Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nilai-nilai Islam dalam Hikayat Amir Hamzah

No description
by

Siti Ayui

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nilai-nilai Islam dalam Hikayat Amir Hamzah

Nilai-nilai Islam dalam Hikayat Amir Hamzah
Memuliakan Tetamu
Menuntut Ilmu.
Berbuat Baik
Menepati janji
Islam amat mementingkan persaudaraan, oleh itu para tetamu juga harus diberi layanan yang baik.
Setiap nikmat yang Allah s.w.t berikan kepada hambanya hendaklah disyukuri sebagai tanda kita mengingati kekuasaannya.
Pengenalan
Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan kepada setiap manusia, terutamanya bagi umat Islam
Ertinya: Daripada Anas bin Malik r.a., bersabda Rasulullah s.a.w.: “Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap muslim.”
(Riwayat Ibn Majah dan Abu Ya’la)

...sekarang janganlah tuan hamba lupakan; tuan hamba tiada lagi bermain senjata. Tuan hamba harus mengetahui segala permainan senjata itu wajib atas tuan hamba, sebab tuan hamba orang gagah; tiap-tiap orang yang gagah berani itu ada lawannya.”

(Halaman 42)
Ertinya: daripada Abdullah bin Umar r.a., Nabi s.a.w.: “Seorang Muslim adalah saudara kepada saudara seorang Muslim yang lain; ia tidak men
zaliminya
dan tidak menghinanya.”
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Seketika lagi Amir Hamzah pun datang;
dilihatnya Qubat duduk pada kerusinya
itu, maka ia pun berdirilah. Setelah
dilihat oleh Raja Nusyirwan, Amir Hamzah
terdiri itu, maka baginda pun bertitah,
“hei anakku Hamzah, marilah engkau
duduk di kerusi semandiman ini”. (Halaman 103)
Berjanji merupakan perkara penting bagi setiap mukmin. Orang yang tidak menepati janji boleh diibaratkan sebagai seorang yang munafik. Rasulullah pernah berkata :
“Empat ciri jika seorang muslim itu memilikinya, maka dia menjadi seorang munafik tegar melainkan selepas itu dia bertaubat. Jika diberikan sesuatu amanah dia mencabulinya, jika bercakap dia berdusta, jika berjanji dia memungkiri dan jika bertelingkah, dia berlebih-lebihan”.
Setelah Amir Hamzah datang menghadap, maka Raja Nusyirwan pun bertitah, “Hei Hamzah, mahukah engkau perlumbakan kudamu dengan kuda Karun itu?” maka sembah Amir Hamzah, “ya tuanku, jikalau Karun itu mahu bertaruh kudanya lawan kuda patik, mahulah patik perlumbaan kuda itu”. Maka Karun pun kabullah seperti janji Amir Hamzah itu. (Halaman 99)
Bersyukur
Ertinya: Daripada Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kamu, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu; ia lebih wajar, agar kamu tidak memperkecilkan nikmat Allah”. (Riwayat Muslim)
Apabila sudah dibaca oleh Amir Hamzah suratan pada batu itu demikian bunyinya, maka segala perihal perbendaharaan dan isi suratan itu pun dikhabarkan kepada Umar Umaiyah. Kedua-duanya pun mengucap beribu-ribu syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. (Halaman 50)
Ertinya: Daripada Abdullah bin Mas’ud r.a., Nabi s.a.w bersabda: “seseorang itu adalah bersama dengan orang yang ia kasihi”.

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
Apabila mendengar kata orang itu, Khoja Abdul Mutalib pun berfikir seketika akan perihal perbuatan anaknya itu, terlalu sangatlah gagahnya. Kemudian khoja Abdul Mutalib pun memberi harga pohon kurma itu, serta membaiki hati tuan punya pohon kurma itu dengan perkataan yang baik-baik. (Halaman 38)
Pemaaf
“sesungguhnya Allah taala telah menyuruh kamu untuk melakukan kebaikan atas segala urusan. Maka apabila kamu membunuh musuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik dan apabila kamu menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah seorang di antara kamu menajamkan mata pisaunya, maka dengan itu dia telah merehatkan binatang sembelihannya”.
(Riwayat muslim)
Arakian zanggi penunggu taman itu pun menyuruh khoja buzurjumhur hakim duduk pada suatu tempat dan zanggi itu pun pergilah memungut sayur. Adapun pada tempat khoja buzurjumhur hakim duduk itu, ada seekor kambing tertambat. Kambing itu menyentak-nyentak talinya hendak makan sayur. Setelah melihat demikian halnya kambing itu, maka khoja buzurjumhur hakim pun bangkit perlahan-lahan, lalu diuraikannya tali kambing itu, dilepaskannya. (Halaman 12)
Berkasih sayang terhadap binatang
‘Sesungguhnya
Allah s.w.t mewajibkan orang muslim
yang kaya

untuk (menafk
ahkan) harta mereka dengan baha
gian yang

mencukupi unt
uk orang muslim yang fakir. Sesungg
uhnya orang

fakir sekali-kali
tidak akan lapar atau telanjang k
ecuali kerana

perbuatan ora
ng kaya’
(Hadis Riwayat T
abrani dari Ali)
“setelah terdengarlah kepada segala orang di dalam negeri Khursand itu akan warta kemurahan hati Amir Hamzah menghemburkan emas dan perak kepada segala fakir miskin di dalam negeri itu...”
(Halaman 441)
Pemurah
Taat terhadap ibu bapa.
“Orang yang bersifat kasihan, dikasihi oleh Yang Maha Mengasihi. Kasihanilah mereka di bumi nescaya yang di langit akan mengasihani kamu.”
(Riwayat Abu Daud dan al-Tirmizi)
“... beberapa tahun sudah anakku meninggalkan aku, baharu sekarang anakku bertemu denganku, tiadalah patut bagi anakku tinggalkan aku, duduklah di sini dalam setahun dua lagi, supaya puaslah rindu aku dan kami sekalian... “Maka Amir Hamzah pun kabullah akan kata-kata ayahandanya itu, dan duduklah ia berbuat khidmat kepada ayahandanya.” (Halaman 372)
Dalam Islam doa merupakan satu ibadah. Hal ini dapat dibuktikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmizi iaitu:
Ertinya: Daripada al-Nu’man bin Bashir r.a., Nabi s.a.w. bersabda: “doa adalah ibadat”.
Berdoa
Tinggalkan Yang Haram
Rasullulah s.a.w berpesan “Barang siapa yang meninggalkan yang haram, dia akan mendapat yang halal”( Muhd Nasruddin Dasuki, 2012 : 301). Berikut ialah contoh petikan dari Hikayat Amir Hamzah:
“Hei Umar Muad Karab, pergilah engkau bawa anak raja berdua itu hantarkan kepada ayahandanya, Raja Nusyirwan; tetapi ingat, apabila masuk ke negeri orang jangan engkau lupa kepada makan minum dan tidur; hubaya, engkau jangan sesekali-kali minum barang yang memabukkan”. (Halaman 133)
BERLAKU ADIL
Memuliakan Allah Dan Nabi
“Perbanyakanlah mengatakan: wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan”.

(Hadis Riwayat Ahmad dan al-Hakim)
Menjaga Maruah
Orang Lain
Er
tinya: Daripada Abu Hurairah r.a., Nabi s.a.w.
bersabda:
“tidaklah, seseorang hamba yang
menutup
keaiban hamba yang lain melainkan Allah
akan menutup
keaibannya pada hari kiamat”.

(Riwayat Muslim)
“Dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain, Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan”.
(surah Al-Imran ayat 132)
Setelah Kastam melihat Alkimah sudah tertangkap itu, maka ia pun turun dari atas kudanya, berlari-lari pergi menyembah kaki Amir Hamzah katanya, “Hei Johan Pahlawan Alam ampunilah dosa hambamu.” Maka kata Amir Hamzah, “baiklah, hei Kastam. Aku ampunilah dosamu itu. Lain kali janganlah engkau membuat demikian; tiada harus”. (Halaman 125)
Menunaikan Solat Dan Berwuduk
“Bertakwalah kepada Tuhan kamu, tunaikanlah solat lima waktu kamu, berpuasalah pada bulan kamu (ramadhan), tunaikanlah zakat harta kamu, dan taatilah orang yang mengendalikan urusan kamu; nescaya kamu memasuki syurga Tuhan kamu”.
(Hadis Riwayat al-Tirmizi)
Apabila sudah hampir siang hari, ketika subuh, maka Amir Hamzah pun memohon diri keluar mengambil air sembahyang pada kolam di sisi mahligai itu.
(Halaman 127)
Berkasih-kasihan
Perpaduan dan kerjasama dalam kalangan kaum muslimin dengan tidak mengira suku, bangsa, bahasa dan warna kulit. Asalkan saudara se-Islam maka hendaklah mereka bersatu-padu dan bantu-membantu. Apabila terdapat mana-mana bahagian dalam kalangan umat islam yang ditimpa musibah, maka hendaklah orang islam yang lain turut merasakan musibah tersebut dan memberikan pertolongan kepadanya.
Penyabar
“Seseorang itu tidak dikurniakan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar.”
(Riwayat al-Bukhari)
“Hendaklah kamu membahagi-bahagikan harta (pusaka) di antara ahli waris itu berpandukan kitab Allah”

(Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Abas)
Berusaha dan
Tawakal
“Takutilah doa orang yang dizalimi, sesungguhnya tiada hijab di antaranya dengan Allah.”
(Riwayat al-Bukhari)
“ Maka oleh segala Peringgi itu diserkapnya dengan serkap besi, itu ia pun tiada daya lagi, melainkan memanah daripada liang serkap besi itu, banyaklah kafir mati kena panahnya. Maka pada ketika itu, Rastam menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, diingatkan dalam hatinya, serta ia memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.”(Halaman 535)
Berkata Benar
"Hendaklah kamu menjadi orang yang benar. bersikap benar menghasilkan kebaikan. kebaikan membawa ke syurga. seseorang itu berterusan bersikap benardan memberikan perhatian yang lebih terhadap kebenaran sehinggalah dicatatkan (ditetapkan) bahawa ia adalah orang yang benar"

(Hadis Riwayat Muslim)
“... Hei Kimar Khawari, kembalilah engkau dahulu, demikianlah adat laki-laki.” Maka sembah Kimar. “ Ya Amirul Mukminin, yang laki-laki itu, janganlah ia takbur pada samanya laki-laki.”
(Halaman 48)
Tidak bersikap takbur.
“Sesiapa yang merendahkan diri, maka diangkat darjatnya oleh Allah dan sesiapa yang bongkak, maka Allah akan rendahkan darjat dirinya.”

(al-Hadis)

BMK 3063
SENI MENGARANG
KUMPULAN A
PENSYARAH :
DR. ABU HASSAN ABDUL
D20111047614
SITI NORSALUAL AB. MALIK
NUR AZWANI RADZITIN
D20111047623
MOHAMED JAILANI
NOR ATIKAH NAZURAH
D20111047638
Kesimpulan
Sekian,
Terima Kasih.
D20111047612
NURUL FAZLIYANA AHMAD ZAHID
D20111047649
Nilai-nilai Islam dalam Hikayat Amir Hamzah dapat dibuktikan dan dikuatkan lagi dengan hadis-hadis yang terkandung di dalam al-Quran.
Oleh itu, Hikayat Amir Hamzah sesuai untuk dibaca dan dijadikan sebagai salah satu panduan mahupun rujukan kepada pengajaran Islam.
Nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Hikayat Amir Hamzah juga dapat kita jadikan garis panduan dalam kehidupan seharian sebagai seorang Muslim.
Pada mulanya, Hikayat Amir Hamzah ini ditulis oleh seorang penulis Parsi dengan judul ‘Qissa’i Emir Hamza’
Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab dengan judul ‘Sirat Hamzah’ dan dibawa oleh pendakwah dari India ke Melaka pada zaman kesultanan Melayu Melaka.
Hikayat Amir Hamzah juga menceritakan perihal kegagahan dan keperwiraan seorang pejuang Islam, iaitu Amir Hamzah, pada zaman sebelum dan awal kebangkitan Islam.
SITI ROHAYU MOHD YUNUS
Adapun kamu sekalian pertetapkanlah hati kamu, dan minta doalah akan Amirul Mukminin Hamzah dengan tiada satu pun maranya”. (Halaman 93)
... menyurat demikian bunyinya : pertama memuji Allah, tuhan sarwa sekalian alam, dan memuji agama Nabi Allah Ibrahim Khalilullah; kemudian daripada itu menyatakan surat itu datangnya daripada Amirul Mukminin Hamzah Johan Pahlawan Alam,... (Halaman 75)

Maka segala harta itu pun disuruh oleh Amir Hamzah bahagikan kepada tiga bahagian, iaitu sebahagian disuruh berikan kepada ayahnya, Khoja Abdul Mutalib; yang sebahagian disuruh berikan kepada orang-orang yang empunya kuda dan unta itu, dan yang sebahagian lagi disuruh berikan kepada segala keluarga fakir dan miskin yang di dalam negeri Makkah itu. (Halaman 51)
Kemudian ia pun berbisik kepada Amir Hamzah, katanya, “hei Hamzah, pada hari ini ambillah hamba akan sahabat; tetapi jika sungguh tuan hamba laki-laki yang pahlawan, rahsia hamba mendapat malu ini janganlah tuan hamba katakan pada seorang jua pun”. Maka diperkenan oleh Amir Hamzah permintaan Kastam itu. (Halaman 106)
“... maka Amir Hamzah pun bertanya Raja Nusyirwan, katanya, “Hei orang tua janganlah engkau sembunyikan, dan jangan engkau dusta kepada aku, katakanlah sebenar-benarnya siapa engkau ini?” Jawab Nusyirwan,... hei anakku, sebenarnya akulah Nusyirwan, anak Raja Kobat Syahril, dari kerana jahat untungku, membawa aku ke mari ini.” (Halaman 496)
“ Adapun Amir Hamzah pun malam itu telah sesat, tiada ia tahu akan jalan kembali ke tempat Mukbal Hulab menunggu itu. Maka berkelilinglah ia mencari jalan, tiada juga bertemu dengan jalan yang betul, lalu terjatuhlah ia ke dalam keluburan pasir Rikastan itu. setelah matahari terbit, apabila pasir bumi itu kena panas, maka terlalu hangatlah pasir itu, tambahan pula dengan lapar dan dahaga tiada terderita oleh Amir Hamzah, hanya lidahnya juga tiada berhenti-henti menyebut nama Allah Taala.” (Halaman 415)
Maka sahut ibunya, “alkisah menteri ada lagi hidup ialah sahabat bapamu, terlalu amat berkasih-kasihan dengan bapamu, seperti saudara seibu sebapa, maka demikian itu kasihnya”.

(Halaman : 7)
Riwayat Bukhari dan Muslim
Full transcript