Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NILAI-NILAI MURNI TAMADUN INDIA

No description
by

Shafifi Nabila Shamsudin

on 8 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NILAI-NILAI MURNI TAMADUN INDIA

CTU 551
NILAI-NILAI MURNI TAMADUN INDIA

PN. MAZLAH BINTI YAACOB

NAMA AHLI KUMPULAN:
1. SHAFIFI NABILA BINTI SHAMSUDIN (2016676788)
2. SARAH BINTI ROSMAN (2016676712)
3. NURUL AFINA BINTI ADI (2016678992)
4. NAZIFAH BINTI ROSLI (2016679172)
5. SITI HUMAIRA BINTI ABD HAMID (2016678912)

DHARMA
KEPERCAYAAN
KEPADA
TUHAN
KARMA
AHIMSA
SATYA
PERPADUAN
NILAI-NILAI MURNI TAMADUN INDIA

DHARMA
Diperkenalkan untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat
Berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif
Dharma masyarakat - memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang
Dharma individu - memerlukan apa yang harus dilakukan mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan.

KARMA
Konsep Karma:
Semua yang dialami manusia adalah hasil tindakan daripada kehidupan masa lalu dan masa sekarang.
SATYA (KEBENARAN)
Satya berasal daripada perkataan sanskrit yang bermaksud kebenaran
Pengetahuan benar yang merangkumi kebaikan, keadilan, tindakan yang benar,ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau tuhan
AHIMSA (KESEDERHANAAN)
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
Mempercayai suatu entiti yang melampaui batas pemikiran dan kesedaran manusia.
Brahman
PERPADUAN
Tindakan pemerintah
Penggunaan satu bahasa am
Memperkenalkan sukatan pelajaran yang sama
Perkahwinan
Semua fungsi dalam masyarakat adalah penting bagi sesuatu aturan.Amalan meningkatkan fungsi adalah percubaan untuk mengedarkan sumber kuasa iaitu mereka yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai kuasa politik atau ekonomi
Mereka yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai kuasa politik atau ekonomi
Mereka yang mempunyai kuasa politik pula tidak menguasai sumber kekayaan
Mereka yang menguasai kekayaan tidak mempunyai kuasa politik atau kedudukan tertinggi

Svadharma atau dharma khas bagi individu yang ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (asrama) harus dilakukan walaupun ia tidak sempurna.
Seorang Brahmin yang berada dalam peringkat brahmacarya diwajibkan memberi perhatian kepada pelajaran
Seorang Kshatriya dalam peringkat kedua atau grhastya dikehendaki menceburkan diri dalam pemerintahan atau ketenteraan.

Visesa dharma merujuk kepada dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti vamadharma (bagi vama),jatidharma (bagi jan), rajadharma (bagi raja-raja) dan stridharma (bagi isteri).
Misalnya, rajadharma meliputi tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan bagi seorang pemerintah.Kuasa yang dipegang oleh seorang raja dikaitkan dengan kedudukannya dalam masyarakat bukan sebagai seorang individu berasingan atau sebagai wakil rakyat tetapi tugasnya adalah melindungi undang-undang sosial

Sadharna dharma menekankan sifat-sifat am seperti kebenaran, kesabaran, memaafkan, kawalan minda, tidak mencuri, menjaga kebersihan, tidak melakukan kekejaman, kawalan deria, pengetahuan, ikhlas dan tidak marah, yang perlu ada bagi semua manusia.
Dharma yang dikaitkan dengan tugas tanggungjawab dan aturan memberi makna kepada kehidupan manusia. Manusia tidak mempunyai pilihan bahkan tugas-tugas spesitik dan jaminan bahawa perlakuannya memberi kesan konstruk dan akhirnya akan membantu dalam usaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan duniawi.

 

TIDAK MELAKUKAN KEKEJAMAN
DITEKANKAN OLEH AJARAN UPANISHAD, BUDDHISME DAN JAINISME
DITEGASKAN OLEH PEMIKIRAN FALSAFAH INDIA BAHAWA ORANG YANG MENCARI KEBENARAN MESTI MEMPUNYAI KUASA UNTUK MENGAWAL EMOSI-EMOSI DAN KEINGINAN, BERANSUR-ANSUR MELEPASKAN DIRI DARI IKATAN KEPADA BADAN
TINDAKAN MELAKUKAN KEKEJAMAN BUKAN SAHAJA MELIBATKAN MANUSIA TETAPI JUGA DENGAN MAKHLUK LAIN


AGAMA BUDHHISME MENGANGGAP AHIMSA SEBAGAI PRINSIP TERPENTING DALAM AJARANNYA.
DI DALAM SEMUA BENDA YANG BERNYAWA WUJUDNYA WUJUDNYA ROH DAN PERBUATAN MEMBUNUH BERERTI MENGGANGGU ROH YANG BERSEMADI DALAM BADAN ITU.
INI DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDOSA DAN MENYEBABKAN PENGUMPULAN PAVA KARMA YANG MENJAUHKAN INDIVIDU TERSEBUT DARI MENCAPAI NIRVANA (PELEPASAN)

BAGI MAHATMA GANDHI, AHIMSA MERUPAKAN INSTUMEN UNTUK MENGUBAH INDIVIDU SUPAYA MENENTANG KETIDAKADILAN SOSIAL, BERJUANG UNTUK KEBEBASAN POLITIK DAN MENGEKALKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN.
MENURUT BELIAU, MENGGUNAKAN KEKEJAMAN UNTUK MENGATASI LAWANNYA HANYA SEKADAR MENCAPAI KEMENANGAN PADA ZAHIR SAHAJA. PADA HAKIKATNYA, IANYA KALAH DALAM PERLAWANAN KERANA PERKEMBANGAN ROHANI TERHENTI DAN PENCARIAN KEBENARAN MENJADI SUKAR.
BELIAU MENGESYORKAN MELAYAN MUSUH LUAR DENGAN KASIH SAYANG DAN SIMPATI KERANA MEREKA MERUPAKAN MANGSA KUASA-KUASA JAHAT.
KESIMPULANNYA, DALAM AHIMSA TERDAPAT UNSUR-UNSUR POSITIF.

PENUTUP
TERIMA KASIH
Dalam kata lain, Satya ialah undang- undang kehidupan yang kekal abadi, mentadiran duniawi dan terdapat sifat semula jadi.
dipercayai bahawa wujud suatu kusas di peringkat duniawi dan kewujudan dirasai oleh manusia dan dianggap sebagai kuasa kebaikan.
Tuhan merupakan objek pencarian dan seseorang yang mengamalkan ucapan, pemikiran dan tindakan yang benar akan mencapainya.
Prinsip:
Merujuk kepada jumlah perbuatan dan tindakan seseorang dalam kehidupan yang akan menentukan kedudukannya.
Perbuatan yang baik akan membantu seseorang mengumpulkan karma dan perbuatan sebaliknya.
Kesimpulannya, semua manusia perlulah berbuat baik dengan semua manusia tidak kira umur dan pangkat.
nilai baik adalah hasil interasi semua kaum untuk mewujudkan hubungan yang erat.
masyarakat india masih mengamalkan nilai-nilai murni sehingga kini.
masyarakat kini bertanggungjawabmemupuk sebuah budaya bangsa malaysia yang menyatupadukan kehidupan walaupun berlainan budaya dan agama.
Dalam karya-karya Upanishad, konsep ketuhanan telah dipelopori secara mendalam dan dikenali sebagai Brahman.
Brahman mempunyai 2 aspek iaitu;
i) Saguna
ii) Nirguna


SAGUNA


Brahman adalah ketua bagi semua
Dialah pencipta, pemelihara dan pemusnah
Mengarahkan takdir kesemua makhluknya
Menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan pahala dan menghukam mereka yang jahat.
Digelar Isvara dan badannya adalan campuran jumlah badan di alam semesta.
NIRGUNA
Brahman hanya dapat diterangkan dalam bentuk penyangkalan
Maksudnya Brahman tidak dapat dibayangkan
BRAHMAN DAN ATMAN
Atman yang sebenarnya berasal dari Brahman menjadi berbeza kerana diselubungi oleh badan dan sifat keindividuan.
Atman tidak dapat melepaskan diri dari duniawi dan bersatu dengan Brahman
Pemikiran agama dan falsafah masih berasaskan kepada ajaran Upanishad.
Dalam usaha untuk menerangkan hubungan Atman dan Brahman, pendapat mereka berbeza iaitu;
i)ada aliran pemikiran yang menekankan sifat perbezaan antara roh individu dan roh duniawi,
ii)ada yang membincangkan hubungan bersyarat, ada yang menekankan bahawa tidak ada keduaan dan lain-lain
Tetapi semua aliran-aliran ini menerima konsep ketuhanan.
BRAHMAN DAN ATMAN
TINDAKAN PEMERINTAH
Pada zaman pemerintahan Turki- Afghan mahupun pada pemerintahan Mughal, pegawai-pegawai yang dilantik adalah berdasarkan kebolehan dan bukan berdasarkan agama. Pelantikan seperti ini membantu pentadbir mewujudkan hubungan erat dengan masyarakat Hindu.

Pemerintah Bengal, Alauddin Hussain Shah (1493-1513) menjadi terkenal bukan sahaja kerana melantik orang Hindu dalam kerajaan tetapi juga kerana naungannya terhadap bahasa dan kesusasteraan Hindu.
TINDAKAN PEMERINTAH
Pemerintah Kashmir, Sultan Zainal Abidin dihormati kerana tidak mempunyai prasangka agama dan tidak bersikap diskriminasi antara masyarakat Hindu dan Muslim. Buku-buku Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Persia. Sultan merupakan penaung kepada keseniaan dan kesusasteraan Hindu.
PENGGUNAAN BAHASA AM
Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Muslim
bahasa Hindi pula digunakan oleh orang-orang Hindu,
tetapi asas kedua-dua bahasa ini ialah bahasa Persia.
Maka itu keutamaan diberikan kepada bahasa Persia bukan sahaja sebagai bahasa rasmi tetapi juga sebagai bahasa pertuturan.
Buat kali pertamanya di India, kerajaan membina banyak sekolah dengan pelajar-pelajar Muslim dan Hindu diajar melalui bahasa Persia.
SUKATAN PELAJARAN YANG SAMA
Idea satu bahasa am menggalakkannya memperkenalkan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah sekular.
Dasar menekankan sukatan pelajaran sekular adalah untuk mewujudkan suasana yang menggalakkan perpaduan nasional.
Dasar pendidikan ini menggalakkan persefahaman budaya sehingga terdapat masyarakat Islam dan Hindu yang mula menulis dan menterjemahkan Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia.
PERKAHWINAN
Kahwin campur antara ahli-ahli keluarga diraja Mughal dan putera-puteri Rajput digalakkan sebagai cara mewujudkan semangat persaudaraan antara Hindu dengan Muslim.

Maka, perpaduan merupakan nilai yang sangat penting dan harus diamalkan demi mengekalkan hubungan yang baik antara satu sama lain.
Full transcript