazası olmakta;
160 milyon hastalıktan bir milyon insan ölmektedir.

Ülkemizde ise 2012 verilerine göre;
74,871 İş kazasının meydana geldiğini,
395 Çalışanın meslek hastalığına yakalandığını
745 Kişinin iş kazası ve meslek hastalığı yüzünden hayatını kaybettiğini
2209 Kişinin iş göremez hale geldiğini görmekteyiz.
İş Kazalarının Maliyeti
2011 Yılı İstatistiki verilere baktığımızda
İş kazaları ve meslek hastalıklarının sosyal güvenlik sistemimizde yarattığı kayıp yıllık 4 MİLYAR TL’dir.

TÜİK’in GSMH rakamlarına göre toplam kayıp yılda yaklaşık 35 milyar TL’yi bulmaktadır

Hazırlayan : Recep KORKUNÇ & Ayfer KORKUNÇ
Önlemek Ödemekten Daha Ucuz ve İnsancıldır
Kanun Karşısındaki Sorumluluklarımız.
İşverenin Yasal Sorumlulukları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4 te tanımlanmıştır:
Mesleki risklerin önlenmesi,
Eğitim ve bilgi verilmesi,
Organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
Sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi,
Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması
İş güvenliği ile ilgili tedbirlerin takibi.
vb.

İşçilerin Yasal Sorumlulukları
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 19 te tanımlanmıştır: Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
Meslek Hastalıkları ve İş Kazaları
Meslek Hastalığı ;
Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iş kazası; “Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olaydır” şeklinde tanımlanmaktadır.
İş Kazası ;
5510 “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”na göre, İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hakkındaki 13. madde iş kazasını şu şekilde tanımlamıştır: İş kazası,
Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada
 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda
 Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen olaylardır
Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

Uyarı ve İkaz İşaretleri
Yasak Bildiren İşaretler
İkaz Bildiren İşaretler
Zorunluluk Bildiren İşaretler
Güvenlik Bildiren İşaretler
Full transcript