Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SMMSMR02R1 College 1 2014-2015

College 1 Periode 2 Jaar 1
by

Erika Fekkes

on 29 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SMMSMR02R1 College 1 2014-2015

De Sportconsument


De student is na het college in staat om:

het begrip "sportconsument" te definiëren
inzicht te verkrijgen in het gedrag van de sportconsument
Stelling 1
Betekent de veranderende sportconsument dan ook het einde van het verenigingswezen met bardiensten, bitterballen en gezelligheid?
1900
2010
1960
1980
De eerste sportverenigingen in Nederland
cricket, voetbal, tennis, rugby
Groei van het aantal beoefenaren (30.000 naar 60.000), oprichting internationale sportbonden
en sport op scholen vanwege dienstplicht.
Standaardisering van de spelregels
Nationale competities
Internationalisering: beoefenaars in
andere landen,
Erkenning GAISF, (SportAccord)
Internationale kampioenschappen
Groei van het aantal toeschouwers, ontwikkeling tot passief product
Media aandacht; TV, Radio, kranten
Professionele beoefenaars neemt toe
Mega events, city marketing
1967
Actieve sportconsument
Passieve sportconsument
Sportbeoefenaars
Afnemers sporthardware / fashion
Sportlezers
Sporttoeschouwers
Sportkijkers
1940
Opkomst gaming industry
Opkomst individuele sporten
1990

'De eindafnemer van producten of diensten, op verschillende sportmarkten,
voor eigen consumptie.'
Waarin verschilt een sportconsument van een gewone consument? Is een sportconsument wel een consument?
Sportconsument?
Consument:
Sportconsument:
Zuivere marktwerking wordt met opzet verstoord door competitie element (monopoliepositie is uit den boze)
De markt waarop een sportconsument actief is:
De nieuwe sportconsument
Stelt hogere eisen aan kwaliteit en service
Werkcollege
Stelling 2
Past het nog wel in deze tijd dat de sporter met meer aanleg (selectie) meer krijgt voor zijn contributie (materiaal/kleedkamers/velden/begeleiding) dan de minder getalenteerde sporter?
Stelling 3
De toekomstige sportvereniging heeft geen leden maar klanten
Een overzicht van de ontwikkeling van de sport
Debatteren in "lagerhuis-stijl"
Leerdoelen
SMMSMR02R1
Vandaag:

Tentamenbespreking periode 1

De Sportconsument


Literatuur:

Grondslagen van de marketing,
Hoofdstukken: 2,4,6

Aanbevolen:
Essentie van dienstenmarketing
Hoofdstukken: 3,8
Periode 2
Opbouw:

2 uur theoriecollege
1 uur werkcollege
Minimale score van 5,5
Niet meer dan twee colleges afwezig zijn geweest.
In de aanwezige colleges actief participeren.
Creditpoint
betreedt een markt
maximaliseert rationeel het nut voor hemzelf
maakt een keuze uit een breed scala aan producten en diensten
heeft een bepaald budget
Is voornamelijk een passieve sportconsument,
die kijkt, leest en toeschouwer is van sport
Sport wordt steeds meer een modebeeld
(van beweging naar associatie)
Informele, zelfgeorganiseerde, sportbeoefening is enorm gegroeid.
(verenigingsleven staat hierdoor onder druk)
Kinderen beginnen eerder met sport, ouderen gaan langer door.
Competitie-element zorgt voor regulatie (sport is gebaat bij spanning en strijd)
Organisatorische aspecten: verenigingskarakter en vrijwilligerswerk
Discriminatie op type afnemer
Betrokkenheid, identificatie bij en met het product/dienst
Sport in Engeland op scholen
1850
1879
Pim Mulier: 14 jaar, HFC Haarlem
1852
Gymnastiek op scholen, vanuit Duitsland
27.000 verenigingen, 4,7 mln. leden + stijging ongeorganiseerd sporten
1970
Staatsamateurisme Oostblok en professionalisering topsport in Nederland
Opkomst sportsbetting
Opkomst sportsponsoring
Media-gebruik ontploft
Opkomst fitness-industrie
1928
OS Amsterdam 1928
2000
Geef de sportbranche weer en laat zien welke sportconsument in welke beroepspraktijk zit.
1. De kiemperiode: eerste enthousiastelingen
2. Groei van het aantal beoefenaren
3. Standaardisering van de spelregels
4. Nationale competities
5. Internationalisering: beoefenaars in andere landen, oprichting internationale sportbond
6. Erkenning GAISF, Internationale kampioenschappen (sinds 2009 SportAccord)
7. Groei van het aantal toeschouwers, ontwikkeling tot passief product
8. Media aandacht
9. Professionele beoefenaars
10. Mega events, competitie tussen steden om organiseren toernooien
Cyclus van opkomst nieuwe sporten
Verenigingen
ontstaan
Topsport ontstaat
Sportsponsoring
groeit
Topsport
ontwikkelt
Toename fans,
ook via media
Commercieel sporten
Media revolutie
Afnemers merchandising / fashion
Full transcript